Oświadczenie Konfederacji Korony Polskiej i Klubu Konfederacji w Częstochowie w sprawie treści zawartych w zaproszeniu na Marsz Równości w Częstochowie


W zaproszeniach na tzw. III Marsz Równości w Częstochowie możemy przeczytać, że organizatorzy zapraszają 21 sierpnia „Pod Tęczową Górę, zwaną przez niektórych Jasną Górą”, gdzie „nie zabraknie również Tęczowej Matki Boskiej, oficjalniej patronki wydarzenia”.

„W imieniu okręgowych struktur partii Konfederacja Korony Polskiej i członków tutejszego Klubu Konfederacji składam następujące oświadczenie: my, mieszkańcy Częstochowy, rodzice i dziadkowie, krewni i opiekunowie naszych dzieci, wnuków i całego powierzonego naszej trosce i odpowiedzialności młodego pokolenia – powołując się na artykuły 48. i 53. Konstytucji RP, gdzie mowa o prawach rodzicielskich jako przedmiocie ochrony prawnej – wyrażamy stanowczy protest wobec decyzji władz miasta o przyzwoleniu na organizację wydarzeń o charakterze jawnie obrażającym moralność publiczną, co do intencji ewidentnie zmierzających do profanacji najdroższych nam miejsc i Osób. W zaproszeniach na tzw. III Marsz Równości w Częstochowie możemy przeczytać, że organizatorzy zapraszają 21 sierpnia „Pod Tęczową Górę, zwaną przez niektórych Jasną Górą”, gdzie „nie zabraknie również Tęczowej Matki Boskiej, oficjalniej patronki wydarzenia”. Kierując się dotychczasowym doświadczeniem, na podstawie znanej już notorycznie praktyki tego typu nieobyczajnych i bluźnierczych prowokacji, nie zamierzamy zachować bierności. Składamy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego m.in. na czynieniu przygotowań do popełnienia przestępstw typizowanych w szeregu artykułów kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. Mianowicie: art. 51. – zakłócanie spokoju lub porządku publicznego, m.in. poprzez wywoływanie zgorszenia, gdzie – uwaga w stronę władz miasta Częstochowy – przewidziane jest również karalność podżegania i pomocnictwa. Dalej art. 202 kk: publiczne prezentowanie treści o charakterze pornograficznym – tak, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie nie życzy; a także art. 200b kk: propagowanie pedofilii – czego obawę nasuwa ujawniona już uprzednio praktyka eksponowania przez uczestników podobnych prowokacji emblematów o charakterze pornograficznym i pedofilskim. Wreszcie art 196 kk: obraza uczuć religijnych – czego zamiar ewentualny ewidentnie powzięli już autorzy samych cytowanych wyżej anonsów prasowych, gdzie w sposób dla nas gorszący i intencjonalnie profanujący wymienia się Osobę NMP i Jasną Górę jako cel prowokacji. Nie mówiąc już o uzasadnionej dotychczasową praktyką obawie ekscesów o znamionach czynów stypisowanych w artykułach 140. i 141. kodeksu wykroczeń: nieobyczajne wybryki, nieobyczajne ogłoszenia, napisy lub rysunki.
Niniejszym składamy zatem zawiadomienie do prokuratury, a władze i służby miejskie, administrację i policję dodatkowo przestrzegamy przed działaniami lub zaniechaniami, które wyczerpywać mogłyby znamiona przestępstw z art. 231 kk (nadużycie prawa bądź niedopełnienie obowiązków).
Poza oczywistym imperatywem ochrony prawno-karnej, której podlegają wartości wyżej przywołane, takie jak obyczajność, spokój i porządek publiczny, a także nasze uczucia religijne, przypominamy na koniec o imperatywie ochrony dobra wspólnego, jakim jest bezpieczeństwo publiczne – nie tylko w wymiarze fizycznym, kryminalnym, ale również tożsamościowym. Otóż nasza polska i katolicka tożsamość jest nam droga – i dlatego nie będziemy przypatrywać się biernie inwazji barbarzyństwa i promocji dewiacji w naszej przestrzeni publicznej.”
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.