KONSTANCJA AUSTRIACZKA (1588 – 1631)


Przebywali w Częstochowie

Arcyksiężniczka, córka arcyksięcia Karola Habsburga i księżny bawarskiej Marii, królowa Polska. Pierwszą żoną króla Zygmunta III Wazy była Anna z Habsburgów, która zmarła młodo, po kilkuletnim szczęśliwym pożyciu. Urodziła Zygmuntowi troje dzieci, z których dwoje zmarło w niemowlęctwie, pozostał syn Władysław, późniejszy król Polski i Szwecji, a przejściowo car rosyjski. Ponowny związek małżeński Zygmunt III zawarł z rodzoną siostrą pierwszej żony Anny, Konstancją, urodzoną 24 grudnia 1588. Mimo zdecydowanego sprzeciwu kanclerza Jana Zamoyskiego i poważnej części polskiej szlachty. Ślub doszedł do skutku 11 grudnia 1605 r. Tym samym, druga żona Zygmunta III stała się protektorką austriackich Habsburgów na dworze polskim. Konstancja w znaczącym stopniu wpływała na politykę króla, a także na obsadzanie wyższych stanowisk w państwie. Małżeństwo Zygmunta i Konstancji uważano za dobrane. Doczekała się para królewska pięciorga dzieci: (niektóre uzyskały wiek dojrzały) czterech synów i córkę. Jednak nad polską linią Wazów ciążyło fatum. Poza zmarłym w dzieciństwie chłopcem “pozostali synowie (dwóch z nich zmarło zresztą młodo) nie pozostawili dziedzica”. Przypomnijmy, że urodzony 22 marca 1609 Jan Kazimierz został królem Polski i posiadł godność kardynała, którą otrzymał z rąk papieża 28 maja 1646 r. Jego matka starała się zgromadzić wokół niego tak zwaną frakcję austriacką z obozu ultrakatolików w Polsce. Na skutek śmierci, Konstancja zamierzonego celu nie osiągnęła. Inny syn, Jan Albrecht, urodzony 25 czerwca 1612, dzięki swemu ojcu Zygmuntowi III został mianowany w wieku 9 lat biskupem warmińskim. Funkcję w imieniu młodocianego biskupa sprawował jego sufragan bp Michał Działyński. Do godności kardynalskiej został królewicz wyniesiony przez papieża Urbana VIII 19 listopada 1629 r. Królowa Konstancja zmarła 10 lipca 1631 poprzedzając o rok zgon swego męża Zygmunta.
Udokumentowany pobyt królowej w Częstochowie i królewskie związki pośrednie. Pierwsza wizyta pary królewskiej miała miejsce w 1616, a następnie cztery lata później, w 1620, podczas której król Zygmunt polecił klasztor opasać murem a inżynierom zlecił wykonanie planów fortyfikacyjnych. W 1621 król przesłał na Jasną Górę, przez królewicza Władysława, chorągwie zdobyte na Turkach, a królowa Konstancja przekazała ornat własnej roboty, na którym wyszyte zostały na srebrnym tle złote kwiaty oraz herby Polski i Szwecji. Trzeci pobyt pary królewskiej z dziećmi przypadł w 1626. Król z królową oraz goście z Niemiec wpisali się na pamiątkę pobytu do Księgi Arcybractwa Aniołów Stróżów. Powstanie na Jasnej Górze tego Bractwa zainicjował o. Mikołaj Królik, prowincjał o. paulinów, za wstawiennictwem Zygmunta III Wazy u papieża Urbana VIII. Bractwo zostało zatwierdzone bullą z dnia 8 października 1626 r. Ołtarz Bractwa umieszczono w wybudowanej w tym celu kaplicy.

ROMAN WINIAREK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *