ROLNICTWO. Zapraszamy Rolników do korzystania z naszej bogatej oferty pomocowej


Rozmowa z Dyrektorem Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

13 lipca minęło pół roku od kiedy został Pan Dyrektorem Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie. Jaki to był czas, co udało się zrobić i gdzie jeszcze w Pana opinii powinny nastąpić zmiany?
– Tak przyznam że nie liczę dni i muszę podziękować za przypomnienie że to już sześć miesięcy mojej pracy na tym stanowisku. Jaki to był okres? Przyznam, że to czas w którym ARiMR musiała sprostać wielu trudnym i wymagającym sytuacjom. To przede wszystkim miesiące walki o dochowanie terminu wypłat obszarowych za rok 2015. To było celem nadrzędnym, priorytetem, ale i pojawiały się nowe wyzwania – mam tu na myśli wprowadzanie nowych programów objętych „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” tzw. PROW.

Rozumiem, jednak proszę o szczegóły. Pojawiały się informacje że ARiMR na problemy i termin zakończenia kampanii 2015r był zagrożony, a co z tym związane wypłaty dla rolników mogły mieć znaczne opóźnienie?
– Tak istniało takie zagrożenie i dodam, że było ona bardzo realne. Przypomnę tylko, że już 18 listopada 2015 roku ówczesny prezes Agencji Pan Andrzej Gross z PSL poinformował Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Pana Ministra Jurgiela, że system informatyczny ARiMR który obsługuje płatności bezpośrednie nie został przygotowany, a ustalone terminy jego wdrożenia nie będą dotrzymane. Przedstawiony wtedy harmonogram działania przewidywał poważne opóźnienie w realizacji wypłat płatności bezpośrednich. Dodatkowo Prezes Gross informował, że nawet na te opóźnione już wypłaty nie zostały zabezpieczone odpowiednie środki finansowe. Taki był początek. Z taką sytuacją zderzyła się ARiMR i jej nowy Prezes Pan Daniel Obajtek. Potężny problem z systemem informatycznym, który faktycznie nie działał. Pamiętam jak były to nerwowe i pełne napięcia dni. Wiem jak potężną pracę wykonał wtedy Prezes ARiMR Obajtek i jak wiele działań podjęto w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierowanym przez ministra Jurgiela.

A dokładniej jaka była recepta Daniela Obajtka nowego Prezesa ARiMR i Ministra Rolnictwa?
– To co zrobiono najlepiej oddają słowa Prezesa Obajtka, który w dość plastyczny, ale i bardzo trafny sposób, opisuje ten czas mówiąc, że tego bardzo drogiego Mercedesa (system informatyczny – przy. red.) pocięto na kawałki i reperowano, uruchamiano krok po kroku zapewniając pracownikom ARiMR możliwość pracy etapami – etap obsługi wniosków, poprawa-naprawa kolejnego elementu systemu i znów kolejny etap obsługi wniosków i tak do szczęśliwego końca i co najważniejsze w wyznaczonych prawem terminach.

Rozumiem. Czyli te nerwowe czasy już za ARiMR i rolnikami korzystającymi z dopłat i różnych programów oferowanych przez Agencję. Teraz o tym, co jest i co będzie. Panie Dyrektorze, co już zrobiono? Co planuje ARiMR? Jakie macie propozycje dla rolników tu w naszym regionie, województwie?
– Już śpieszę z informacjami! Co zrobiono? Oczywiście zakończyliśmy nabór wniosków obszarowych w kampanii 2016 r. w dniu 11 lipca minął ostateczny termin na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2015 rok. W tej chwili trwa obsługa tych wniosków w Biurach Powiatowych ARiMR. Jednym słowem „wchodzimy” w kolejną kampanię przyjęliśmy ponad 47 tys. wniosków obszarowych. Również od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. rolnicy mogą składać do właściwych Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”.
Muszę tu również wspomnieć o programach PROW-oskich. To bardzo ważne! W zakresie Modernizacji gospodarstw rolnych dla wniosków z naboru 2015 r. Biuro Wsparcia Inwestycyjnego w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Częstochowie, prowadzi obsługę 78 spraw. Do dnia dzisiejszego podpisaliśmy lub wysłaliśmy zaproszenia do podpisania 38 umów (pozytywne rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy) wydaliśmy również 29 odmów przyznania pomocy lecz tu pragnę uspokoić decyzje te wydano głównie ze względu na dobrowolnie złożone rezygnacje – na chwilę obecną mamy stan realizacji na poziomie 86 procent. Planujemy zakończenie obsługi wniosków do końca sierpnia 2016 roku, czyli dwa miesiące przed granicznym terminem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku Modernizacji gospodarstw rolnych dla wniosków z naboru przeprowadzonego w dniach 31.03.2016 – 29.04.2016r. przyjęliśmy w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Częstochowie 509 wniosków. Jak widać z powyższych danych, odnotowaliśmy bardzo duży wzrost liczby przyjętych wniosków w stosunku do 2015 roku – jest to głównie spowodowane zainteresowaniem w obszarze D – związany z racjonalizacją technologii produkcji, na który rolnicy uzyskali pierwszy raz możliwość składania wniosków w perspektywie PROW 2014-2020 (a więc dopiero w 2016 roku). Z posiadanych informacji wiem, że ARiMR oraz Ministerstwo Rolnictwa planują zwiększyć pulę finansową na ten program tak, by w efekcie doprowadzić do wypłaty środków dla wszystkich wnioskodawców, których wnioski będą spełniały wymogi.

To sprawy bieżące. Jednak czy jest Pan Dyrektor w stanie zaproponować ewentualnym wnioskodawcom, osobom zainteresowanym jakieś propozycje, programy, działania ARiMR z których będzie można korzystać w przyszłości? Czy istnieje w ogóle taka możliwość?

–Tak oczywiście. Często powtarzam że obecne władze ARiMR z Prezesem Obajtkiem na czele i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Panem Ministrem Krzysztofem Jurgielem, po raz pierwszy opracowały całościowy harmonogram wprowadzania poszczególnych programów PROW, określający również daty wdrażania poszczególnych działań. Harmonogram ten daje ewentualnym wnioskodawcom możliwość spokojnego przygotowania dokumentacji i jak myślę wprowadza spokój wśród rolników eliminując nagłe i zaskakujące sytuacje ogłaszania terminów uruchamiania działań, co powodowało chaos i uniemożliwiało dokładne przygotowanie wniosku. Muszę przyznać, że takie praktyki miały miejsce wcześniej i dopiero obecne władze położyły temu kres.
Dzięki temu mogę dziś powiedzieć, że jeszcze w tym roku ARiMR planuje na przełomie sierpnia i września nabór wniosków w ramach Przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Poddziałanie: 5.2 – Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – nabór będzie ogłoszony w przypadku wystąpienia klęsk.
We wrześniu 2016 planowany nabór dla Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych Poddziałanie: 4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Natomiast w październiku chcemy przyjmować wnioski w ramach Rozwoju przedsiębiorczości – rozwoju usług rolniczych Poddziałanie: 6.4 – Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.
Jak widać mamy propozycje i do korzystania z tej oferty programu PROW korzystając z uprzejmości i za sprawą „Gazety Częstochowskiej” już zapraszam. Programy te będą prowadzone przez pracowników Biura Wsparcia Inwestycyjnego w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Częstochowie.

Dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi.

– I ja bardzo dziękuje za możliwość przedstawienia na łamach „Gazety Częstochowskiej” informacji o tym, co dzieje się i co dziać się będzie w ARiMR w najbliższym czasie i raz jeszcze zapraszam wszystkich zainteresowanych naszą ofertą do kontaktu ze śląską ARiMR.

Rozmawiała

JULKA KOWALSKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code