INTERPELACJA


21 stycznia 2002 r. poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szymon Giżyński z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość złożył, na ręce Leszka Millera – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej – Interpelację w sprawie nieadekwatności nazw, dotyczących terytorialnego podziału kraju. Poniżej jej pełny tekst.

Zgodnie z art. 117, ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej składam interpelację w sprawie nieadekwatności nazw, dotyczących terytorialnego podziału kraju, użytych w Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych – NTS (Dz. U. Nr 58, poz. 685) na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.07.2000 r.
Mały Rocznik Statystyczny za rok 2001, w dziale: “Organizacja państwa”, strona 89, powiela zaskakujące niekonsekwencje w nazewnictwie dotyczącym podziału terytorialnego kraju na podregiony. Wyraźna zasada zastosowana w tym podziale oznacza przyjęcie nazwy podregionu od miasta, przed 1 stycznia 1999 roku, najczęściej: wojewódzkiego, które dzisiaj pełni funkcję stolicy owego podregionu. I tak, dla przykładu, w województwie warmińsko-mazurskim wyodrębniono podregiony: elbląski, ełcki, olsztyński; w województwie lubelskim podregiony: bielsko-podlaski, chełmsko-zamojski i lubelski; w województwie podkarpackim: rzeszowsko-tarnobrzeski i krośnieńsko-przemyski; w województwie dolnośląskim: jeleniogórsko-wałbrzyski, legnicki, wrocławski i miasto Wrocław.
Przytoczona tu zasada jest z pełną konsekwencją zastosowana dla całego kraju, z jednym jednakże, i tylko jednym, wyjątkiem: województwa śląskiego. W tym przypadku ewidentnie odstąpiono od przyjętej dla całej Polski zasady i podregion częstochowski nazwano północnośląskim, a podregion bielskobialski – południowośląskim. W obu przypadkach te określenia, w odniesieniu do realiów i kryteriów historycznych, kulturowych i geograficznych, są całkowicie fałszywe i mylące.
Powiaty podregionu częstochowskiego: częstochowski, kłobucki, myszkowski czy zawierciański nigdy bowiem nie były i nie są częścią Śląska, podobnie jak powiaty podregionu bielskobialskiego.
Pragnę jednocześnie poinformować Pana Premiera, iż tego rodzaju działania, określające Częstochowę i Ziemię Częstochowską mianem obszaru północnośląskiego są zgodnie dezawuowane i odrzucane przez jej mieszkańców.
Uprzejmie zatem proszę Pana Premiera o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 lipca 2000 r., które:
1. zlikwidują niezrozumiały i precedensowy, na tle nomenklatury NTS, przypadek zastosowania nazw północnośląski i południowośląski dla dwóch podregionów.
2. przywrócą jednolity dla całej Polski charakter Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych – NTS poprzez wprowadzenie w zgodzie z realiami historycznymi, geograficznymi, kulturowymi i, co najważniejsze, w poszanowaniu zasad logiki – właściwych nazw dla dwóch podregionów w województwie śląskim, w postaci: bielskobialski i częstochowski.
Uprzejmie proszę Pana Premiera o odpowiedź na moją interpelację.

SZYMON GIŻYŃSKI

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *