Ocena częstochowskiej oferty kulturalnej


Na atrakcyjność oferty kulturalnej ma wpływ kilka czynników, począwszy od dostępności i wyposażenia miasta w infrastrukturę kultury, przez wartość i różnorodność organizowanych imprez, a na zaspokojeniu potrzeb kulturalnych jednostki kończąc.
O to jakie były kulturalne potencjały i deficyty częstochowskiej oferty w minionym roku? – pytamy ludzi związanych z częstochowską kulturą.

Mariola Florek, dyrektor Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”

– Uważam, że oferta kulturalna Częstochowy z każdym rokiem jest bardziej bogata i różnorodna. Do starych, sprawdzonych imprez kulturalnych, oczekiwanych przez mieszkańców naszego miasta dołączają nowe, organizowane przez coraz to młodszych z wielką pasją i zaangażowaniem.
W mojej pracy zawodowej czasami spotykam ludzi, którzy twierdzą, że w Częstochowie nic ciekawego się nie dzieje, że Kraków, Warszawa i Wrocław to jest dopiero coś… Takie sądy głoszą ludzie, którzy na imprezy kulturalne nie chodzą i kulturą w ogóle się nie interesują.
Osiem instytucji kultury w mieście ma bardzo bogatą i różnorodna ofertę. Tylko w OPK rocznie robimy ok. 120 imprez z różnych dziedzin sztuki, w tym imprezy cykliczne – zaczynając od Festiwalu Muzyki Sakralnej, poprzez Noc Kulturalną, letnie koncerty w parku Staszica, Dni Częstochowskiej Kultury Ludowej – po promocje książek, wernisaże oraz imprezy masowe adresowane dla całych rodzin, czy też zajęcia literackie dla ludzi starszych w klubie „Złota jesień”.
W mojej opinii Częstochowie brakuje miejsca, w którym swoje twórcze pasje pod jednym dachem mogliby realizować ludzie starsi i młodzi, wymieniając się umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem.

Krystyna Szwajkowska, wiceprezes ZPAP Okręgu Częstochowskiego

– W moim przekonaniu jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych minionego roku było otwarcie po remoncie i rozbudowie Filharmonii Częstochowskiej i nadanie jej imienia Bronisława Hubermana. Jako artysta plastyk chcę dodać, że inauguracji kolejnego sezonu artystycznego filharmonii towarzyszyła interdyscyplinarna wystawa częstochowskich artystów plastyków pt. „Rozstania i powroty”, której komisarzem był Tomasz Andrzej Man.
We wstępie do katalogu wystawy napisał: „Odchodzimy i ponownie wracamy do miejsc, ludzi i prac… pamięć o przeszłości inspiruje do działania dziś i jutro”. Malarstwo, grafika, rzeźba prezentowane na wystawie, nawiązywały do odbywającej się w filharmonii uroczystości oraz do ponadczasowych wartości sztuki.
Bardzo ciekawym projektem był XXV Plener Miejski organizowany przez Okręg Częstochowski Związku Polskich Artystów Plastyków. Pomysłodawczynią i komisarzem kolejnej edycji była prezes ZPAP Urszula Łyko-Katus, która zaproponowała hasło – Co z tą kulturą? – pragnąc pobudzić częstochowian do refleksji nad kondycją kultury w naszym mieście.
Przez trzy lipcowe dni artyści tworzyli „na żywo” na Placu Biegańskiego. Częstochowianie mieli możliwość przyjrzeć się z bliska pracy artystów oraz porozmawiać o sztuce. Zainteresowani przechodnie mogli też uczestniczyć w happeningu pt. „Suchy chleb dla kultury”.
ZPAP ma zamiar kontynuować plenery w otwartej przestrzeni miasta z nadzieją na pobudzenie publiczności do częstszego i aktywniejszego uczestnictwa w kulturze. Wystawa poplenerowa będzie prezentowana od 2 lutego br. w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

Małgorzata i Juliusz Sętowscy, artysta plastyk i kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy

– Jak oceniamy ubiegłoroczną częstochowską ofertę kulturalną? Pozytywnie. Wszystkie placówki kulturalne miały ciekawe propozycje. Działo się, działo! Sądzimy, że każdy mieszkaniec, chcący uczestniczyć w życiu kulturalnym miał wybór – wystawy, koncerty, promocje książek, prelekcje i wiele innych atrakcyjnych imprez.
Dużo dobrych wystaw w Miejskiej Galerii Sztuki, ze zwróceniem uwagi na jubileuszową. Muzeum proponowało wystawy, gabinety znanych częstochowian, prezentacje związane z historią miasta, jego zabytkami w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Częstochowy. Bogatą ofertę miał OPK ,,Gaude Mater”, z tradycyjnym festiwalem. Otwarciu filharmonii towarzyszyły ciekawe koncerty symfoniczne.
Nie można pominąć działań Regionalnego Ośrodka Kultury, Teatru, klubu muzycznego ,,Stacherczaka”, Biblioteki Publicznej, MDK-u, Ośrodka Kultury Filmowej, Muzeum Monet i wreszcie Centrum Promocji Młodych. Powodzeniem wśród młodego pokolenia częstochowian cieszyło się ,,granie na bieganie”.
Ofertę kulturalną miasta wzbogaciły propozycje różnych stowarzyszeń, prywatnych galerii, kawiarenek. Świetnym przykładem jest galeria Off-art. Uczestniczyliśmy rodzinnie w wielu imprezach, czasami się zbiegały i mieliśmy trudny wybór.

Myślę, że tegoroczna oferta nie będzie gorsza, a może nawet ciekawsza? Wszyscy zainteresowani mogą sięgnąć do bezpłatnego miesięcznika ,,Jasne, że Częstochowa”, wydawanego przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta, a można go odebrać w bardzo wielu punktach i wszystko będzie jasne!

Justyna Derda

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *