MSTÓW. Minister pomógł


Sfinalizowana została przebudowa drogi powiatowej Nr 1039 S Mokrzesz – Żuraw (w km 0+700 – 1+670). Zadanie zostało wykonane na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Prawie kilometrowy odcinek „powiatówki” od Mokrzeszy (gm. Mstów) w kierunku Żurawia (gm. Janów) był od lat w fatalnym stanie – liczne spękania i dziury w nawierzchni utrudniały pojazdom mechanicznym poruszanie się po tej drodze.

Zadanie zostało sfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zakres robót przebudowanej drogi:

– Rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarką;

– Mechaniczne ścięcie zawyżonego pobocza;

– Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne ;

– Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym ;

– Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 (z zagęszczeniem mechanicznym) – grubość po zagęszczeniu 15 cm ;

– Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej ;

– Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej emulsją asfaltową ;

– Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej; grubość po zagęszczeniu 7 cm ;

– Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych /warstwa ścieralna/; grubość po zagęszczeniu 4 cm ;

– Utwardzenie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym i kruszywem łamanym.

R

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code