KONKURS „Bezpieczna Praca w Rolnictwie”


W finale X Konkursu dla
Uczniów Szkół o Profilu
Rolniczym „Bezpieczna Praca
Rolnictwie”, organizowanego
w województwie śląskim,
pierwsze trzy miejsca
zdobyły uczennice.

Prewencja wypadkowa jest jednym z kilku ustawowych zadań,
które ma do wypełnienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społeczne w myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie” –
propaguje wśród uczniów, przyszłych rolników, zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym oraz
promuje wyróżniające się młode osoby zainteresowane
poprawą stanu bezpieczeństwa przy pracy rolniczej.
W konkursie organizowanym przez Placówkę Terenową Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach oraz
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, wzięło udział w tym
roku 146 uczniów z 8 szkół o profilu rolniczym z terenu
województwa śląskiego. W finale uczestniczyło 16 uczniów
wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych. Podczas etapu
wojewódzkiego,w czasie 1 godziny lekcyjnej, uczniowie mieli
do rozwiązania pisemny test wyboru składający się z 25 pytań.
Komisja złożona ze specjalistów KRUS i PIP podkreśliła wysoki
i wyrównany poziom wiedzy startujących w tym roku zawodników.
Największą wiedzą wykazała się Weronika Misch z Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Drugie
miejsce przyznano Oliwii Gwiżdż z Zespołu Szkół
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, na trzecim
miejscu sklasyfikowano Julię Walczak z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.
Wyłoniono 3 szkoły z największą punktacją. W kolejności są
to: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Na−
kle Śląskim, Zespół Szkół Agrotechnicznych i
Ogólnokształcących w Żywcu oraz Zespół Szkól Ogrodniczych
w Bielsku−Białej.
Podsumowując konkurs,dyrektor OR KRUS w Częstochowie, Piotr
Dobosz, utwierdzał młodych rolników w wyborze ich drogi
zawodowej: – Jest kilka powodów, dla których warto pracować w
rolnictwie i mieszkać na wsi. Pierwszy – to kontakt z ludźmi
i naturą. Mieszkańcy miast, często pracownicy dobrze płatnych
korporacji uciekają z miasta na wieś w poszukiwaniu spokoju i
właściwych relacji międzyludzkich. Drugi – to
powód ekonomiczny. Wprawdzie wymyślono już syntetyczne mięso
i produkty GMO, ale jednak naturalne produkty są zdrowsze,
smaczniejsze i bardziej poszukiwane. A polskie rolnictwo
słynie z produktów naturalnych. Trzeci powód – to
poszanowanie tradycji. Wasze szkoły nie tylko znakomicie
przysposabiają do zawodu, ale uczą również skąd pochodzi−
my i dokąd zmierzamy. Tradycją jest, że polski rolnik jest
przywiązany do swojej ziemi i traktuje ją z szacunkiem,
przekazując kolejnym pokoleniom w opiekę.
Anna Szymik, wicedyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie podkreśliła, że udział w tym
konkursie to nauka, która będzie procentować w przyszłości.
Pogratulowała nauczycielom, zauważając, że po raz kolejny w
konkursie zwyciężyła szkoła z Nakła, potwierdzając wysoki
poziom nauczania w tej placówce.

FOT. I miejsce – nagrodę wręcza dyrektor OR KRUS

URSZULA GIŻYŃSKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *