Jesteśmy po to, by pomagać


Komitet Oddziału Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Częstochowie podsumował swoją czteroletnią kadencję i wybrał nowe władze

W kwietniu rozpoczęła się piąta czteroletnia kadencja NFOZ w Częstochowie. – Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Warte podkreślenia jest to, że członkowie Komitetu pracują jako wolontariusze, nie pobierają żadnego wynagrodzenia, a naszym nadrzędnym celem jest wspieranie placówek służby zdrowia – mówi przewodniczący NFOZ w Częstochowie Marian Kaznowski. Podczas zgromadzenia przewodniczący zdał członkom relację z czteroletniej działalności Stowarzyszenia, na którą środki finansowe pozyskiwane są ze składek członkowskich i darowizn. – Najważniejszą oceną działania Komitetu jest wysokość pozyskanych funduszy. To decyduje o naszej faktycznej pomocy placówkom – mówi M. Kaznowski. Jak więc się ona przedstawiała?
Przeciętna roczna zbiórka oscylowała w granicy 75 tys. złotych. Środki te, w postaci stałych świadczeń, przekazywali ofiarodawcy za pośrednictwem swoich zakładów pracy. – W 2002 roku dzięki współpracy z dyrekcją przychodni „Amicus” i Zespołu Szpitali Miejskich pracownicy „Huty Częstochowa” powrócili do przekazywania świadczeń na konto naszego oddziału, a pracownicy Szpitali Miejskich nawet je zwiększyli. Niestety, nie udało się nam dotrzeć do małych i średnich przedsiębiorstw. Nad tym problemem trzeba będzie pracować w nowej kadencji – mówi Marian Kaznowski. Dodatkowe fundusze Stowarzyszenie pozyskuje ze sprzedaży cegiełek. Na tym polu spore zasługi miał ZOZ z Myszkowa i w podziękowaniu uzyskał preferencje w zakupie aparatury. W efekcie przychody Stowarzyszenia wzrosły i koszty administracyjne zostały pokryte z odsetek bankowych.
Gromadzone środki Komitet sukcesywnie pożytkował na zakup aparatury medycznej, którą przekazywano użytkownikom na własność. – Zastrzegaliśmy jednak, że bez naszej zgody nie wolno sprzedać sprzętu – mówi dr Wiesława Leśnikowska-Ścigalska, wiceprzewodnicząca NFOZ. Przez cztery lata NFOZ w Częstochowie na zakup aparatury wydał blisko 241.100 złotych. – Sprzęt był nabywany w kraju, ponieważ z chwilą wejścia Polski do Unii nie uzyskujemy zwolnienia z VAT-u – dodaje doktor Leśnikowska-Ścigalska. Zakupy były znaczące. Placówkom – szpitalom i przychodniom w Częstochowie i regionie przekazano defibrylatory, aplikatory laserowe, ciśnieniomierze, elektrokardiografy, komputery, lampy do naświetleń, holtery i wiele innych. Jak podkreśla dr Leśnikowska-Ścigalska, rzeczywistymi fundatorami są ofiarodawcy, którzy przekazują dobrowolne składki na rzecz NFOZ w Częstochowie. – Nasze Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia (NFOZ) jest bardzo często mylone z rządowym Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), powołanym w miejsce Regionalnych Kas Chorych (2003) przez b. Ministra Zdrowia, Mariusza Łapińskiego. Nastąpiło wtedy zawłaszczenie głównego członu nazwy naszego Stowarzyszenia na rzecz rządowego. Dlatego z całą mocą podkreślamy, że Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Oddział Częstochowski nie ma żadnego powiązania prawnego i formalnego z rządowym Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) – mówi dr Leśnikowska-Ścigalska.

Władze Stowarzyszenia NFOZ Oddziału Częstochowskiego na kadencję 2006 – 2010
Komitet Oddziału NFOZ:
1. Prezydium Komitetu:
przewodniczący: Marian Kaznowski
v-ce przewodnicząca: Wiesława Leśnikowska-Ścigalska
sekretarz: Grażyna Mach
skarbnik: Wojciech Wieczorek
członek Prezydium: Stefan Knol
2. Członkowie Komitetu:
Elżbieta Bąk
Lidia Jaśko
Jan Kosiński
Bożena Krzyczmonik
Piotr Nienartowicz
Grażyna Sowińska
Leszek Tazbir
3. Komisja Rewizyjna:
Barbara Fręchowicz
Teresa Śleszyńska
Mieczysława Grabara

Od 1973 roku Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia wypełniał swoją misję wspomagania bazy materialnej lecznictwa jako ogólnopolska społeczna organizacja pozarządowa, mająca oddziały we wszystkich województwach.
W 1990 r. Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Oddział Częstochowski (siedziba w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7a) uzyskało osobowość prawną i od tej pory wypełnia swoją misję wspomagania rozwoju bazy materialnej lecznictwa i ratownictwa medycznego na terenie byłego województwa częstochowskiego. Posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do prowadzenia na terenie całego kraju zbiórki publicznej, m.in. w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe Stowarzyszenia NFOZ, sprzedaży cegiełek wartościowych o różnych nominałach.

Komitet Oddziału Częstochowskiego Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia zwraca się do wszystkich LUDZI DOBREJ WOLI z propozycją nawiązania współpracy w działaniach mających na celu pozyskanie środków, które w całości przeznaczone zostaną na rozwój bazy materialnej lecznictwa. Apel kierowany jest zwłaszcza do organizatorów służby medycznej. Wpłaty dokonane na konta Stowarzyszenia NFOZ podlegają odpisom podatkowym! Państwo będziecie dysponentami tych środków na cele wskazane przez ofiarodawców i zgodnie ze statutem NFOZ. Dotychczasowym ofiarodawcom Stowarzyszenie serdecznie dziękuje.

URSZULA GIŻYŃSKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code