Niskoprocentowa pomoc prezydenta Matyjaszczyka


 

W czasie pandemii rząd stanął na wysokości zadania. Kolejne tarcze antykryzysowe to wielomiliardowa pomoc dla polskich przedsiębiorców, w tym wielomilionowa dla częstochowskich. A jak pomaga częstochowskim przedsiębiorcom częstochowski prezydent Krzysztof Matyjaszczyk? O to zapytał radny Klubu PiS Piotr Wrona.

 

 

Na początek przytaczamy dane z 8 czerwca 2020 roku obrazujące realną pomoc polskiego rządu Zjednoczonej Prawicy dla częstochowskich przedsiębiorców. Zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w okresie marzec – maj 2020 w związku z wprowadzeniem przez polski rząd Zjednoczonej Prawicy tarczy antykryzysowej  uzyskało 79.306 przedsiębiorców z Częstochowy oraz  powiatów regionu częstochowskiego (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski). To łączna kwota 94.949.703 złotych. Wypłacono też 20.892 świadczeń postojowych na kwotę 41.476.633 złotych. Natomiast zwrot nadpłaconych składek otrzymało 1951 podmiotów, na łączną kwotę 12.200.893 złotych.

Radny częstochowski Piotr Wrona, zapytał prezydenta Matyjaszczyka o to, jak władze częstochowskie pomogły rodzimym przedsiębiorcom. W interpelacji poprosił  informację

dotyczącą ilości wniosków o odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty złożonych przez

podatników, najemców i dzierżawców w związku z sytuacją epidemii. Zapytał wprost o podanie ile takich wniosków ( z podziałem na podatki, dzierżawy, najem) złożono od początku epidemii do dnia dzisiejszego oraz o podanie ile wniosków zostało pozytywnie załatwionych z wyszczególnieniem na podatki, najem i dzierżawę .

 

Odpowiedź udzielona w imieniu prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka  prezentujemy poniżej. Czy zaskakuje? Obserwując dokonania częstochowskiej władzy na różnych polach prężność magistratu w udzielaniu pomocy przedsiębiorco chyba nawet nie zaskakuje. Rzeczywistość częstochowska jest dość smutna, ale czy to obchodzi zwolenników rządzącej w tym mieście koalicji SLD-PO?

 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie ilości wniosków (według

stanu na 1.06.2020 roku) o odroczenie, umorzenie i rozłożenie na raty złożonych przez

podatników, najemców i dzierżawców w związku z sytuacją epidemii, informuję co

następuje:

 1. Wnioski o udzielenie ulg w zakresie opłat za dzierżawy:
 • wpłynęło 25 wniosków dzierżawców o skorzystanie z ww. form pomocy;
 • 24 podmioty zostały poproszone o uzupełnienie wniosków;
 • 3 podmiotom udzielono pomocy w związku z COVID-19.
 1. Wnioski o udzielenie ulg w zakresie czynszu za najem lokali użytkowych:
 • złożono i rozpatrzono 12 wniosków o udzielenie ulg;
 • 8 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 4 wnioski rozpatrzono negatywnie.
 1. Wnioski o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych:
 • złożono 240 wniosków o udzielenie ulg;
 • zakończono ostatecznie 119 postępowań. W 5 przypadkach uwzględniono w pełni

wnioski stron w wydanych decyzjach, 52 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, w

34 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowań, 28 wnioskodawcom udzielono

informacji pisemnej.

 • Z uwagi na fakt, iż podjęta w dniu 14 maja 2020 roku przez Radę Miasta

Częstochowy uchwała Nr 375.XXVIII.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie

opłaty prolongacyjnej wejdzie w życie 10 czerwca br., dopiero po tym terminie będą

wydawane decyzje ratalne i o odroczeniu terminów płatności podatków i opłat

lokalnych bez naliczania opłaty prolongacyjnej w okresie od 14 marca do 30 września

2020 roku.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *