RUSZA MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI, BO – ty decydujesz


28 czerwca 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, przy ul. Ogińskiego 13 a, miało miejsce spotkanie informacyjne na temat pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w województwie śląskim. Realizacja projektów nastąpi w roku budżetowym 2020.

Kwota przeznaczona na całe województwo to 10 milionów złotych, w tym 2,5 miliona złotych na projekty o zasięgu wojewódzkim, a 7,5 miliona złotych na projekty podregionalne. Dla podregionu częstochowskiego (miasto Częstochowa, powiat częstochowski, powiat kłobucki i powiat myszkowski) przyznano 825 tysięcy złotych.
Marszałkowski Budżet Obywatelski to inicjatywa sprawdzona już w czterech województwach: łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i dolnośląskim. Teraz próbę przejdą mieszkańcy województwa śląskiego. Swoje propozycje zadań do BO mieszkańcy mogą składać w dniach 1–26 lipca. Mogą one dotyczyć różnych obszarów życia społecznego: kultury, edukacji, zdrowia, turystyki, sportu, transportu. Swój pomysł może zgłosić każdy, kto jest mieszkańcem województwa śląskiego, bez ograniczenia wiekowego. We wniosku należy natomiast podać swój PESEL. Pod każdym wnioskiem trzeba zebrać głosy poparcia – pod regionalnym 50 podpisów, pod wojewódzkim – 100.
Wnioskodawca musi wykonać wstępny kosztorys planowanego przedsięwzięcia (na stronie www.bo.slaskie.pl zamieszczony jest cennik różnych usług, którym można się podeprzeć przy wykonaniu operatu szacunkowego poszczególnych elementów kosztorysu). Projekt pod względem prawno-technicznym i możliwości jego realizacji w roku budżetowym 2020 będzie weryfikować specjalna komisja.
Wnioski można składać internetowo lub w formie papierowej w Urzędzie Marszałkowskim. Mieszkańcy ziemi częstochowskiej mogą to uczynić w Częstochowie, w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Śląskiej 7, gdzie urzęduje dyr. Adam Markowski. Co ważne, o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu. – Jest to szansa na zrealizowanie różnych, ważnych dla naszego regionu pomysłów. Wystarczy trochę chęci. Warto spróbować, by wykorzystać przyznaną nam kwotę – 825 tysięcy złotych. Trzeba przy tym pamiętać, że projekty muszą mieć szerszy wymiar. Podregionalne muszą objąć przynajmniej dwa powiaty, wojewódzkie muszą dotyczyć całego województwa – mówi dyr. Adam Markowski.
Głosowanie odbędzie się 12–30 listopada 2019 roku, a do 31 grudnia poznamy listę zadań do zrealizowania w ramach pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wszelkie informacje o budżecie są na stronie www.bo.slaskie.pl
URSZULA GIŻYŃSKA

URSZULA GIŻYŃSKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code