V FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE


V FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

ogólnopolska konferencja naukowa

„Miejskie Transformacje: Ludzie, Gospodarka, Środowisko”

11 kwiecień 2018r.
Grand Hotel w Łodzi

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
w Łodzi Fundacja Fenomen
Normalne Miasto Designforall.pl – Blog, który warto czytać

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY i KOOPERACYJNY

Fundacja Laboratorium Architektury 60+
Ogarnij Miasto SARP – Oddział Łódzki Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
PARTNERZY MERYTORYCZNI

Hyperview Sp. z o.o.
ORACLE POLSKA Sp. z o.o.
Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.

RAMOWY PROGRAM TEMATYCZNY

08:00 – 08:30 Rejestracja uczestników Forum

08.30 – 10:30 Sesja I – Kształtowanie przestrzeni miejskiej dla ludzi
Moderator:
• Beata Rutkiewicz – Zastępca Prezydenta ds. Inwestycyjnych i Rozwoju Miasta Wejherowo

Relacja:
• Justyna Jagielska
Blog z Miasta

– BUDŻET OBYWATELSKI – SENIOR W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – NIEPEŁNOSPRAWNI W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ –
– PRZESTRZEŃ MIEJSKA W CZASACH TERRORYZMU –

Otwarcie Forum –
• Wojciech Rosicki – Wiceprezydent Miasta Łódź

Prelegenci:

• Budżet Obywatelski jako obraz współczesnych oczekiwań
Beata Rutkiewicz
• Senior w przestrzeni miejskiej – projekt dydaktyczny „Śląskie Przysiadki”
dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz, dr inż. arch. Anna Szewczenko
• Docenione przykłady dostosowania przestrzeni
do potrzeb osób z niepełnosprawnością
Prof. ndzw. dr hab. inż. Barbara Rymsza, dr inż. Krzysztof Kaperczak, Robert Plewiński
• Przestrzeń miejska w czasach terroryzmu.
prof. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński
• Chmurą w niską emisję
Alina Litwiak, HyperView&ORACLE

10.30-11.00 Przerwa

11:00- 12:30 Sesja II – Transit Oriented Development wyzwania i skalowalność

Moderator:

• Beata Klimek – Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
• Przedstawiciel SARP

Relacja:

• Szymon Ciupa
Smart City Expert BLOG
– BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – TRANSPORT – ROZWÓJ –
– MIASTO VS. DWORZEC – ROWER W MIEŚCIE –

Otwarcie Sesji II
• Rozwój miast zorientowany na transport – atrakcyjne korzyści, pomysły skutecznej implementacji.
Beata Klimek
Prelegenci:
• Miasto wokół dworca kolejowego w warunkach polskich – symbioza czy sąsiedztwo?
prof. dr hab. Jacek Wesołowski
• Rowery cargo w mieście XXI wieku
mgr Hubert Barański
• Dostępność vs Bezpieczeństwo? Jak zachować balans w świetle nowych wyzwań w kształtowaniu miejskich przestrzeni.
prof. dr hab. Maciej Błaszak oraz mgr. inż. Artur Fojud
• Potencjał informatyczny miasta poprawnego
Zbigniew Bińczyk
• Estetyczne i bezpieczne bariery w przestrzeniach miejskich.
Blanka Korneta
• Potrzeby i oczekiwania rodziców w przestrzeni miejskiej
Ewa Raczyńska-Buława oraz Olga Zuchor

12:30-13:10 Lunch (we własnym zakresie)

13.10 – 15.00 Sesja III – Transformacje miejskie – współczesne oczekiwania
Moderator:

• Zbigniew Bińczyk

Relacja:
mgr Faustyna Kowalska
czasopismo „Przestrzeń Miejska”
– TRANSFORMACJE – ZIELEŃ MIEJSKA –
– NOWE ROZWIĄZANIA – NOWE TECHNOLOGIE –
– ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ –

• Zrównoważony rozwój urbanistyczny – nowe narzędzia planowania miasta uniwersalnie zaprojektowanego.
dr inż. arch. Joanna Borowczyk

• Transformacje placów i ulic w zielone arterie. Możliwości i ograniczenia.
dr inż. Monika Domanowska

• Modele i makiety dotykowe – nowa forma udostępniania przestrzeni miejskiej.
dr inż. arch. Maciej Kłopotowski oraz dr inż. arch. Agnieszką Kłopotowską

• Zaprojektować przestrzeń miejską włączając do projektowania jej użytkowników
mgr inż. arch. Sylwia Widzisz-Pronobis oraz mgr inż. arch. Grzegorz Pronobis

• Wielofunkcyjne tereny zieleni w miastach i ich wartość
dr Piotr Czembrowski
• Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach
dr hab. prof. nadzw. UŁ Jakub Kronenberg

15:00-16:30 Debata Wspólna Przestrzeń

Moderator:
• Urszula Niziołek-Janiak
• dr inż. arch. Maciej Kłopotowski

Relacja:
• Bartosz Dominiak
SMART CITY BLOG Wprowadzenie do debaty:
• Prawo do zrównoważonego miasta
dr Olga Hołub-Śniadach

Na temat:
Co oznacza sprawiedliwy podział przestrzeni miejskiej pomiędzy różnych jej użytkowników i jak ją kształtować nie konfliktując pieszych, rowerzystów i kierowców ze sobą?

• Paweł Górny – Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych
w Bydgoszczy
• dr inż. arch. Iwona Benek – Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+)
• Joanna Ufnalska – Przedstawiciel Stowarzyszenia Topografie
• Wojciech Wycichowski – Fundacja Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
• Bartłomiej Olczak – Fundacja Normalne Miasto Fenomen
• Katarzyna Mikołajczyk – Fundacja Obywatel Rodzic
• dr hab. prof. nadzw. UŁ Jakub Kronenberg – Przedstawiciel Fundacji Sendzimira

KOMITET HONOROWY
(kolejność alfabetyczna

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Gdynia
Sz. P. Wojciecha Szczurek Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Katowice
Sz. P. Marcina Krupy Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Sz. P. Sabiny Nowosielskiej

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Krosno
Sz. P. Piotra Przytockiego Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Legnica
Sz. P. Tadeusza Krzakowskiego Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Lublin
Sz. P. Krzysztofa Żuka

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Opole
Sz.P. Arkadiusza Wiśniewskiego
Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta
Ostrów Wielkopolski
Sz. P. Beaty Klimek Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Sz. P. Grażyny Dziedzic

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Toruń
Sz. P. Michała Zaleskiego Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta
Tomaszów Mazowiecki
Sz.P. Marcina Witko Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Wejherowo
Sz. P. Krzysztofa Hildebrandt

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

mgr Hubert Barański
Prezes zarządu Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
dr inż. arch. Iwona Benek
Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) /
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Zbigniew Bińczyk
Prezes Zarządu, Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział w Łodzi
dr hab. Maciej Błaszak
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz DesignForAll.pl
dr inż. arch. Joanna Borowczyk
Fundacja laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) / Wydział Budownictwa, Architektury i Inż. Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechnika Łódzka
mgr Ewa M. Boryczka
Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego; Fundacja Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
Szymon Ciupa
Smart City Expert BLOG
dr Piotr Czembrowski
Asystent naukowy w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
dr inż. arch. kraj. Monika Domanowska
Koordynator projektów ora architekt krajobrazu w ZDM w Warszawie; Zastępca Prezesa w o/Mazowieckim PAK; Katedra Arch. Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Arch. Krajobrazu, SGGW w Warszawie
Bartosz Dominiak
Smart City Blog
mgr inż. Artur Fojud
Polskie Koleje Państwowe S.A.; Doktorant na Wydziale Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
mgr Maja Fojud
Doktorantka na Wydziale Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Paweł Górny
Przedstawiciel Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy
dr Olga Hołub-Śniadach
Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki
Prawniczej Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Justyna Jagielska
Blog z Miasta
dr inż. Krzysztof Kaperczak
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie; Zespół do spraw dróg dla pieszych
Beata Klimek
Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska
Politechnika Białostocka, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu
dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
Politechnika Białostocka, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu
Blanka Korneta
Kierownik ds. marketingowych i administracyjnych Saferoad RRS Polska Sp. z o.o.
mgr Faustyna Kowalska
Product Manager, czasopismo „Przestrzeń Miejska”
RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

dr hab. prof. nadzw. UŁ Jakub Kronenberg
Ekonomista, Adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
dr inż. arch. Agnieszka Labus
Fundator i Prezes Zarządu oraz Ekspert LAB 60+; Wydział Architektury, Politechnika Śląska
Alina Litwiak
Przedstawiciel Partnerów Merytorycznych HyperView&ORACLE
Katarzyna Mikołajczyk
Fundacja Obywatel Rodzic
dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu; Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ; Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu
mgr Agnieszka Nowak-Motyka
Dyrektor projektu „Forum Przestrzenie Miejskie”
prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak
Politechnika Śląska, Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji”

Urszula Niziołek-Janiak
Radna Urząd Miejski Łódź
Bartłomiej Olczak
Członek Zarządu Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
Robert Plewiński
Ogólnopolski Konkurs Modernizacja Roku
mgr inż. arch. Grzegorz Pronobis
PRONOBIS STUDIO
Ewa Raczyńska-Buława
Fundacja Obywatel Rodzic
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu;
profesor na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Wojciech Rosicki
Wiceprezydent Miasta Łódź
Beata Rutkiewicz
Zastępca Prezydenta ds. Inwestycyjnych i Rozwoju Miasta Wejherowo
prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie; Przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM
dr inż. arch. Anna Szewczenko
Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) / Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Joanna Ufnalska
Przewodnicząca Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski
Politechnika Łódzka, Zakład Historii Architektury, Budowy Miast i Konserwacji Zabytków,
Instytutu Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Sylwia Widzisz-Pronobis
PRONOBIS STUDIO
Wojciech Wycichowski
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
Olga Zuchor
Fundacja Obywatel Rodzic

PATRONAT MEDIALNY

ARCH
magazyn architektoniczny SARP Miesięcznik
Materiały Budowlane Przegląd Budowlany Miasto 2077
– Tak Wygląda Nowoczesne Miasto Architektura & Biznes

Serwis Administracyjno Samorządowy Czasopismo
Przestrzeń Miejska Fundacja PZITB
Inżynieria i Budownictwo Portal informacyjny – Urbannews SMART CITY BLOG

Smart City Expert BLOG
Kultura&Biznes
Magazyn kulturalno-społeczny Dziennik Łódzki Studenckie Radio Politechniki Łódzkiej ŻAK Inteligentne
Miasta i Regiony

Fakty Magazyn Gospodarczy Miasto i Ludzie – portal informacyjny Tygiel kultury – Miesięcznik Portal o placach zabaw i małej architekturze Archivolta

Blog o miastach, miejscach i architekturze Infoarchitekta.pl – – ARCHITEKTURA, KONKURSY, PROJEKTY
Infoinwest – Informacje o inwestycjach Gramwzielone.pl – portal zielonej energii Energetyka – czasopismo

Portal branży budowlanej Czysztsza Produkcja & Eko-Zarządzanie ITS Przegląd – Inteligentne Systemy Transportowe IRM – Obserwatorium Polityki Miejskiej Budskop.pl – budownictwo w zbliżeniu

Magazyn Świat Elit Smart City & Smart Life Blog z Miasta Gazeta Częstochowska

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *