Włodzimierz Skalik – postępowanie Prokuratury w sprawie podejrzenia o korupcję umorzone


Mazowiecki Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury w Warszawie wydał w dniu 30 grudnia 2020 roku postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie przeciwko, między innymi, Włodzimierzowi Skalikowi, prezesowi Częstochowskiego Areoklubu oraz w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej przez Posła na Sejm RP, to jest o czyn z art. 228 §1 kk w związku z art. 12 kk oraz art. 229 §1 kk w zw. z art. 12 kk. Postanowienie to zostało wydane przez trzeciego z kolei prokuratora nadzorującego przedmiotowe śledztwo.

Śledztwo trwało 4,5 roku. Przesłuchano między innymi: pracowników, działaczy i członków Aeroklubu Polskiego i Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej, posłów i senatorów, asystentów parlamentarnych, byłych ministrów i wiceministrów, pracowników ministerialnych, pracowników kancelarii Sejmu, ekspertów parlamentarnych, współpracowników i znajomych Skalika, pracowników i kierownictwo hotelu „Arłamów”, pilota i właściciela samolotu, przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego, Ligi Obrony Kraju, prawników.

Włodzimierz Skalik – w związku z umorzeniem postępowania – zorganizował konferencję prasową i wydał oświadczenie. Poniżej treść oświadczenia

W dniu 5 lipca 2016 roku w godzinach porannych zostałem zatrzymany w swoim domu w Częstochowie przez 3 funkcjonariuszy CBA z Rzeszowa i przewieziony do Warszawy do Mazowieckiego Wydział Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Z okazanej mi przez funkcjonariuszy CBA decyzji o zatrzymaniu wynikało, że jestem zatrzymany w związku ze śledztwem prowadzonym między innymi ws. korupcji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. O istnieniu tejże instytucji dowiedziałem z decyzji o zatrzymaniu.

Po przewiezieniu do Warszawy zostałem poddany kilkugodzinnemu przesłuchaniu przez zespół prokuratorski w składzie 3 osobowym. Nie przyznałem się do zarzucanych mi czynów i udzieliłem prokuratorom obszernych wyjaśnień. W tym czasie na stronach CBA i Prokuratury Krajowej ukazały się komunikaty zatrzymania mojego oraz dwóch innych osób o treści wprowadzającej opinię publiczną w błąd i szkalującej moją osobę, gdyż sugerowała mój związek z wielomilionową korupcją w NCBiR. Tego dnia, w oparciu o informacje z Prokuratury Krajowej i CBA wszystkie główne media w Polsce poinformowały o zatrzymaniu mnie oraz dwóch innych osób przez CBA, jednoznacznie wskazując na mój udział w gigantycznej korupcji i wyłudzeniach o wielomilionowej wartości. W ten oto sposób została wykonana na mojej osobie egzekucja zadająca mi śmierć publiczną. Przypomnę, iż w tamtym czasie jako wolontariusz pełniłem funkcję prezesa Aeroklubu Polskiego (drugą kadencję) i również jako wolontariusz funkcję prezesa Aeroklubu Częstochowskiego (piątą już kadencję).

fot. Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *