CZĘSTOCHOWA MŁODYCH


10 lat temu na VI Światowy Dzień Młodzieży przybyło do naszego miasta około miliona osób!

W ramach obchodów Jubileuszu 10 – lecia VI Światowego Dnia Młodzieży, który odbył się w 1991 r., trwa w naszym mieście Międzynarodowe Forum Młodych. Do udziału w nim zaproszeni zostali przedstawiciele młodzieży z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji, Włoch i Francji. Młodzi przez modlitwę i służbę będą urzeczywistniać ideę braterstwa, tak mocno akcentowaną przez Jana Pawła II w każdym Światowym Dniu Młodzieży. Goście włączą się w organizację i obsługę pielgrzymów, którzy przybędą do Częstochowy na uroczystości Jubileuszowe i będą mieli okazję z bliska zobaczyć fenomen polskiego pielgrzymowania.
Komitet Organizacyjny Jubileuszu, pod przewodnictwem ks. Andrzeja Przybylskiego – Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży – ustalił harmonogram głównych uroczystości 10 – lecia VI Światowego Dnia Młodzieży, które odbędą się 14 i 15 sierpnia na placu Archikatedry Częstochowskiej i na Jasnej Górze.
14 sierpnia, godz. 11.00 – 17.30: Na Muzycznej Scenie Ewangelizacyjnej na placu przy Archikatedrze Częstochowskiej prezentować się będą zespoły muzyczne i wspólnoty ewangelizacyjne z całej Polski. Obok sceny ustawione będą stoiska, na których można będzie kupić książki, prasę katolicką i wydawnictwa muzyczne;
godz 11.00 – 18.30: W kościele Św. Zygmunta odbędzie się Adoracja Krzyża, w kościele Św. Jakuba Adoracja Ewangelii, a w kościele Najświętszego Imienia Maryi (Aleja NMP) Adoracja Ikony Matki Bożej. Adoracja trzech znaków, które Ojciec Święty Jan Paweł II przekazał młodym podczas VI Światowego Dnia Młodzieży, odbywać się będzie w ciszy. Nie planuje się w tych miejscach żadnych występów, ani nawet głośnej modlitwy;
godz. 18.00: Archikatedra Częstochowska, Aleje NMP, Jasna Góra – Wspólne pielgrzymowanie do Domu Matki, aby dać świadectwo jedności. O godz. 18.00 przed Archikatedrą księża biskupi dokonają uroczystego otwarcia święta poprzez szczególny symbol – obmycie nóg pielgrzymich. Po tym obrzędzie rozpocznie się przedzielona trzema stacjami, trzema znakami życia – Krzyżem, Ewangelią i Ikoną Matki Bożej – pielgrzymka na Jasną Górę;
godz. 21.30: Maria Regina Mundi – Apel Jasnogórski – Wieczorna Eucharystia, której przewodniczyć będą polscy biskupi, opiekunowie młodych. Szczególnym momentem będzie zapalenie i osobiste przyjęcie światła, od któregoś z rozświetlonych znaków Jubileuszowych. Palące się świece będą znakiem, że młodzi przyjęli do serca Chrystusa.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
15 sierpnia, godz 9.30 – Szczyt Jasnogórski – Msza święta i modlitwa do Boga pod przewodnictwem wspólnoty “Boga Ojca” z Częstochowy i śpiewie grupy ewangelizacyjnej “Saruel”;
godz. 11.00: Jubileuszowa Eucharystia Młodych – Najważniejszy moment spotkania i wspólna modlitwa za młodych, należących do Kościoła w Polsce i na całym świecie;
godz. 15.00: Plac Archikatedry – Wielki Koncert Jubileuszowy “Bogu niech będą dzięki!” z udziałem Mieczysława Szcześniaka i innych gwiazd polskiej muzyki.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *