Inwestycje w gminach


OLSZTYN
Wójt gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski wraz z radnym Marcinem Pochem oraz sołtysem Kusiąt Gabrielą Klimek w towarzystwie dyrektora Szkoły Podstawowej ułożyli symboliczne pierwsze kostki nowego chodnika przy drodze powiatowej przez Kusięta – od strony remizy w kierunku szkoły.

Razem z nim budowane będzie odwodnienie, tak aby nie dochodziło do zalewania posesji. Cała inwestycja podzielona została na cztery etapy. Koszt budowy – 750 tys. zł – w stu procentach ponosi gmina Olsztyn. Chodnik o szerokości 2 m kończy realizację podstawowej infrastruktury w Kusiętach: zbudowano tam już kanalizację i wymieniono wodociąg.
RĘDZINY
17 września w ramach linii „W” zaczęły funkcjonować trzy nowe kursy GZK. Linia „W” będzie oparta w sumie na 5 kursach w godzinach od 7:20 do 15:00, a godziny odjazdów z przystanków będą zaplanowane z ten sposób, aby pasażerowie z terenu całej gminy mogli wygodnie dostać się pod ośrodek zdrowia. Trasa linii wewnętrznej przebiega w ten sposób, aby dojechać bezpośrednio autobusem o oznaczeniu „W” na ul. Działkowiczów przez mieszkańców Rędzin, Konina i Rudnik, natomiast mieszkańcy Marianki Rędzińskiej i Kościelca (Nowych Rudnik) poprzez przesiadkę na przystankach Rudniki Księgarnia – Rędziny Osiedle – z autobusów rejsowych. Autobus wewnętrzny startować będzie spod ośrodka zdrowia, wykonując pętlę przez miejscowości Konin, Rudniki, Rędziny Urząd Gminy i wracał będzie ul. Mstowską na ul. Działkowiczów.
RĘDZINY
Na zebraniu sołeckim w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach mieszkańcy sołectwa Rędziny – Osiedle zdecydowali na jakie zadania przeznaczone zostaną pieniądze w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok
Pod głosowanie poddane zostały trzy wnioski, które zostały przygotowane i złożone zgodnie z przepisami. We wszystkich trzech sugerowano przeznaczenie części środków na działalność Gminnej Orkiestry Dętej OSP Rędziny i modernizację posadzki w miejscu krzyża świętego. Ponadto wskazywano m.in. na potrzebę sfinansowania zakupu urządzeń na plac zabaw za GOK, zagospodarowanie placu przy ul. Broniewskiego 3 i 4, posadzenie drzew i krzewów przy parkingu na ul. Broniewskiego, położenie kostki brukowej w miejscu wydeptanej ścieżki przy ul. Broniewskiego 6 czy remont szatni w budynku klubu Unii Rędziny. Ostatecznie mieszkańcy wybrali do realizacji wniosek nr 3. Zaproponowano w nim, żeby na doposażenie orkiestry dętej, modernizację posadzki w miejscu krzyża i modernizację szatni klubowej przeznaczono po 3 tys. zł, resztę natomiast, czyli 28 tys. 769,33 zł z dostępnej kwoty 37 tys. 769,33 zł – na zakup sprzętu na plac zabaw.
KONOPISKA
Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej – ul. Dębowej w Konopiskach. Wartość robót budowlanych brutto wyniosła 111.236,29 zł (przedstawiona wartość to koszt robót budowlanych na podstawie zawartej umowy z wykonawcą robót; bez kosztów dokumentacji technicznej, nadzoru budowlanego itp.) Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu gminy Konopiska.

AG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code