30 mln zł dla Szpitala Wojewódzkiego w Częstochowie


Zarząd Szpitala rozmawia z lekarzami. plan naprawczy.

Zarząd Szpitala rozmawia z lekarzami. Prezentuje plan naprawczy.

W dniu 06 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie z przedstawicielami lekarzy zrzeszonych w spółce Parkitka. Zarząd zaprezentował założenia planu naprawczego, kierunki rozwoju Szpitala, a także podał informacje dotyczące pozyskanych środków.
Podczas spotkania z lekarzami, Zarząd zapewnił że podnoszony przez lekarzy problem płac zostanie rozwiązany. Chcemy dobrze wynagradzać lekarzy, ale ich pensje będą wypłacane zgodnie z prawem, dlatego dyskutujemy o zasadach, nie o kwotach. Dążymy do tego, aby wszyscy otrzymywali wynagrodzenia terminowo. I taki jest nasz cel. – podsumowuje Zbigniew Bajkowski, Dyrektor ekonomiczny Szpitala w Częstochowie. Zadeklarowałem złożenie pisemnego zobowiązania, że od miesiąca września 2019 roku Szpital będzie płacił wynagrodzenia za dyżury regularnie i w terminie. Poprosiłem wszystkich, którzy złożyli deklaracje o odstąpieniu od pełnienia dyżurów o ich cofnięcie. – dodaje Zbigniew Bajkowski. Spółka Parkitka potwierdziła, że przyjmuje zobowiązanie dotyczące terminu, który został zaproponowany podczas dialogu.
W trakcie spotkania dyskutowano również na temat rozwoju Szpitala. Przedstawiony został harmonogram najbliższych prac, a także kwestie niezbędnych do poczynienia inwestycji, aby Szpital jak najlepiej mógł spełniać swoją rolę względem pacjentów. Dyrektor ekonomiczny Szpitala Zbigniew Bajkowski przekazał uczestnikom spotkania informacje na temat aktualnej sytuacji finansowej placówki. Wskazał także, iż Zarząd Szpitala pozyskał 30 mln. zł środków zewnętrznych na pokrycie zobowiązań wymagalnych co powinno pozwolić na terminowe regulowanie wynagrodzeń lekarzy pełniących dyżury dla Szpitala, od miesiąca września 2019 roku. Pozyskanie tych środków nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie przedstawicieli Zarządu Województwa Śląskiego w osobach Marszałka Jakuba Chełstowskiego oraz Wicemarszałka Dariusza Starzyckiego – dodaje dyrektor Bajkowski.
Zarząd Szpitala chce ponadto przeznaczyć w 2019 roku około 3,5 mln złotych ze środków własnych na prace remontowe oddziałów szpitalnych i zakup nowego sprzętu do diagnostyki i zabiegów, oraz ratujących życie np. nowego zestawu do laparoskopii dla oddziału chirurgii ogólnej, sztucznej nerki dla oddziału OIOM dla dorosłych oraz aparatu Ebus dla oddziału chorób płuc.
Zarząd Szpitala podejmuje starania mające na celu jak najszybszą poprawę warunków leczenia dla pacjentów oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego. Jednocześnie czynione są dalsze starania mające na celu pozyskanie pieniędzy zewnętrznych na kolejne inwestycje. Przeprowadzony będzie min. gruntowny remont całego piętra w obiekcie PCK na którym zostanie umieszczony oddział wewnętrzny będący w chwili obecnej w tym samym budynku, ale którego stan techniczny wymaga poprawy. Inwestycja ta wyniesie około 2 mln. złotych i zostanie ukończona w połowie 2020 roku.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code