APEL RADNYCH PIS DO PREZYDENTA KRZYSZTOFA MATYJASZCZYKA  


W sprawie przygotowania przez władze miasta

CZĘSTOCHOWSKIEGO PAKIETU OSŁONOWEGO

dla mieszkańców i przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z obowiązywaniem stanu epidemii.

 

 

             W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie całego kraju, wnioskujemy o podjęcie konkretnych działań, które mieszczą się w kompetencjach Prezydenta Miasta, a które posłużą złagodzeniu stopnia pogorszenia się kondycji finansowej przedsiębiorców oraz mieszkańców Częstochowy.

Niezależnie od przygotowanej przez Radę Ministrów Tarczy Antykryzysowej, również Prezydent Miasta, w ramach posiadanych możliwości oraz uwarunkowań prawnych, powinien wzorem innych włodarzy aktywnie włączyć się w przygotowanie kompleksowego pakietu osłonowego. W trudnej sytuacji finansowej znalazło się już teraz wielu przedsiębiorców działających w różnych branżach, ich pracowników oraz mieszkańców Częstochowy. Pandemia koronawirusa wymaga od nas odpowiedzialnych za Miasto i Mieszkańców szybkich i konkretnych reakcji oraz rozwiązań. Część spraw schodzi teraz na plan dalszy i należy zweryfikować działania tak, aby Częstochowianie otrzymali oczekiwane przez nich wsparcie.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zwraca się do Prezydenta Miasta o pilne rozważenie następujących rozwiązań:

 

 1. Wprowadzenie redukcji czynszu najmu bądź, w określonych sytuacjach, całkowite odstąpienie od jego pobierania na czas zagrożenia epidemicznego w stosunku do najemców prowadzących działalność gospodarczą w gminnych lokalach użytkowych. Przyjęte w tym zakresie rozwiązania powinny uwzględniać indywidualną sytuację najemcy oraz wymagają co najmniej zdefiniowania ogólnych kryteriów udzielanej pomocy.
 2. Wprowadzenie analogicznych rozwiązań w stosunku do dzierżawców terenów wykorzystywanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. dzierżawa terenu pod kioski, sklepy, itp.).
 3. Wprowadzenie przez Prezydenta Miasta możliwych do zastosowania udogodnień w stosunku do podatników opłacających podatek od nieruchomości. Jednocześnie wnioskujemy o elastyczność w procesie rozpatrywania wniosków podatników o zwolnienie z podatku, umorzenie bądź rozłożenie na raty należności.
 4. Wprowadzenie czasowej redukcji czynszu dla lokatorów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Częstochowa lub w określonych przypadkach jego umorzenie oraz zabezpieczenie interesów mieszkańców, którzy z powodu wprowadzonych ograniczeń związanych z epidemią, mogą mieć problem z terminowym dopełnieniem formalności i tym samym narażeni są na utratę dodatku mieszkaniowego.
 5. Zamrożenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowym poziomie do końca 2020 roku lub czasowe ich zredukowanie zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla mieszkańców Częstochowy.
 6. Organizacja bezpiecznej formy transportu do miejsca zamieszkania lub wskazanego miejsca pobytu dla osób, które mają zostać objęte kwarantanną domową i potrzebują pomocy w tym zakresie.
 7. Organizacja kompleksowej pomocy osobom bezdomnym, które mają znacznie utrudniony dostęp nie tylko do rzetelnych informacji, ale teraz szczególnie do środków higieny osobistej oraz pomocy żywnościowej.
 8. Przekazanie pieniędzy zarezerwowanych wcześniej na organizację Dni Częstochowy na walkę z koronawirusem, poprzez zakup środków ochrony bezpośredniej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.

 

 

 

W imieniu Klubu Radnych

Prawa i Sprawiedliwości

 

Piotr Wrona

(-podpisano elektronicznie-)

 

 

2 komentarzy dla “APEL RADNYCH PIS DO PREZYDENTA KRZYSZTOFA MATYJASZCZYKA  

 • Avatar
  Magdalena BUBIEŃ Nowak. pisze:

  Przymusowa-ze wskazaniem na dobro mieszkańców Częstochowy -całkowita izolacja osób bezdomnych w tzw.noclegowniach,dostęp do lekarza i leków w chwili wystąpienia u zamkniętego bezdomnego alkoholika lub narkomana delirium,padaczki itp.kompleksowe działania wobec bezdomnych,izolacja,odkażanie i zabezpieczenie ich przed skutkami odstawienia używek.To bardzo ważne.PONIEWAŻ!!MAMY OBLĘŻENIE TYCH OSÓB REJON:PLAC DASZYŃSKIEGO, 1 ALEJA N.M.P,,W POBLIŻU FUNDACJE DOKARMIAJĄCE POZA TYM NIC!!!TE OSOBY OBLEGAJĄ WSZYSTKIE MOŻLIWE ŁAWKI,MURKI,BRAMY,TRAWNIKI I SĄ NAJWIĘKSZYMI NOSICIELAMI WIELU ZARAZEK,DOSTAJĄ PIENIĄDZE DO RĘKI -ŻEBRZĄ ,NASTĘPNIE WYDAJĄ GDZIE SIĘ DA,DOTYKAJĄ,ZASIKUJĄ ŁAWKI I NIE TYLKO,PLUJĄ,WYMIOTUJĄ,POZOSTAWIAJĄ STOLCE W MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH.TRUDNO WYJŚĆ Z DOMU NIE NAPOTYKAJĄC NON STOP TYCH SAMYCH BEZDOMNYCH,A TERAZ TWORZĄ SIĘ CORAZ TO WIĘKSZE GRUPY,STWARZAJĄC OGROMNE ZAGROŻENIE.WNOSZĘ DLA DOBRA SWOJEGO I WSZYSTKICH OSÓB NARAŻONYCH NA STYCZNOŚĆ POŚREDNIĄ LUB NAWET BEZPOŚREDNIĄ O IZOLACJĘ BEZDOMNYCH I KOMPLEKSOWĄ POMOC DLA NICH,A CO ZA TYM IDZIE,BEZPIECZEŃSTWO W CZĘSTOCHOWIE.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code