Czy pracodawca może dopłacić do wyprawki szkolnej?


Wyprawka szkolna to spory
wydatek. Jak wyliczył CBOS
rodzice wydają na nią ponad
1,2 tys. zł. Podręczniki dla
najmłodszych zapewni szkoła,
jednak co z pozostałymi
wydatkami? Wsparcie można
znaleźć u pracodawcy. Część
firm, szczególnie tych
posiadających Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych
(ZFŚS), przyznaje taką pomoc
swoim pracownikom.

Często od swojej firmy możemy dostać dofinansowanie do wczasów,
remontu mieszkania czy wstępu na siłownię. Zdarza się również,
że pracodawca finansuje wyprawkę szkolną dla dziecka
pracownika. Kiedy jest to możliwe i czym jest Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?
Źródła dofinansowania
Zakładowy fundusz socjalny to nic innego jak pula pieniędzy,
którą zarządza pracodawca, zgromadzona w celu finansowania
działalności socjalnej. Jego wysokość rokrocznie ustalana jest
na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, w formie tzw. odpisów
(stawki tegorocznych odpisów w tabeli poniżej).
– Nie wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek utworzenia
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Obligatoryjnie
powinny go założyć firmy, które zatrudniają w ramach umowy o
pracę minimum 20 pracowników oraz przedsiębiorstwa z tzw.
budżetówki, niezależnie od liczby zatrudnionych osób. Środki w
nim zgromadzone mogą być przekazane na pomoc finansową i
rzeczową, dofinansowanie „wczasów pod gruszą” oraz wypoczynku
dla dzieci pracowników, a także ich wyprawek szkolnych. Takie
świadczenia nie podlegają opodatkowaniu oraz zwolnione są ze
składek ZUS, a niewykorzystane w danym roku środki przechodzą
na kolejny – tłumaczy Dawid Urbanek, Dyrektor Oddziału Tax Care
w Katowicach. .
Dlatego już teraz warto ustalić, czy przypadkiem nie możemy
otrzymać dofinansowania wyprawki szkolnej naszego dziecka
właśnie z ZFŚS. Jednak uwaga. Pieniądze nie są dzielone na
zasadzie „każdemu po równo”. Wysokość świadczeń uzależniona są
od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej pracownika.
– Jeśli firma, w której pracujesz nie ma ZFŚS, nie znaczy to,
że nie możesz liczyć na wsparcie. Pracodawcy mogą również
dofinansować przybory i podręczniki szkolne dziecku pracownika
ze środków obrotowych. Jednak w tym przypadku trzeba od tego
odprowadzić podatek – mówi Dawid Urbanek, Dyrektor Oddziału Tax
Care w Katowicach.
Inne dodatki do pensji
W kadrach czy bezpośrednio u przełożonego możemy dopytać o
regulamin ZFŚS, a także ustalić, jakie inne dodatkowe
świadczenia możemy uzyskać. Pracownicy często nie są świadomi,
że mogą w miejscu pracy otrzymać np. niskooprocentowaną
pożyczkę na cele mieszkaniowe czy dofinansowanie do urlopu. Od
niedawna, pracodawcy mogą też śmielej udzielać pracownikom
świadczeń niepieniężnych. Imprezy integracyjne, zajęcia na
siłowni czy basenie na rzecz zatrudnionych nie generują już
przychodu po stronie pracowników. Takie jest aktualne podejście
fiskusa, nawiązujące ściśle do niedawnej decyzji Trybunału
Konstytucyjnego. A jakie świadczenia niepieniężne,
przekazywane przez pracodawców pracownikom, mogą taki przychód
generować?
– By mówić o powstaniu przychodu, świadczenia niepieniężne
powinny spełniać trzy warunki. Po pierwsze pracownik musi
skorzystać z nich w pełni dobrowolnie. Po drugie powinny nieść
mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia
wydatku, który musiałby sam ponieść. Po trzecie osiągnięta
korzyść powinna być wymierna i przypisana do konkretnego
pracownika. Z racji, iż problemy rodzi już samo
ewidencjonowanie pracowników, którzy korzystają np. z opłaconej
ryczałtowo pływalni, spełnienie powyższych warunków wydaje się
trudne – tłumaczy Dawid Urbanek, Dyrektor Oddziału Tax Care w
Katowicach. .

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *