Zmiana komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie


Z dniem 15 maja 2020 roku, Śląski Komendant Wojewódzki PSP, nadbryg. Jacek Kleszczewski powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie st. kpt. inż. poż. Tomaszowi Bąkowi, dotychczasowemu zastępcy komendanta miejskiego.

 

 

Dotychczasowy Komendant Miejski PSP w Częstochowie st. bryg.. Jarosław Piotrowski został Zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Nominację z rąk Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odebrała 18 maja 2020 roku.

 

Komendant Tomasz Bąk (na zdjęciu z prawej) ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu w 1997 roku i rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Częstochowie na stanowisku dowódcy zastępu. Od sierpnia 1997 roku pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia PSP w Częstochowie, a od stycznia 1999 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie zajmując kolejno stanowiska dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany, a od 2013 roku zastępcy dowódcy JRG. Posiada duże doświadczenie taktyczne i operacyjne w dowodzeniu działaniami ratowniczo- gaśniczymi. Współpracuje ze środowiskiem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” , Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *