„Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów”


8 lutego o godz. 10.30 w Klasztorze na Jasnej Górze /aula św. Jana Pawła II/ zostanie zaprezentowana Strategia Rozwoju Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów na terenie województwa śląskiego.

.

 

Kalendarium wydarzeń:

 

27 marca 2019 roku Zakon Paulinów i Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach zainaugurowali wspólny międzynarodowy projekt: „Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów”.

Z uwagi na powyższe został dnia j.w. podpisany  list intencyjny, co miało miejsce w zabytkowej Starej Bibliotece klasztoru jasnogórskiego. Ze strony Zakonu Paulinów list intencyjny podpisał o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, natomiast ze strony woj. śląskiego – Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego.

W celu realizacji projektu marszałek powołał zespół zadaniowy ds. realizacji międzynarodowego projektu Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów na terenie Województwa Śląskiego, który na spotkaniu 5 grudnia 2019 roku w Leśniowie, zaprezentował podsumowanie wyników kilkumiesięcznych prac. Opracowano koncepcję wytyczenia 3 tras: pieszej,  rowerowej i samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą (oznakowanie, miejsca postojowe), przygotowano rekomendacje do opracowania strategii szlaku oraz przedstawiono harmonogram dalszych prac. Koordynację projektu powierzono Departamentowi Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kolejny etap prac koncentrował się na opracowaniu Strategii Rozwoju Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów. Wspólnie z grupą ekspertów z firmy Locativo rozpoczęto cykl warsztatów mających na celu wypracowanie strategii dla nowego produktu turystycznego, będącego wizytówką turystyki religijnej województwa śląskiego. Podczas pierwszej wizyty na Jasnej Górze dokonano analizy potencjału turystycznego wszystkich trzech obiektów – Klasztoru Jasnogórskiego, Kościoła Św. Barbary oraz Sanktuarium w Leśniowie. Warsztaty miały odpowiedzieć na zasadnicze pytanie dotyczące tego, czym ma być ten pauliński szlak, jako szlak dziedzictwa kulturowego, i czym on ma się różnić od innych szlaków, których jest bardzo dużo i w Polsce, i w Europie. Jak ma być zarządzany i jak daleko ma ingerować w życie zakonne Paulinów. W warsztatach obok przedstawicieli Zakonu i Departamentu Turystyki uczestniczyli przedstawiciele miasta Częstochowy, miasta i gminy Żarki, gminy Olsztyn oraz Związku Gmin Jurajskich.

Na Jasnej Górze, 25 września 2020r. odbyło się spotkanie podsumowujące okres współpracy przy realizacji międzynarodowego projektu Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów. W rozmowach uczestniczyli: Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa śląskiego, o. Arnold Chrapkowski – generał Zakonu Paulinów i o. dr Mariusz Tabulski – koordynujący z ramienia Zakonu prace nad projektem.

Inicjatywa utworzenia szlaku wpisuje się w 750-rocznicę śmierci założyciela paulinów bł. Euzebiusza z Ostrzychomia. Dotychczasowe działania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, pracownikami departamentu turystyki oraz władz klasztornych Jasnej Góry, św. Barbary w Częstochowie i Leśniowa zaowocowały tym, że początkiem 2021 roku zostanie zaprezentowany „dokument strategii” – „czyli jak ten szlak ma wyglądać, jak ma się rozwijać nie tylko w woj. śląskim, ale również małopolskim, i potem w całej Polsce – myślę, że już będziemy wiedzieć, jakie są ścieżki między tymi trzema miejscami, a więc Jasną Górą, Leśniowem i parafią św. Barbary”

Nadzieję na to, że realizacja zamierzonych planów pozwoli spojrzeć na województwo śląskie, jako miejsce ciekawe pod względem turystycznym i religijnym, wyraził Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego: „To jest nasze główne zadanie. Nadal jesteśmy kojarzeni jako region węglowy, górniczy, ciężkiego przemysłu, a jednocześnie budujemy tożsamość regionu zielonego, ciekawego, gdzie jest też łączenie tradycji, duchowości z nowoczesnością”.

Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów docelowo będzie obejmował Węgry, Słowację, Chorwację i Polskę. Najważniejszym miejscem na mapie tego szlaku będzie Jasna Góra.

Końcem 2020 roku zakończono pracę nad Strategią Rozwoju Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów.

Szlak Paulinów został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb pięciu różnych grup docelowych. Ich motywacje są rozpięte pomiędzy duchowością, wiedzą i aktywnością. Najważniejszy obiekt szlaku to sanktuarium na Jasnej Górze. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce i na świecie atrakcji turystyki religijnej, w której podróże są powiązane z kultem religijnym. Oznacza to, że oferta Szlaku Paulinów jest adresowana zarówno do osób głęboko religijnych, dla których najważniejsze będą kontemplacyjność, skupienie, modlitwa, bliski kontakt z Bogiem, jak i do turystów kulturowych traktujących dziedzictwo Paulinów jako zjawisko warte poznania. Dopełnieniem tej skali jest umieszczenie w gronie użytkowników szlaku turystów aktywnych, dla których najważniejszą motywacją do odwiedzenia któregoś z paulińskich obiektów będzie ich lokalizacja przy jurajskich trasach pieszych i rowerowych.

W uzupełnieniu do strategii opracowano logo szlaku, które odwołuje się do symboliki drogi, interpretowanej jako ścieżka wewnętrznej przemiany, poszukiwanie opatrzności, pielgrzymowanie, aktywność kontemplacyjna czy służba zakonna.

Obecnie niezbędnym elementem poprawnego budowania oraz funkcjonowania szlaku jest wyznaczenie koordynatora, który powinien czuwać nad całością przedsięwzięć podejmowanych w ramach szlaku. W toku ustaleń roboczych zostały podjęte decyzje dotyczące rodzaju podmiotu, który będzie koordynował Szlak Paulinów. Rekomendowano powołanie fundacji, której celem statutowym będzie kompleksowe zarządzanie szlakiem. Województwo Śląskie pozostanie w dalszym ciągu czynnym i aktywnym partnerem tego projektu włączając się w jego rozwój na swoim terenie.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *