Już zapowiadamy. Przyrodnicza Konferencja w Częstochowie


Częstochowskie Towarzystwo Naukowe przy współpracy Wydziału Matematyczno−Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Muzeum
w Częstochowie w dniach 20−22 października 2016 roku organizuje konferencję naukową „Częstochowa
– przyroda miasta i regionu”.

Tematyka konferencji, której głównym inspiratorem jest dr Cezary Gębicki, prezes Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, obejmie dzieje środowiska przyrodniczego miasta i regionu, jego przemiany od czasów najdawniejszych po współczesność, współczesne siedliska reliktowe i ostojowe w mieście. Zostaną także przybliżone sylwetki częstochowian−przyrodników, zasłużonych dla przyrody. Kolejnym blokiem będzie panel poświęcony przyrodzie nieożywionej, opisujący cenne obiekty geomorfologiczne i geologiczne, zasoby wodne Częstochowy, zjawiska krasowe. Szczegółowo zostanie też omówiona przyroda ożywiona miasta – flora i fauna, również w obszarze bezpieczeństwa sanitarno−epidemiologicznego. Istotnym akcentem konferencji będą nowoczesne formy edukacji przyrodniczo−ekologicznej.
Materiały konferencyjne zostaną opublikowane jako monografia „Częstochowa – przyroda miasta”. Będzie to pierwsza w historii Częstochowy próba kompleksowego opisania całej przyrody miasta, najcenniejszych obiektów przyrodniczych, ich aktualnego stanu i uwidocznionych zagrożeń. Wydawnictwo będzie zawierać obszerną bazę danych o występowaniu gatunków, zjawisk, procesów,
zgromadzonych na podstawie bezpośrednio prowadzonych badań naukowych i obserwacji terenowych z uwzględnieniem dotychczasowego piśmiennictwa dotyczącego przyrody Częstochowy i najbliższych okolic.

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna” (wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code