CZĘSTOCHOWIANIE PAMIĘTAJĄ. Papież dla Częstochowy, Częstochowa dla Papieża


2 kwietnia obchodzimy 15. rocznicę śmierci papieża św. Jana Pawła II. Z tej okazji przypominamy ważne wydarzenia związane ze św. Janem Pawłem II i Częstochową.

 

Jan Paweł II jako papież odwiedzał Częstochowę 6 razy w: czerwcu 1979 r., czerwcu 1983 r., czerwcu 1987 r., sierpniu 1991 r., czerwcu 1997 r. i czerwcu 1999 r. Jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywał liczne pielgrzymki na Jasną Górę, po otrzymaniu sakry biskupiej we wrześniu 1958 r. odprawił tu Mszę Świętą.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. 4 czerwca Ojciec Święty złożył w darze Jasnogórskiej Matce Kościoła Złotą Różę. Została ona umieszczona po lewej stronie Cudownego Obrazu. To najwyższe odznaczenie papieskie zamierzał przekazać jeszcze Paweł VI. 5 czerwca Jan Paweł II poświęcił Salę Papieską oraz makietę i kamień węgielny pod budowę Domu Pielgrzyma, a na zakończenie wizyty w Częstochowie, 6 czerwca, udzielił błogosławieństwa blisko 3,5 miliona pielgrzymom oraz przekazał dary – medale i ornaty.

Po raz drugi przybył na Jasną Górę 18 czerwca 1983 r., by wspólnie z paulinami obchodzić uroczystość Jubileuszu 600-lecia obecności Maryi w Jasnogórskim Wizerunku. 19 czerwca, jako wotum za ocalenie od śmierci, złożył u stóp Maryi pas sutanny, który został przestrzelony podczas zamachu na Jego osobę 13 maja 1981 r. na Placu Św. Piotra w Rzymie.

Trzecia pielgrzymka do Polski w 1987 r. związana była z II Kongresem Eucharystycznym. Papież przybył na Jasną Górę tuż przed godziną 21, by uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim. Pod szczytem zebrało się wówczas pół miliona wiernych. Po modlitwie Ojciec Święty pobłogosławił korony dla obrazów: Matki Boskiej Łysieckiej, Matki Boskiej w Ostrożanach i Matki Boskiej Raciborskiej. Następnego dnia wygłosił kazanie dla 150 tys. zgromadzonych pielgrzymów i wyjechał boczną bramą, którą dla upamiętnienia tego wydarzenia nazwano jego imieniem. Zaprojektowali ją prof. Wiktor Zin i dr Zbigniew Białkiewicz.

Czwarte spotkanie w Częstochowie w sierpniu 1991 r. było ogromnym, światowym wydarzeniem. 15 sierpnia witały go setki tysięcy młodych ludzi, bowiem w Częstochowie odbył się wówczas VI Światowy Dzień Młodzieży. W tym dniu Ojciec Święty poświęcił gmach Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary i samochód-kaplicę, którym przewożono obraz Matki Bożej Jasnogórskiej podczas peregrynacji po Polsce.

Piąta wizyta w Częstochowie była w 1997 r. 4 czerwca papież przybył do sanktuarium dosłownie na kilka godzin i spędził ten czas na osobistej modlitwie przed Cudownym Obrazem.

Ostatni przyjazd do Częstochowy 17 czerwca 1999 r. nie był przewidziany w programie i odbył się na osobiste życzenie Ojca Świętego. W Polsce przebywał On dwa tygodnie, nie mógł ominąć ukochanej Jasnogórskiej Pani i choć przez chwilę nie pozdrowić częstochowian.

W ostatnich godzinach życia Ojciec Święty przekazał Jasnej Górze wyjątkowy dar ‑ złote korony dla Matki Bożej Częstochowskiej i Jezusa na Cudownym Obrazie. O tym fakcie paulinów poinformował przeor o. Marian Lubelski. Na piątkowym Apelu wiernych o darze powiedział o. Zachariasz Jabłoński. ‑ To wyraz wdzięczności Ojca Świętego za opiekę Jasnogórskiej Pani nad Kościołem powszechnym, Ojczyzną, Nim samym i całym światem – mówił ze szczytu.

W 1991 r., podczas Światowego Dnia Młodzieży władze miasta Częstochowy przyznały Ojcu Świętemu Honorowe Obywatelstwo. Aktu dokonano na Sali Rycerskiej. Nad schodami w Urzędzie wisi popiersie Papieża, upamiętniające to wydarzenie.

Imieniem Jana Pawła II nazwano jedną z ulic w Częstochowie oraz plac przed Archikatedrą. Na wałach jasnogórskich, na Bastionie Św. Trójcy 26 sierpnia 1999 r. poświęcono pomnik Ojca Świętego, zaprojektowany przez krakowskiego artystę Wiesława Dudka. Monument ufundowało małżeństwo Danuta i Tomasz Gołąb z Indianapolis. Pomnik Jana Pawła II jest również w częstochowskiej katedrze.

Na Jasnej Górze jest witraż z wizerunkiem Ojca Świętego. VIII stacja Golgoty Jasnogórskiej Jerzego Dudy Gracza jest poświecona Papieżowi Janowi Pawłowi II.

11 października 1981 r. odsłonięto tablicę papieską na budynku Kurii Biskupiej, którą wyeksponowano dla upamiętnienia przemowy Jana Pawła, jaka miała miejsce podczas jego pierwszej wizyty. W październiku 1999 r. budynek Collegium im. Jana Pawła II w obecnej Akademii Polonijnej.

Jan Paweł II był zawsze papieżem Prawdy i Miłości, Miłosierdzia i Nadziei. Wszystkich najważniejszych wartości Ewangelii, Wiary Chrystusowej. Podczas swego pontyfikatu z wielkim zaangażowaniem podejmował wątek nieustającego zmagania się cywilizacji śmierci z cywilizacją miłości. Był radykalnie konsekwentny w przestrzeganiu Ewangelicznego Rygoru: „TAK – TAK; NIE – NIE”.

3 maja na Jasnej Górze uroczyście zostały przekazane Korony od Jana Pawła II. Uroczystości zgromadziły ponad 50 tys. wiernych. Centralnej Sumie pontyfikalnej na Jasnogórskim Szczycie o godz. 11. przewodniczył kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, a homilię wygłosił Prymas Polski kard. Józef Glemp.

Tekst pisma Ojca Świętego Jana Pawła II, informującego o przekazaniu daru dla Jasnej Góry w roku Jubileuszu 350-lecia odczytał o. Marian Lubelski. „Błogosławię i ofiarowuję nowe korony dla Jasnogórskiego Wizerunku, jednocząc się w duchu z Paulinami, stróżami Sanktuarium i z wszystkimi Pielgrzymami. Zawierzam naszą Ojczyznę, cały Kościół i siebie samego Jej matczynej opiece. Totus Tuus!” – napisał Jan Paweł II.

Podczas homilii Prymas Polski kard. Józef Glemp przypomniał wiernym niektóre słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. – „Musicie być mocni”, „Nie lękajcie się” ‑ słowa tak proste, a tak poruszające głębię naszych serc, i jakże wymowne, i adekwatne do aktualnego czasu.

 

UG

 

Kadr z filmu „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”, Kasfilm

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *