VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Z inspiracji kulturą żydowską”


2 lipca 2016 roku w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Z inspiracji kulturą żydowską”, organizowanego od 2006 roku przez Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.

Komisarze konkursu: Piotr Kaniecki, Cezary Stojek Tomasz Florczyk, Leszek Szeląg – tak wyjaśniają ideę przedsięwzięcia: „Punktem wyjścia tegorocznej edycji konkursu plastyczno-literackiego „Z inspiracji kulturą żydowską” jest refleksja nad zbiorem pamiątek historycznych – grupą przedmiotów oraz dokumentów z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego, z których każdy ma swą historię, dotyczącą zarówno doświadczeń zbiorowości, jak i pojedynczych losów ludzkich. Przedmioty te są świadectwem o dwóch światach – mówią wiele o sobie samych i o kondycji współczesnego człowieka, który z różnych powodów przyczynia się do ich przechowywania. Współczesne teorie humanistyczne coraz częściej koncentrują się na problematyce rzeczy w archeologii, antropologii, historii, literaturze i sztuce. Konkurs jest próbą nowoczesnego spojrzenia na rzeczy w ich podmiotowości. Jest zaproszeniem do dostrzeżenia odmienności przedmiotu, a także do rozpoznania siebie samych w ich formach i kształtach. W naszym zamyśle, jako organizatorów konkursu, obiekty te, których staliśmy się dysponentami, powinny stanowić punkt wyjścia do powstania dzieł plastycznych i/lub literackich rozumianych jako interpretacja wizualna, rozwinięcie poszczególnych historii, poszukiwanie formuły artystycznej odwołującej się do kontekstu np. religijnego, obyczajowego. Prace uczniów biorących udział w konkursie mają szansę stać się „wehikułem inicjującym uczucia”. Mogą odgrywać rolę medium między zwyczajnością rzeczy a niezwykłością ludzkich losów związanych z tymi przedmiotami.”
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych Anna Maciejowska podkreśla, iż „ważność”, „artystyczność” i „pedagogiczność” Konkursu potwierdzały kolejne edycje, adresowane do wszystkich szkół plastycznych w Polsce, jako konkurs, mające różne wątki tematyczne akcentowane w podtytułach: Ilustrowanie Biblii…, Ilustrowanie Singera…, Dokądkolwiek idę, zawsze zmierzam ku Jerozolimie…, Chciałbym zostać książką… – Przez wszystkie lata towarzyszyły nam Dwie Ważne Osoby: Zygmunt Rolat – patron, promotor i mecenas pierwszej edycji, wspierający nas nadal – obok Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – we wszystkich następnych odsłonach. Dzięki Niemu wystawy pokonkursowe prezentowane były od Warszawy, poprzez Kraków (Festiwal Kultury Żydowskiej) do Nowego Jorku (Konsulat RP), czy Waszyngtonu (Biblioteka Kongresu USA) oraz Joanna Brańska – historyk sztuki, prezes Stowarzyszenia Polska-Izrael, wiodąca nas merytorycznie, swoją głęboką wiedzą i ukochaniem kultury żydowskiej poprzez wszystkie lata pracy nad projektem. Jej absolutnym pomysłem i inicjatywą był program tegorocznego konkursu… Joanna zmarła jesienią 2015 roku… Nie dokończyła swej misji… Z pomocą ŻIH i jego przedstawicielki Teresy Śmiechowskiej, przewodniczącej jury tegorocznej odsłony przedsięwzięcia, zamknęliśmy zadanie… Konkurs dał efekty – akcentuje dyr. Maciejowska.

2. Makieta dom – II nagroda w konkursie. Praca autorstwa Justyny Suchańskiej i Mateusza Żurka z Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Promotorzy pracy: Piotr Kaniecki,Jacek Gawlak, Radosław Wójcik

UG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code