Co to podwójne ubezpieczenie OC?


Problem podwójnego ubezpieczenia OC miał zostać rozwiązany dzięki wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dnia 11 lutego 2012 roku. Nie do końca jednak tak się stało.

Na czym to polega?

Z sytuacją, w której właściciel pojazdu posiada podwójne ubezpieczenie OC mamy do czynienia, jeśli objęty jest on ochroną ubezpieczeniową na podstawie dwóch lub więcej umów obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej w tym samym czasie. Bynajmniej nie powoduje to, że posiada pełniejszą ochronę ubezpieczeniową, ponieważ ewentualne świadczenia z OC dla poszkodowanych przez niego w wypadkach są wypłacane i tak z jednego ubezpieczenia.

Wielu kierowców wychodzi z założenia, że problem podwójnego OC obecnie już nie występuje, a to za sprawą zmian ustawowych z 2012 roku. Tak jednak nie jest, ponieważ problem jak najbardziej istnieje, ale zmiany legislacyjne spowodowały złagodzenie jego skutków dla samych właścicieli pojazdów.

Podwójne ubezpieczenie OC wynika z tego, że automatycznie zawierana jest umowa ubezpieczenia OC na kolejny rok z klientem i firmą ubezpieczeniową, jeśli posiadacz pojazdu nie wypowie jej w ustawowym terminie. Kierowcy często o tym zapominają i wybierają najtańsze ubezpieczenie samochodu, zapominając o konieczności wypowiedzenia wcześniejszej umowy.

Drugą sytuacją, w której występuje podwójne OC jest to, kiedy nowy nabywca pojazdu korzysta z umowy OC zbywcy do końca okresu ubezpieczenia, ale zawiera także na swoje nazwisko OC dla tego samego samochodu.

Jak uniknąć problemu?

Wystarczy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w terminie. Nie jest to trudne, ponieważ wystarczy nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który zawierana jest umowa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, złożyć na piśmie do zakładu ubezpieczeń wypowiedzenie. Jeśli tak się nie stanie, umowa zawierana jest na kolejny rok, aby utrzymać ciągłość ubezpieczenia auta, na mocy tzw. klauzuli prolongacyjnej.
Podobnie będzie w przypadku nieskutecznego wypowiedzenia umowy OC i przy zawarciu nowej umowy z innym lub tym samym ubezpieczycielem. Konsekwencją jest możliwość wystąpienia przez ubezpieczycieli do klienta z żądaniem opłacenia składki ubezpieczeniowej za obie polisy. Obecna ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych ogranicza ryzyko finansowe ubezpieczonego. Zgodnie bowiem z art. 28a ustawy, jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego jest w tym samym czasie ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i przynajmniej jedna z tych umów została przedłużona automatycznie na mocy klauzuli prolongacyjnej, wówczas taką umowę można rozwiązać w drodze pisemnej w każdej chwili. Wystarczające jest przy tym, aby poszczególne okresy obu umów ubezpieczenia OC przynajmniej częściowo się ze sobą pokrywały – wtedy można wypowiedzieć polisę w takim trybie.

R

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code