REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO NA „SZKOLNĄ GAZETĘ Z DODATKIEM EKOLOGICZNYM – PRZYRODA MOJEGO REGIONU”


Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska” i Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na dziewiętnastą edycję Wojewódzkiego Konkursu na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym – Przyroda mojego regionu”.

 

 Cele konkursu

1. Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska i przyrody.

2. Popularyzowanie piękna naszego regionu.

3. Zapoznanie z zawodem dziennikarza, sposobami i formami jego pracy.

Zasady konkursu

1. Gazeta powinna składać się z co najmniej 8 stron formatu A-4 lub 12 A-5.

2. W gazecie powinno uwzględnić się wszystkie formy dziennikarskie: wywiad, artykuł problemowy, felieton, interwencja, reportaż, informacja i rozrywka (krzyżówka, dowcip). Ilość zdjęć nie może przekroczyć jednej czwartej całego wydawnictwa. Uwaga! W gazecie powinny być zamieszczone tylko artykuły własne!

3. Problematyka poruszana w dodatku ekologicznym musi dotyczyć ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy i piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej lub własnego regionu.

Termin składania gazet

Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia 2020 roku do redakcji „Gazety Częstochowskiej”:
ul. Równoległa 68, 42-200 Częstochowa, tel. 366-37-11, do siedziby częstochowskiego oddziału LOP przy ul. Worcella 22 lub Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych przy
ul. Św. Augustyna 3/7.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2020 roku (laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

 Kategorie konkursu

I – szkoły podstawowe klasy I–III

II – szkoły podstawowe klasy IV–VIII

III – szkoły ponadpodstawowe

Nagrody

Jury przyzna wartościowe nagrody w każdej kategorii wiekowej. Nagradzane będą poszczególne gazety, nie skład zespołu. Laureaci i opiekunowie merytoryczni otrzymają pamiątkowe dyplomy. Najciekawsze artykuły zostaną zamieszczone na łamach „Gazety Częstochowskiej”. Mile widziane, aby redaktorzy gazet należeli do Szkolnych Kół LOP.

Zapraszamy!

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code