OTWARTE DNI WODOCIĄGÓW CZĘSTOCHOWSKICH


Od czwartku do soboty – 30, 31 sierpnia i 1 września – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza wszystkich zainteresowanych na dni otwarte. Będzie można zobaczyć m.in. najstarsze ujęcie wody dla Częstochowy w Kolonii Wierzchowisko.

Akcja ,,Otwarte Drzwi” organizowana jest w ramach jubileuszu 90-lecia powstania przedsiębiorstwa oraz obchodzonego od 31 sierpnia do 5 września Światowego Tygodnia Wody. Inicjatywa ma także wesprzeć współpracę na rzecz ochrony jakościowej i ilościowej zasobów wody naszego regionu.

30 i 31 września (od 11.00 do 18.00) oraz 1 września (od 9.00 do 14.00) będzie można zwiedzić ujęcie wody przy ul. Zielonej 9/21 w Kolonii Wierzchowisko i zapoznać się z problematyką związaną z procesami ujmowania i uzdatniania oraz ochroną wód podziemnych.

,,Wierzchowisko” to najstarsze, funkcjonujące od 1928 roku ujęcie wody, jedno z czterech głównych eksploatowanych przez przedsiębiorstwo. W Wierzchowisku do usuwania nadmiernych stężeń azotanów zastosowano, unikalną w skali kraju, metodę biologicznej denitryfikacji.

W piątek (31 sierpnia), o godz. 10.40, 12.40, 14.40 i 16.40 będzie możliwość dojazdu z Częstochowy do ujęcia wody w Kolonii Wierzchowisko specjalnie zarezerwowanym busem. Bus będzie oczekiwał na zainteresowanych naprzeciwko wejścia do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, przy ul. Knauera.

Ponadto, w ramach ,,Otwartych Drzwi”, w siedzibie Przedsiębiorstwa, przy ul. Jaskrowskiej (w Biurze Obsługi Klienta) każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział w badaniu ankietowym określającym zużycie bezpośrednie i pośrednie wody, tzw. indywidualny ślad wodny (ang. water footprint). Określenie takiego śladu uświadomi każdemu ankietowanemu, jak wiele wody zużywa korzystając z różnego rodzaju dóbr konsumpcyjnych i usług.

Głównym organizatorem Światowego Tygodnia Wody jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny (SIWI). W tych dniach stolica Szwecji stanie się miejscem spotkań reprezentantów świata nauki z przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Mottem tegorocznego Tygodnia jest „Woda, ekosystemy i rozwój człowieka”. Uczestnicy konferencji mówić będą m.in. o zarządzaniu zasobami wodnymi na różnych poziomach (lokalnym, regionalnym, krajowym i światowym), tak by ograniczenie nie stanowiło bariery w rozwoju społeczeństw.

na zdjęciu stacja pomp ujęcia ,,Wierzchowisko” z lotu ptaka (fot. W. Skalik)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code