INWESTYCJE W GMINACH


JANÓW
Gmina Janów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego otrzymała środki finansowe na „Przebudowę drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu”. Dofinansowanie wyniesie 777 243 zł.

JANÓW
Gmina Janów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego otrzymała środki finansowe na „Przebudowę drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu”. Dofinansowanie wyniesie 777 243 zł. Zadanie obejmie m.in. zmianę geometrii skrzyżowania z drogą powiatową, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz wzmocnienie konstrukcji drogi, budowę kanalizacji deszczowej, budowę zjazdów oraz chodników z kostki brukowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych ustalony został na 20 września 2019 r
MSTÓW
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Gmina Mstów otrzymała dofinansowanie PROW na zadanie pn. „Przebudowa drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie” w kwocie 1 464 602,00 zł. Umowę w tej sprawie podpisali: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś oraz Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz. Obecna była również i kontrasygnowała Umowę Skarbnik Gminy Mstów Maria Skibińska. I etap prac w Jaskrowie był zrealizowany w 2018 r. II etap będzie obejmował przebudowę drogi w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie (na odcinku o długości 1121,2 mb) oraz odwodnienie drogi do studni chłonnych oraz kanałem deszczowym (na długości ok. 569 metrów).

MSTÓW
20 maja w Szkole Podstawowej w Brzyszowie odbyło się uroczyste otwarcie nowego kompleksu boisk sportowych. W ubiegłym roku Gmina Mstów zrealizowała inwestycję budowy boisk sportowych, zlokalizowanych przy brzyszowskiej szkole. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

KONOPISKA
Gmina Konopiska otrzyma dotację na budowę rozszerzonego wariantu strefy aktywności (OSA) W ramach programu OSA – edycja 2019 w całej Polsce zostanie dofinansowanych 1 420 obiektów. Gmina Konopiska zaplanowała do realizacji budowę rozszerzonego wariantu strefy aktywności, który będzie składał się z elementów placu zabaw (3 szt.), urządzeń do ćwiczeń siłowych (6 szt.), stołu do gry w tenisa, stołu do szachów i chińczyka, elementów małej architektury i zieleni. Całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 100 tys. złotych.
KONOPISKA
28 maja w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek zawarli umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW na lata 2014-2020. Umowa dotyczy operacji pn. Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach, na którą gmina pozyskała 496 508 zł środków unijnych. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2019 r.
AG

R

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code