Czy Scena kameralna w Teatrze im. Adama Mickiewicza zostanie wyłączona z eksploatacji?


28 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Promocji  Rady Miasta Częstochowy, na którym z inicjatywy członków Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości został przygotowany projekt przesunięć w budżecie miasta na rok 2020 zaspokajający część ogromnych potrzeb znajdującego się w trudnej sytuacji Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

 

Przygotowany projekt przesunięć w budżecie był wynikiem spotkania członków Komisji Kultury  i Promocji z Dyrektorem Naczelnym teatru, Robertem Dorosławskim i Dyrektor Artystyczną, Magdaleną Piekorz. Do spotkania doszło 26 listopada w Teatrze. W rozmowie poruszony został między innymi temat potrzeb teatru, który od wielu lat jest niedofinansowany.

 

Z najpilniejszych potrzeb można wymienić doposażenie sceny kameralnej w sprzęt akustyczny i pulpit sterujący oświetleniem. W tej chwili sytuacja w tym zakresie jest dramatyczna. Scena kameralna nie była modernizowana od ponad ćwierć wieku. Używany sprzęt jest w bardzo złym stanie. Powtarzająca się awaryjność znacznie obniża jakość prezentowanych przedstawień. Zdarzyło się już, że podczas przedstawienia sprzęt odmówił posłuszeństwa. Zgasło oświetlenie, które udało się po zrestartowaniu uruchomić. Może zdarzyć się taka sytuacja, że awarii nie uda się już usunąć. Jeżeli nie zostanie zrobione nic w kierunku modernizacji, w najbliższym czasie ta piękna scena budząca zachwyt przyjezdnych twórców i aktorów zostanie wyłączona z eksploatacji.  Pieniądze jakie są potrzebne na to żeby utrzymać scenę kameralną przy życiu to 250 000 zł.

 

Teatr ma również potrzeby kadrowe.  Zespół aktorski starzeje się. Najmłodszy aktor jest po trzydziestce. Aby realizować wiele spektakli należy zatrudnić dwójkę młodych aktorów. W pionie technicznym brakuje rekwizytora i dwójki montażystów. Teatr wystawia ponad 300 przedstawień rocznie.  Każda przypadłość losowa lub chorobowa któregokolwiek pracownika staje się dużym problemem.

 

Wariant minimum zaspokajających potrzeby kadrowe to 120 000 zł w roku 2020 i 180 000 zł w roku 2021. Wynagrodzenie pracowników również pozostawia wiele do życzenia. Wypłaty ciężko pracujących fachowców często są niedużo wyższe od krajowego minimum. Podwyżka chociaż o 100 zł brutto na etat pozwoliłaby pracownikom poczuć, że są choćby w minimalny sposób docenieni.

Budynek teatru wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu. Ostatni zrealizowano 35 lat temu. Obiekt należy również przystosować dla osób niepełnosprawnych. W obliczu wymienionych potrzeb następna wydaje się zbytkiem, jednak jest ważna.

Teatr potrzebuje zewnętrznego oświetlenia frontu. Budynek jest jednym z piękniejszych w mieście. Jest wpisany do rejestru zabytków. W tej chwili tonie w ciemnościach. Jeżeli zostałby pięknie oświetlony byłby jedną z wizytówek miasta.

Wielu radnych było zaskoczonych tak złą sytuacją teatru w Częstochowie. Trudno zrozumieć to, że Prezydent Matyjaszczyk, który przeznaczył ponad 55 mln złotych ze środków własnych miasta na budowę Aquaparku, czy ponad 9 mln złotych na rewitalizację Parku Lisiniec (docelowo ma to być kwota 27 mln złotych) nie dba o Teatr, na którego najpilniejsze potrzeby wystarczy znikoma część nakładów przeznaczonych na którąkolwiek z tych dwóch inwestycji.

Piotr Kaliszewski

Radny Miasta Częstochowy

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *