Kuźnia talentów


Rada Miasta Częstochowy stwierdziła, że Szkoła Podstawowa nr 18, przy ul. Św. Barbary w Częstochowie (www.sp18.v.0.pl) oraz Szkoła Podstawowa nr 20, przy ul. Łukasińskiego i Gimnazjum nr 4, przy ul. Wojska Polskiego 142 nie wypełniły kryteriów finansowo-statystycznych ustalonych przez Radę Miasta Częstochowy 25 lutego ubiegłego roku. Taki wynik klasyfikował je do likwidacji. Rada dała placówkom szansę na rok.

Efekt prac komisji zaskoczył dyrektorów szkół. Krystyna Glanowska, dyrektor SP nr 18 podkreśliła, że w przypadku jej placówki pominięto kilka istotnych spraw, jak na przykład nieodpłatne użyczenie trzeciego piętra Zespołowi Szkół Specjalistycznych nr 23 oraz pomieszczeń dla Filii Biblioteki Publicznej nr 4, co zdecydowanie zwiększa koszty mediów energii, wody, wywozu nieczystości.
Dziwi też, że komisja nie wzięła pod uwagę osiągnięć szkoły, która ma wiele sukcesów artystycznych i sportowych. – Naszym mottem jest i celem jest stworzenie takich warunków, by każde dziecko mogło powiedzieć: „Moja szkoła, to mój drugi dom, bo stawia na mnie, moje szczęśliwe dzieciństwo i mój wszechstronny rozwój” – mówi dyr. Glanowska. W myśl tej zasady placówka dba o wysoką jakość edukacyjną i wychowawczą. Funkcjonujące tu koło teatralne i recytatorskie „Teatr Rozmiaru S” przynosi chlubę nie tylko dyrekcji i nauczycielom, ale i miastu, wygrywając prestiżowe konkursy teatralne o zasięgu wojewódzkim (ostatnio w 2008 r. II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych), recytatorskie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim (w latach 2005–2009 cztery laureatki Regionalnego Konkursu Recytatorskiego i cztery finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.) Teatr włącza się w życie społeczne szkoły, organizuje spektakle dla rodziców, częstochowskich szkół, przedszkoli, Domu Małego Dziecka. W 2007 r. Zespół miał zaszczyt przedstawić na Jasnej Górze fragmenty Potopu.
Kolejną wizytówką jest zespół wokalno-muzyczny „Lambada”, który także aktywnie działa na rzecz środowiska częstochowskiego. W tym roku został zaproszony do udziału w koncercie z okazji Dnia Papieskiego w Filharmonii Częstochowskiej. Współpracuje z Akademią Trzeciego Wieku, koncertuje dla środowiska lokalnego, bierze udział w konkursach niejednokrotnie odnosząc sukcesy. Ponadto, uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu innych zajęciach pozalekcyjnych: logopedycznych, dziennikarskich, informatycznych, przyrodniczych, tenisa stołowego, językowych, plastycznych, gimnastyki korekcyjnej, tanecznych i sportowych.
Szkoła Podstawowa nr 18, choć nieduża, od lat osiąga bardzo wysokie wyniki sportowe, na swoim koncie ma między innymi w 2005/2006 V miejsce w Częstochowie na 48 szkół w klasyfikacji sportowej szkół podstawowych, sekcja piłki ręcznej dziewcząt znalazła się w pierwszej czwórce w woj. śląskim, 2007/2008 II miejsce w czwórboju lekkoatletycznym szkół podstawowych i III miejsce w rejonie oraz I miejsce w Częstochowie w piłce ręcznej chłopców.
Corocznie organizowane są przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta ferie w szkole, we własnym zakresie natomiast – letni piknik rodzinny. Szkoła stale współpracuje z Młodzieżowym Domem Kultury, Regionalnym Ośrodkiem Kultury, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1, Filharmonią (certyfikat „Szkoły na Parnasie”), z Zespołem Szkół Specjalnych nr 23.
W nowym roku szkolnym 2009/2010 placówka ma utworzyć klasę I artystyczną, której program będzie wzbogacony o zajęcia teatralne, umuzykalniające i rytmiczno-taneczne, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, mającą w swoim dorobku ogólnopolskie, regionalne i wojewódzkie sukcesy w pracy z dziećmi oraz uruchomić oddziały przedszkolne dla dzieci trzy, cztero i pięcioletnich. (Informacje o naborze w sekretariacie szkoły i pod numerem 0/34-365-11-06).

UG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code