Szykuje się drastyczna podwyżka opłat za odbiór śmieci


Na 26 marca 2020 roku przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zbigniew Niesmaczny zwołuje sesję. Główny cel: podwyżka odbioru odpadów komunalnych. W momencie, kiedy cały kraj walczy koronawirusem rządząca w Częstochowie koalicja SLD-PO chce wdrożyć drastyczne podniesienie cen za śmieci. Odpady selektywne mają kosztować 29 zł od osoby, nieselektywne – 58 zł. Nas zastanawia jak władze miasta sprawdzają efektywność segregacji śmieci w blokach?

Poniżej treść przygotowanej pod kierunkiem prezydenta miasta uchwały o odpadach.

Rada Miasta Częstochowy uchwala:
§ 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według której opłata naliczana będzie od liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.
§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 29,00 zł (dwadzieścia dziewięć
złotych 00/100) od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – dotyczy to odpadów selektywnych, za która aktualnie mieszkańcy płacą 18 zł od osoby
2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 58,00 zł (pięćdziesiąt
osiem złotych 00/100) od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku, kiedy
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
3. Wprowadza się zwolnienie w wysokości 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych,
w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której
mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku
kalendarzowym.
4. Wprowadza się zwolnienie w wysokości 50% z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części nieruchomości na których
zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny.
5. Wprowadza się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł (dwa złote 00/100)
miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.
§ 3. 1. Zwolnień z opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 i ust. 4, nie sumuje się.
2. Zwolnienia z opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 i ust. 4, dokonuje się po uwzględnieniu § 2. ust. 5.
§ 4. Traci moc uchwała nr 127.XI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie
ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona uchwałą nr
161.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr 205.XIX.2019 Rady
Miasta Częstochowy z dnia 24 października 2019 r.

Jeden komentarz dla “Szykuje się drastyczna podwyżka opłat za odbiór śmieci”

  • Avatar
    Ryszard K pisze:

    Żart ja w życiu nie dostałem 60% podwyżki pensji .Dlaczego inni mają płacić za rodziny wielodzietne mają 500 plus niech płaca na auta to ich stać kupować na kredyty które płacą pieniędzmi z 500 plus

    Odpowiedz

Pozostaw odpowiedź Ryszard K Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code