Mieszkańcy Częstochowy i Ziemi Częstochowskiej!


Zbliża się 150. rocznica wybuchu wielkiego zrywu narodowego – Powstania Styczniowego. Bohaterowie tych walk- najwspanialsi synowie narodu polskiego – spoczywają również w naszej ziemi. Dlatego – godnie i wspólnie – oddajmy Im cześć. To dla nas honor, zaszczyt, wielkie zobowiązanie.

Centralną uroczystością obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego będzie w Częstochowie – uroczysta Msza Święta, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Wątroby – w Bazylice Jasnogórskiej, 22.stycznia ( wtorek) o godz.20.00. Po Mszy Świętej, o 21.00, uroczysty Apel Jasnogórski. O 21.30, przed Jasnogórskim Szczytem – salut z dział jasnogórskich ku czci Powstańców Styczniowych i pokaz ogni sztucznych. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerują i złożą kwiaty pod częstochowskimi pomnikami: Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego i bohaterskiego dyktatora Powstania – Romualda Traugutta.

Organizacje i instytucje, skupione w Komitecie Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego w Częstochowie i Powiecie Częstochowskim:
Prawo i Sprawiedliwość, Unia Laikatu Katolickiego, „Solidarność” Regionu Częstochowskiego, „Solidarność” Huty Częstochowa, ”Solidarność Rolników Indywidualnych”, Stowarzyszenie Więzionych, Represjonowanych i Internowanych „WIR”, Klub Gazety Polskiej, Wolni Ludzie Ziemi Częstochowskiej, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Civitas Christiana, Ruch Wolności, Liga Miejska, Stowarzyszenie „Solidarność i Niezawisłość”, Rodziny Katyńskie, Związek Sybiraków, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Antykomunistyczny Związek Więźniów Politycznych 1939 -1989, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, Stowarzyszenie „Wieczny Raków”, Koło Przyjaciół Prawdy i Ocalonych od Zapomnienia Polskich Pieśni.

Dopisek organizacyjny:
Prosimy o zabranie flag narodowych, i ze względu na nocną porę – pochodni. Na uczestników uroczystości czekać będzie smaczna grochówka.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *