Święto Niepodległości w Częstochowie – 2019


Ojczyzna potrzebuje patriotyzmu czynu

Ojczyzna potrzebuje patriotyzmu czynu

– Z takim przesłaniem, w swym przemówieniu, zwrócił się do uczestników obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński.

11 listopada 2019 roku tłumy częstochowian uczestniczyły w obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła je w samo południe uroczysta, patriotyczna Msza Święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w Archikatedrze Częstochowskiej, pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abpa Wacława Depo. Ksiądz arcybiskup w swym duszpasterskim słowie, przytaczając stwierdzenie papieża Franciszka: „Ojczyzna kształtuje naszą tożsamość” mówił o roli pamięci historycznej i odpowiedzialności za los ojczyzny tu i teraz.
W Częstochowie uroczystości tradycyjnie przygotowały środowiska patriotyczne, a wojskową oprawę zapewnili Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca oraz kadeci z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w
Obchody 2019 roku. To właśnie nadało obchodom wymiaru szczególnej celebry i dostojności.
Na Placu Biegańskiego przy Pomniku Marszałka Piłsudskiego Apel Poległych odczytał mjr Tomasz Pokojski z Jednostki Wojskowej Komandosów, a komandosi oddali salwę honorową. Do zgromadzonych uczestników uroczystości przemówili: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz oraz w imieniu europoseł Jadwigi Wiśniewskiej – asystentka Katarzyna Porębińska.
Poseł Szymon Giżyński cytując prof. Andrzeja Nowaka, który mówił, iż Polsce należy oddać się na wyłączność, oraz idee wielkiego patrioty z XVIII wieku Stanisława Konarskiego, który akcentował, że należy się zestarzeć wśród obowiązków publicznych, podkreślił rolę patriotyzmu i odpowiedzialności w budowaniu siły i spójności ojczyzny. – To jest rękojmia i wymiar polskiego patriotyzmu. Patriotyzm czynu. To wymiar patriotyzmu godnego Marszałka Józefa Piłsudskiego, któremu co roku zdajemy swoisty raport, przede wszystkim we własnym sumieniu. Aspektem patriotyzmu godnym marszałka jest także wielka skromność, którą niesie przesłanie „Nic ponad przydatność”, będącego tezą przepięknego albumu fotograficznego o polskim ziemiaństwie – publikacji fragmentu przebogatego zbioru Janusza Przewłockiego. On sam podkreślał , że w życiu kierowało nim poczucie obowiązku, wpojone przez matkę. Pięknym, dramatycznym wzorcem skromności są jakże słynne słowa Danuty „Inki” Siedzikówny, przed którymi i Marszałek z niebios pochylił czoła: „Powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba.” Czy jest pełniejszy i solidniejszy fundament dla polskiego patriotyzmu, jak te wzorce, świętych postaci patriotyzmu czynu? Nie ma! Dlatego my z wdzięcznością dzisiaj podążamy częstochowskim szlakiem patriotyzmu, oddając cześć i honor ludziom czynu i modląc się u stóp świętego, błogosławionego męczennika księdza Jerzego Popiełuszki. Będziemy też klękać przy symbolicznej mogile bohatera Bitwy Warszawskiej i modlić się u stóp naszej Matki i Opiekunki i Królowej Korony Polskiej – mówił poseł Szymon Giżyński.
Uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie orkiestry dętej z Zajączek II (z powiatu kłobuckiego) przeszli do miejsc pamięci narodowej, pod: Pomnik św. Jana Pawła II, Tablicę gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, Pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Grób Nieznanego Żołnierza – gdzie oddali hołd bohaterom ojczyzny i złożyli kwiaty..
W uroczystości uczestniczyli, między innymi, poseł RP Lidia Burzyńska, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł RP Szymon Giżyński, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, były senator Artur Warzocha, komendanci służb mundurowych: kom. Komendy Miejskiej Policji mł. insp. Dariusz Atłasik, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Jarosław Piotrowski i jego zastępca mł. bryg. Tomasz Bąk, Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotr Placek, kpt. Przemysław Starczewski, reprezentujący komendanta Straży Granicznej oraz ppłk Dariusz Niedźwiecki Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Uczestniczyli też przedstawiciele Stowarzyszenia więzionych i Represjonowanych, częstochowskiego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, na czele z Moniką Pohorecką i Piotrem Wroną, Członkowie Prawa i Sprawiedliwości, Partii Jarosława Gowina, Solidarnej Polski, Poczty Polskiej, Rzemiosła Częstochowskiego, Ligi Miejskiej, Akcji Katolickiej oraz bardzo licznie mieszkańcy Częstochowy, w tym całe rodziny. Trzeba dodać, że pięknym akcentem uroczystości były dzieci, ze swą spontanicznością i urodą. Podkreślić należy dwójkę wnuków wiceprezesa Akcji Katolickiej Krzysztofa Janusa, którzy godnie pełnili wartę przy wszystkich pomnikach.
Przed Mszą Święta w Archikatedrze przedstawiciele narodowców oraz poseł Szymon Giżyński, w asyście księdza Ryszarda Umańskiego, kapelana środowisk patriotycznych, modlili się przed tablicą pamięci Romana Dmowskiego – drugiego ojca niepodległości naszej Ojczyzny.
Ważnym akcentem uroczystości było wspólne ośpiewanie Hymnu Państwowego tuż przed rozpoczęciem Mszy Świętej

GAW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *