UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza, doktorantów oraz studentów, jak również lokalnych i regionalnych przedsiębiorców do udziału w drugim spotkaniu Nauka – Biznes na UJD – Krajowe Inteligentne Specjalizacje – Technology Open Day. Odbędzie się ono 23.10.2018 roku w auli-22 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym przy al. Armii Krajowej 13/15.

Na spotkaniu dowiesz się jakie technologie są aktualnie tworzone na Uniwersytecie, będzie możliwość spotkania się z twórcami technologii oraz brokerami innowacji, poznania oferty dla Biznesu PACTT oraz przedstawicieli lokalnych i regionalnych przedsiębiorców. Ciekawym wydarzeniem realizowanym w ramach spotkań będzie warsztat z wzornictwa przemysłowego, prowadzony przez pracownika Politechniki Łódzkiej.

Jedną z odsłon projektu będzie nowa formuła informowania przedstawicieli mediów o pracach naukowców pod nazwą „Szybka randka”. „Szybkie randki” to dynamiczne spotkania 1:1 dziennikarzy i naukowców. Każdy dziennikarz ma czas na wyłączną rozmowę z każdym naukowcem. Zapewnia to bardziej efektywną wymianę pomysłów, wiedzy, inspiracji. Efektem istotnym z punktu widzenia dziennikarzy są: dostęp do rzetelnych, ciekawych naukowców, którzy potrafią sprawnie przedstawiać wyniki swoich badań i osiągnięć; dostęp do ciekawych tematów; możliwość budowania własnej bazy kontaktów do ekspertów.

INICJATORZY I ORGANIZATORZY

Projekt został zainicjowany w 2014 roku przez Centrum Nauki Kopernik, 3 lata z rzędu spotykaliśmy się w Warszawie. Pod koniec 2017 roku projekt ruszył w Polskę. Do organizatorów dołączyło Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Dzięki połączonym energiom na przełomie 2017 i 2018 roku zorganizowaliśmy aż 6 spotkań w całym kraju. Przez minione 4 lata w spotkaniach Rzeczników Nauki wzięło udział około 80 naukowców i około 40 dziennikarzy z mediów ogólnopolskich i lokalnych. Spotkanie w Częstochowie otwiera najnowszą edycję. W tym roku Centrum Nauki Kopernik planuje aż 10 spotkań w całej Polsce. Koordynatorem spotkania w Częstochowie jest UJD.

Z dziennikarzami spotkają się pracownicy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie:

1.dr hab. Barbara Morzyk – Ociepa, chemik twórca technologii

Nowy związek kompleksowy kobaltu(II), [Co(I3CAH)2(H2O)]n, w którym I3CAH jest O-deprotonowanym jonem kwasu indolilo-3-karboksylowego (I3CAH2), może być stosowany do ochrony roślin i żywności przed pleśnią oraz do produkcji leków przeciwgrzybiczych. Kwas indolilo-3-karboksylowy (I3CAH2) został znaleziony w leczniczej roślinie o nazwie Phyllanthus virgatus, która jest stosowana jako lek na wzmocnienie odporności organizmu po długotrwałych kuracjach antybiotykowych, a dodatkowo wspomaga pracę wątroby. Kobalt jest pierwiastkiem śladowym w organizmie człowieka (mikroelementem). Jest jednym ze składników witaminy B12. Dlatego należy przewidywać, że otrzymany związek kompleksowy [Co(I3CAH)2(H2O)]n powinien wykazywać zdecydowanie mniejszą toksyczność niż stosowane obecnie konserwanty, np. E230, E231 i E232 (fenol i jego pochodne, zabronione w Australii, Kanadzie, USA), czy powszechnie stosowane środki grzybobójcze roślin uprawnych, np. Gwarant 500 S.C. (chlorotalonil, który może powodować raka). Kompleks ten powinien być nietoksyczny dla ludzi.

2.mgr Monika Lewańska, twórca technologii –

„Funkcjonalizacja nanocząstek Boru i Potencjalne zastosowanie w Terapii BNCT”, Funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek nieorganicznych i organicznych jest jednym z ważniejszych wyzwań współczesnej nanotechnologii. Niniejszy wynalazek choć dotyczy funkcjonalizacji nanocząstek zawierających bor jako potencjalnego preparatu stosowanego w terapii BNCT (Boron Neutron Capture Therapy), ma uniwersalny charakter i pozwala na łączenie z powierzchnią różnych biologicznych makrocząstek zawierających grupy –SH. Grupy –SH mogą być generowane z białkach w wyniku redukcji lub mogą być wprowadzane do struktury białka metodami inżynierii genetycznej lub w wyniku modyfikacji chemicznych. Sposób funkcjonalizacji polega na tym, że nadaje się tropowość nanocząstkom zawierającym bor poprzez modyfikację chemiczną ich powierzchni, po czym, w następnych etapach pokrywa się ją preparatami biologicznie czynnymi zawierającymi wolne grupy -SH. Przygotowane cząsteczki boru pokrywane są warstwą polimeru syntetycznegopoprzezzawieszanie w bezwodnym rozpuszczalniku organicznym i w wyniku reakcji polimeryzacji powstają struktury polimerowe, do których przyłączane są związki aktywne biologicznie. Podejście to umożliwiło pokrycie powierzchni nanocząstek polimerem. Takie nanocząstki są gotowe do zdeponowania i/lub przenikania do komórek nowotworowych lub do fagocytowania przez komórki żerne.

3.dr hab. inż. Wojciech Ciesielski – „Prototyp baterii z ogniwem na bazie nanostruktur węglowych”.

Przedmiotem wynalazku jest funkcjonalizacja wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) podstawnikami fosforoorganicznymi. Wprowadzenie heteroatomów do struktury MWCNT powoduje poprawę stabilności i optymalizacji pracy w urządzeniach elektrochemicznych.Modyfikowane MWCNT stanowią podstawę dla nowych ogniw elektrochemicznych. Takie ogniwa charakteryzują się wysoką wydajnością, małym oporem, niską toksycznością i małymi rozmiarami, co może pomóc w unowocześnianiu nanoelektroniki oraz spowodować wzrost stabilności pracy ogniwa. Na podstawie tej technologii został zbudowany prototyp baterii w standardowej obudowie.

4.mgr inż. Karolina Grabowska – „Ekologiczna chłodziarka – prototyp złoża adsorbcyjnego”.

Przedmiotem wynalazku jest innowacyjna konstrukcja złoża adsorpcyjnego zbudowana z niskich tulejek wypełnionych sorbentem i rozmieszczonych w pewnych odległościach. Ścianki tulejek stanowią powierzchnię chłodzoną lub ogrzewaną czyli stanowią system wymienników ciepła. Modułowa konstrukcja złoża pozwala na instalację dodatkowych zespołów adsorpcyjnych w konfiguracji pionowej lub poziomej. Dzięki temu możliwe jest znaczne zmniejszenie wymaganej przestrzeni montażowej.

5. dr inż. Tomasz Dembiczak twórca wzorów przemysłowy.

Opracował wspólnie ze studentami kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa projekt ergonomicznej konstrukcji obudowy telefonu komórkowego z przeznaczeniem dla osób niewidomych i niedowidzących. Koncepcja obudowy tego telefonu była konsultowana ze środowiskiem osób niewidomych, a prototyp został wydrukowany na drukarce 3D. Obudowa telefonu komórkowego z przeznaczeniem dla osób niewidomych i niedowidzących została zarejestrowana w Europejskim Urzędzie Patentowym jako przemysłowy wzór wspólnotowy. Projekt innowacyjnej konstrukcji hełmu ratowniczego dedykowany dla górnictwa interesariusza zewnętrznego powstał dzięki współpracy z Polską Grupą Górniczą. Celem była poprawa bezpieczeństwa górników w czasie akcji ratowniczych. W koncepcji kasku zapewniono system GPS oraz transmisji obrazu, dzięki wbudowanej kamerze termowizyjnej do poszukiwania ludzi. W ekstremalnych warunkach przy dużym zadymieniu ratownik ma ograniczone pole widzenia co utrudnia odnalezienie osoby poszkodowanej. Podczas akcji ratownik będzie współpracował z osobą monitorującą obraz z kamery termowizyjnej co ułatwi wskazania dokładnej lokalizacji poszkodowanego górnika. Projekt kasku został zgłoszony jako wzór przemysłowy w Polskim Urzędzie Patentowym

6. mgr Krzysztof Maternicki współtwórca Czytnika do Optycznie Stymulowanej Luminescencji HELIOS.

Urządzenie pomiarowe stosowane w badaniach materiałowych do zastosowań dozymetrycznych – mierzenia dawki promieniowania jonizującego. Urządzenie pozwala również na prowadzenie badań związanych z datowaniem optycznym w geologii i archeologii.

7. dr Renata Barczyńska – Felusiak „preparaty o własnościach prebiotycznych” –

Część handlowo dostępnych preparatów prebiotycznych poza stymulowaniem wzrostu korzystnych dla człowieka bakterii fermentacji mlekowej, w tym probiotyków, może stymulować także wzrost mikroflory o nieznanej funkcji, również toksynotwórczej. Przedmiotem wynalazku jest preparat o właściwościach prebiotycznych, selektywnie stymulujący wzrost i aktywność wybranych szczepów bakterii o probiotycznych i jednocześnie stanowiący słabo przyswajalne źródło węgla dla niepożądanej mikroflory jelitowej.

8. dr Piotr Rychter

– „Rusztowania do hodowli żywych komórek”

– „Środek do oznaczania opakowań z polimerów biodegradowalnych”

Przedmiotem wynalazku jest przyjazny środowisku, wykazujący luminescencję w świetle UV, środek do oznaczania opakowań z polimerów biodegradowalnych, służący do ułatwienia ich rozpoznawania i segregacji spośród innych, klasycznych i niedegradowalnych odpadów polimerowych. Substancje wchodzące w skład mieszaniny znakującej są pochodzenia naturalnego przez co wprowadzenie ich do, lub na gotowy wyrób opakowaniowy pozwoli na zachowanie przyjaznych środowisku cech tego opakowania.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code