Z ostatniej chwili w sprawie strajku w „Amicusie”


CENTRUM MEDYCZNE AMICUS – KOMUNIKAT SZTABU PROTESTACYJNEGO w sprawie zawieszenia strajku głodowego

W związku z odwołaniem Pana Pawła Kopani z funkcji członka zarządu Centrum Medycznego AMICUS, co było jednym z postulatów strajkujących, Sztab Protestacyjny postanowił z dniem 17 września 2015r. zawiesić głodówkę. Jednocześnie nadal będzie kontynuowany strajk okupacyjny do czasu wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań dotyczących przyszłości przychodni Amicus. W dniu dzisiejszym zgodnie z ustaleniami dokonanymi w Ministerstwie Skarbu usunięto część napisów i banerów z budynku Amicusa.

Z uwagi na nieprawdziwe treści zawarte w oświadczeniu Pani Poseł Izabeli Leszczyny, które zostało odczytane w trakcie pikiety w dniu 17.09.2015r. jakoby warunkiem odwołania Pana Pawła Kopani z funkcji członka zarządu Centrum Medycznego AMICUS była rezygnacja z organizacji pikiety pod biurem poselskim Pani Izabeli Leszczyny w załączeniu do niniejszego komunikatu zamieszczamy pełną treść: Ustaleń ze spotkania z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Wojciechem Chmielewskim w dniu 15.09.2015r.
Ustalenia ze spotkania z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Wojciechem Chmielewskim w dniu 15.09.2015r.:

1. Zarząd Spółki „AMICUS” przygotuje do 30.09.2015r. Plan restrukturyzacji/ naprawczy Spółki na okres IV kw. 2015 oraz 2016r., mający na celu podjęcie działań niezbędnych do naprawy sytuacji Spółki, obejmujący również kwestie pożyczki udzielonej przez RFG S.A. Spółce „AMICUS”, z zaznaczeniem, że umorzenie pożyczki jest niemożliwe (pomoc publiczna). Plan restrukturyzacji będzie miał charakter biznesowy i nie będzie uwarunkowany kwestiami personalnymi.
2. Zarząd Spółki przygotuje Plan inwestycyjny na IV kw. 2015r. oraz 2016r. przedstawiający niezbędne do poniesienia w tym okresie nakłady remontowo-inwestycyjne i odtworzeniowe, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie Spółki.
3. W kwestii ww. planów będą prowadzone rozmowy i ustalenia pomiędzy zarządami Spółek.
4. Temat sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa NZOZ CM „AMICUS” Sp. z o.o. nie będzie podejmowany do czasu przygotowania i przyjęcia Planu restrukturyzacji/naprawczego Spółki.
5. Organizacje związkowe Spółki NZOZ CM „AMICUS” Sp. z o.o. zawieszą akcję protestacyjną, pod warunkiem złożenia rezygnacji/odwołania członka Zarządu tej Spółki.
6. W kwestii dotyczącej pikiety zwołanej na 17.09.2015r. przed biurem poselskim Pani Poseł Izabeli Leszczyny w Częstochowie, Pan Przewodniczący wyraził wolę przekazania uczestnikom informacji o spotkaniu z Ministrem Wojciechem Chmielewskim i poczynionych ustaleniach.

Komitet Protestacyjny

R

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code