KONKURS. Jurajski szał w szalach


Jura są bujnością daje nieograniczone możliwości inspiracji. Tym razem stała się natchnieniem dla projektantów eko−szali.

Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu częstochowskiego zrealizowali Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie i Liga Ochrony Przyrody. 16 czerwca 2016 r. uroczyście podsumowano to przedsięwzięcie – pn. „Motywy przyrodnicze w ubiorze. Edycja VII 2015/2016 Jurajskie motywy na szalach”.
Podczas uroczystości szkoła gościła: dr Magdalenę Mygę−Nowak, zastępca dyrektora Instytutu Chemii,Ochrony Środowiska i Biotechnologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr Dominikę Olszewską – Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; Danutę Małż,dyrektor ds. handlowo-produkcyjnych firmy POLONTEX S.A. w Częstochowie; Aleksandrę Krawczyk, konsultantkę Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie; Katarzynę Śliwińską i Małgorzatę Ligenzę−Purgal – obie panie z Wydziału Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy; dr Ewę Kaczmarzyk, kierownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego; Elżbietę Janik z Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego; Marię Jasińską, wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie; Jerzego Suchego, wiceprezesa Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, dyrektora częstochowskiego oddziału Krakowskiego Banku Spółdzielczego; Urszulę Łyko−Katus, prezes Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Częstochowie, przewodnicząca komisji konkursowej oraz Urszulę Giżyńska, redaktor naczelną „Gazety Częstochowskiej”.
Spotkanie było też okazją do wysłuchania bardzo ciekawej prelekcji dr Dominiki Olszewskiej z Instytutu Chemii,Ochrony Środowiska i Biotechnologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pt. „Nietoperze”. Wiele emocji wzbudził pokaz szalów nagrodzonych w konkursie. Oprócz nagród przyznanych przez jury, sześć nagród specjalnych ufundowała firma POLONTEX S.A. W przygotowaniu uroczystości brali udział nauczyciele: Urszula Łyko−Katus, Lidia Skrzypczak, Anna Ujma−Lubaszka, Alina Świderska, Anna Haczyk, Małgorzata Jung, Jerzy Albrycht i Beata Pusz oraz uczniowie.
– Po raz pierwszy w konkursach LOP mogły wziąć udział osoby dorosłe. Dla nich stworzyliśmy odrębną kategorię. W bieżącej edycji udział wzięli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz rodzice uczniów Zespołu Szkół PMiR im. W.S. Reymonta. Licznie odliczyły się szkoły; prace nadesłali uczniowie z 11 szkół: 9 gimnazjalnych i
2 ponadgimnazjalnych. Łącznie otrzymaliśmy 80 pięknych dzieł: 71 od uczniów oraz 9 od osób dorosłych – podkreśla Beata Pusz.
Firma POLONTEX S.A. nagrodziła prace pań z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – Sabiny Zabielskiej i Krystyny Wilk oraz uczniów: Weroniki Wolnik z Gimnazjum SPSK; Karoliny Królicy, Natalii Królicy i Jana Dominika z Gimnazjum w Kłobucku.
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane jesienią 2016 r. na wystawach w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
Nagrody oraz poczęstunek zostały ufundowane przez Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, firmę POLONTEX S.A., firmę OL−TUR 2 z Olsztyna oraz Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Częstochowie.
Jury ustaliło następujące miejsca:
Kategoria: uczniowie szkół
I miejsce ex aequo:
Justyna Cesarz, ZSS nr 28 w
Częstochowie, opiekun Anna Kołodziej Jan Dominik, Gimnazjum im. Jana Paw ła II w Kłobucku, opiekun Izabela Śledziona
II miejsce ex aequo:
Marta Jakubczak, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekun Izabela Śledziona
Patrycja Dominowska, Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego Częstochowie, opiekun Anna Langier
III miejsce
Izabela Klajn, Zespół Szkół PMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, opiekun Beata Pusz
Wyróżnienia:
Magdalena Małasiewicz, Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego Częstochowie, opie−
kun Anna Langier
Hanna Nowakowska, Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego Częstochowie, opiekun Anna Langier
Wiktoria Niedbał, Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego Częstochowie, opiekun Anna Langier
Zuzanna Kasprzak, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekun Izabela Śledziona
Katarzyna Lis, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekun Izabela Śledziona
Katarzyna Dudek, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekun Izabela Śledziona
Weronika Wolnik, Publiczne Gimnazjum SPSK im. Św. Józefa, opiekun Izabela Suchańska
Joanna Juszczyk, Zespół Szkół PMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, opiekun Beata Pusz
Joanna Wojtyniak, Zespół Szkół PMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, opiekun p. Beata Pusz
Kategoria: osoby dorosłe
I miejsce:
Pani Krystyna Wilk
II miejsce:
Pani Anna Wójciak
III miejsce:
Pan Wiesław Żydek

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna” (wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

URSZULA GIŻYŃSKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code