Parking – póki co – będzie pustostanem


Niedawno poruszaliśmy temat nieczynnego parkingu od strony ul. Jasnogórskiej. Parking był przeznaczony dla Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, a po przeprowadzce instytucji od ponad półtora roku plac jest bezużyteczny.

Na nasze pytanie, co do przyszłościowego wykorzystania parkingu otrzymaliśmy odpowiedź od rzecznika Urzędu Miasta Częstochowy. Wynika z niej, że plany są nawet szeroko zakrojone, ale to na razie melodia przyszłości. Póki co, parking nadal będzie świecił pustką, bowiem jego wykorzystanie blokują bliżej nieokreślone ,,przyczyny formalne”.

Poniżej odpowiedź Pana rzecznika.

Niedawno odbył się dialog techniczny, którego przedmiotem był temat „Zagospodarowania Terenu Inwestycyjnego „Aleje” w Częstochowie”. W granicach tego terenu znajduje się działka, na której stoi były budynek Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu wraz z przyległym parkingiem.

Dialog techniczny jest pewnym etapem w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a teren inwestycyjny „Aleje” jest obszarem dla miasta strategicznym, bo położonym w centrum miasta i w sąsiedztwie wzgórza jasnogórskiego.
Dlatego miasto musi myśleć o jego zagospodarowaniu kompleksowo, określając wstępnie – właśnie na etapie dialogu technicznego – jakie funkcje przewidujemy dla tego terenu.
Jest to tym bardziej zasadne, że pomysły inwestycyjne podmiotów zainteresowanych tym terenem mogą iść w różnych kierunkach, nie zawsze odpowiadających potencjałowi tej reprezentacyjnej i unikatowej – nawet w skali kraju – lokalizacji.
Miasto zdaje sobie sprawę, że potencjał tego terenu powinien być wykorzystany lepiej niż dotychczas, zarówno jeżeli chodzi o standard zagospodarowania przestrzeni miejskiej, jak i jej funkcjonalność.
Taką szansę daje obecna sytuacja, w której możliwa jest realizacja kompleksowego projektu, po zwolnieniu przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu budynku przy ul. Popiełuszki.
Jeden z załączników związanych z ogłoszeniem o dialogu technicznym przybliża możliwości inwestycyjne i uwarunkowania przestrzenne kompleksu „Aleje”.
Można w nim przeczytać m.in., że lokalizacja ma potencjał turystyczny pozwalający na komercyjne funkcjonowanie na nim całorocznego, kubaturowego obiektu tzw. strefy czasu wolnego o powierzchni całkowitej ok. 10 tys. m2 i przepustowości pozwalającej obsłużyć do 850 tys. odwiedzających rocznie, o tematyce neutralnej (edukacyjno-rozrywkowej) lub powiązanej z historią, kulturą lub religią chrześcijańską. Może on być dedykowany wszystkim grupom wiekowym, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz rodzin z dziećmi.
Zdaniem miasta realizacja takiego obiektu mogłaby mieć istotny wpływ na postrzeganie Częstochowy jako miasta atrakcyjnego turystycznie nie tylko ze względu na Zespół Klasztorny na Jasnej Górze, ale również na – uzupełniającą cele religijno-pielgrzymkowe – świecką ofertę spędzania czasu wolnego. Byłaby to szansa na rozwój i dywersyfikację ruchu turystycznego. Teren inwestycyjny „Aleje” ma wszelkie cechy pozwalające na jego wykorzystanie na potrzeby takiego obiektu lub obiektów, a jego obecny potencjał przestrzenny pozwala na inwestycję o odpowiedniej skali.

Dodam, że w dialogu uczestniczyła firma zainteresowana inwestycyjnie terenem oraz częstochowski SARP, który zwrócił uwagę na elementy architektoniczne budynku Miejskiej Galerii Sztuki, które, jego zdaniem, powinny – w razie nowego przestrzennego definiowania całego terenu – zostać zachowane.

Oczywiście dialog techniczny jest publiczną formą badania rynku, więc udział w dialogu nie oznacza w żaden sposób pozycji uprzywilejowanej w potencjalnej procedurze zamówienia publicznego.

Bez względu na dalsze losy tego obszaru, potencjalny inwestor będzie musiał wziąć pod uwagę miejsca pamięci związane z historią budynku przy ul Popiełuszki.

Jeżeli chodzi o były parking MZDiT były wstępne przymiarki m.in. czasowego włączenia go w strefę parkingową, ale okazało się to niemożliwe ze przyczyn formalnych.

ug

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *