KONOPISKA. Trzy nowe drogi jeszcze w tym roku


Zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 r. Gmina Konopiska pozyskała ponad 470 tys. zł unijnego dofinansowania na przebudowę dwóch dróg gminnych: Różanej i ul. Lipowej w Konopiskach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz 600 tys. zł na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Kopalnia (ul. Klonowa) odcinek od km 3+635,50 do km 4+196,3 ze środków Województwa Śląskiego.

Koszt całkowity zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach” to 420 929,87 zł., w tym roboty budowlane 412 649,87 zł; koszt „Przebudowy drogi gminnej ul. Lipowej w Konopiskach” to 379 135,65 zł., w tym roboty budowlane 357 045,65 zł, a „Budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Kopalnia (ul. Klonowa) odcinek od km 3+635,50 do km 4+196,3” wyniesie 750 000 zł. Gmina Konopiska udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 20 proc. wartości zadania tj. 150 000 zł., Województwo Śląskie poniesie pozostałe koszty realizacji zadania w wysokości 70 proc. kosztu zadania tj. 600 000 zł.. Wszystkie trzy inwestycje zaplanowano do realizacji w bieżącym roku.

KG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code