BĘDZIE PAŃSTWOWY UNIWERSYTET!


– Co się aktualnie dzieje w sprawie Uniwersytetu?
– Dużo. Jesteśmy w przełomowym momencie. Czekamy na ważną i mam nadzieję pozytywną decyzję Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania rządowego zespołu ds. utworzenia państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego. Wniosek w tej sprawie, wraz z kilkudziesięciostronicową koncepcją przyszłego Uniwersytetu, i to spełniającą zasadnicze kryteria MEN i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – podpisali rektorzy trzech częstochowskich uczelni: prof. Ryszard Szwed – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, ks. prof. Włodzimierz Kowalik – Wyższe Seminarium Duchowne, ks. prof. Stanisław Włodarczyk – Instytut Teologiczny, a w imieniu władz Fundacji – Szymon Giżyński.

– Co się aktualnie dzieje w sprawie Uniwersytetu?
– Dużo. Jesteśmy w przełomowym momencie. Czekamy na ważną i mam nadzieję pozytywną decyzję Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania rządowego zespołu ds. utworzenia państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego. Wniosek w tej sprawie, wraz z kilkudziesięciostronicową koncepcją przyszłego Uniwersytetu, i to spełniającą zasadnicze kryteria MEN i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – podpisali rektorzy trzech częstochowskich uczelni: prof. Ryszard Szwed – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, ks. prof. Włodzimierz Kowalik – Wyższe Seminarium Duchowne, ks. prof. Stanisław Włodarczyk – Instytut Teologiczny, a w imieniu władz Fundacji – Szymon Giżyński.
– Czy był to jedyny w ostatnich miesiącach, ze strony częstochowskiego środowiska, sygnał do Warszawy w sprawie państwowego Uniwersytetu?
– Ależ nie. W sierpniu ubiegłego roku wysłałem do Kancelarii Premiera wstępny schemat przyszłego Uniwersytetu. Materiały te były również przedmiotem rozmów z Ministrem Edukacji. We wrześniu pan minister Edmund Wittbrodt otrzymał, podpisaną przez trzech częstochowskich rektorów i przeze mnie, bardzo już konkretną promesę naszego wniosku o utworzenie rządowego zespołu ds. państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego. W październiku złożyłem, razem z rektorem Ryszardem Szwedem i przewodniczącym Rady Fundacji Ireneuszem Gębskim, wizytę minister Teresie Kamińskiej. Pani minister otoczyła opieką nasz wniosek – także w imieniu Pana Premiera…
– Czy były już jakieś reakcje ze strony MEN?
– Tak. Po tych wszystkich naszych działaniach, od października ubiegłego roku, pan minister Edmund Wittbrodt i pan wiceminister Jerzy Zdrada, także podczas ogólnopolskich narad z rektorami szkół wyższych, wielokrotnie, publicznie zapowiadali utworzenie rządowego zespołu ds. Uniwersytetu Częstochowskiego.
– Kiedy to może nastąpić?
– Myślę, że w ciągu kilku najbliższych tygodni. Przybył nam ostatnio ważny sojusznik w osobie Wojewody Śląskiego, prof. Wilibalda Winklera, z którym pozostaję, w sprawach Uniwersytetu, w stałym kontakcie. Pan Wojewoda udostępnił mi treść swego niedawnego wystąpienia do Ministra Edukacji. List Wojewody zawiera zdecydowane, jednoznaczne poparcie dla idei państwowego Uniwersytetu Częstochowskiego, a wzmocniony jest dodatkowo bardzo fachową argumentacją; co przecież oczywiste: pan prof. Wilibald Winkler był wieloletnim rektorem Politechniki Śląskiej, a do niedawna wiceministrem Edukacji Narodowej.
– Dziękuję za rozmowę.
Fundacja Na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Oddział w Częstochowie, ul. Jasnogórska 75
Nr konta: 10301104-51369001

ANDRZEJ KAWKA

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *