MILION DLA PODRATOWANIA INSTYTUCJI KULTURY. Czy to wystarczy?


Częstochowska kultura poniosła i nadal ponosi duże straty związane ze skutkami epidemii. Są to straty w sferze artystycznej i społecznej, ale mają także istotny wymiar materialny. Trwające wiosną i obecnie obostrzenia uniemożliwiają np. działalność koncertową czy organizację spektakli z publicznością. Dlatego władze miasta zdecydowały o przesunięciu środków budżetowych i wsparciu miejskich instytucji kultury do końca roku kwotą ponad 1 mln zł.

Środki w budżecie zostały przesunięte z innych zadań i imprez kulturalnych, których z uwagi na pandemię nie udało się w tym roku zrealizować. Mimo prowadzonych przez dyrekcje miejskich instytucji kultury działań oszczędnościowych, nie są one w stanie pokryć tegorocznych braków ze środków własnych. Wygospodarowana transza ma więc częściowo zrekompensować aktualne niedobory finansowe instytucji kultury i pomóc „przetrwać” im do końca 2020 r.

W sumie miejskie instytucje kultury otrzymają, decyzją Prezydenta Miasta, 1 mln 29 tys. zł, z czego: Teatr im. Mickiewicza dostanie 352 tys. zł, Filharmonia Częstochowska – 234 tys. zł, Miejski Dom Kultury – 183 tys. zł, Miejska Galeria Sztuki (wraz z OKF) – 140 tys. zł. Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”- 46,5 tys. zł, Muzeum Częstochowskie – 39 tys. zł, a Biblioteka Publiczna im. Biegańskiego – 34 tys. zł.

Wysokość środków przyznanych dla poszczególnych instytucji kultury jest proporcjonalna do skali poniesionych strat, które z kolei są zależne od wielkości instytucji i zakresu ograniczeń, jakim podlegała jej praca w obecnym roku.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.