I dziś może stać się cud …


Zamiast felietonu, wobec spraw najważniejszych

31 lipca 1920 roku metropolita warszawski kard. Aleksander
Kakowski napisał list pasterski o cyklu nabożeństw dla pokrzepienia ducha, w którym wzywał całą metropolię do duchowej mobilizacji:
W chwili tak Poważnej, jaką obecnie przeżywa naród polski, dla pokrzepienia ducha i wzmocnienia serc wiernych, na ubłaganie pomocy z Nieba, której Bóg nigdy nie skąpił proszącym o nią, ufny w przyczynę bł. Andrzeja Boboli, patrona Polski, i bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy, zarządzam nabożeństwa błagalne za wstawiennictwem tych błogosławionych naszych ziomków w porządku następującym:
1) Począwszy od d. Przemienia Pańskiego, t. j. od d. 6 sierpnia do Wniebowzięcia N.M.P., winny się odprawiać nowenny w kościołach: OO. Jezuitów, u św. Anny (pobernardyńskim) i w kościele Zbawiciela z wystawieniem Najśw. Sakramentu w monstrancji i odmawianiem litanji do Serca P. Jezusa z aktem poświęcenia oraz modlitwami litanijnemi do powyższych świętych. Nowennę w tych kościołach należy odbywać dwa razy dziennie, t. j. po mszy św. o godz. 9 r. i wieczorem o godz. 7-ej.
2) W niedzielę, d. 8 sierpnia, we wszystkich kościołach Warszawy odbędzie się całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 7 rano do godz. 5-ej po poł. wraz z Komunją jeneralną wiernych na mszy św. o godz. 9 r., do czego kapłani lud wierny gorąco przedtem zachęcą.
3) Tegoż dnia po skończeniu adoracji wyjdą ze wszystkich kościołów Warszawy procesje z kapłanami na czele i podążą na godz. 6 po południu ku katedrze św. Jana na plac Zamkowy, gdzie połączą się z procesją, wychodzącą z katedry, w jedną błagalną procesję.
4) Na placu Zamkowym, przed ołtarzem, na którym spoczną relikwie obu błogosławionych patronów Polski, odśpiewane będą suplikacje, poczem wypowiedziane będzie kazanie, i procesje powrócą do swych kościołów, a relikwie i obrazy w orszaku procesji katedralnej wniesione będą do katedry.
5) Księża proboszczowie i rektorowie kościołów w Warszawie ogłoszą z ambon z ambon w najbliższą niedzielę o powyższych modłach ludowi wiernemu, zebranemu na nabożeństwach i zachęcą go oraz bractwa kościelne i stowarzyszenia katolickie do wzięcia udziału w procesji. Odrzuć wroga od granic naszej ojczyzny, wróć krajowi naszemu upragniony pokój, ład i porządek, wypleń z serc naszych ziarno niezgody, oczyść dusze nasze z grzechów i wad naszych, abyśmy bezpieczni od nieprzyjaciół naszych, Tobie w czystości serca służyć i przez Ciebie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa czcić i chwalić mogli. Królowo Korony Polskiej, Tobie się oddajemy, Tobie się poświęcamy – broń i strzeż nas jako własność Swoją.
6) W kazaniach, głoszonych w d. 8 sierpnia, pobudzą wiernych do dobrych i pokutnych uczynków, zdolnych ubłagać miłosierdzie Boże, jak post i jałmużna.
7) Zaoszczędzone przez wiernych z odmówienia sobie przyjemności z zachowania postu pieniądze oraz wszystkie ofiary, zebrane na tacę w d. 8 sierpnia w kościołach, winny być przeznaczone w całej archidiecezji na żołnierza polskiego.

Co stało się 15 sierpnia 1920 r. wiemy wszyscy. Czy jednak mamy pełną świadomość tego CUDU? Jeśli tak, nie ma wątpliwości, że jedynym i dziś ratunkiem dla Polski jest modlitwa. Bogu dzięki, że narodziła się idea Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Każdy z nas, którzy mamy dość kłamstw, szyderstw z Krzyża, relatywizmu moralnego, niszczenia dorobku naszych Dziadów i Ojców, komu leży na sercu Polska oddana Bogu, silna, niepodległa i sprawiedliwa, dbająca o obywatela nie medialnie tylko zwyczajnie, na co dzień, niech sięgnie po różaniec i choćby jedną „10” dziennie odmówi sam lub z Rodziną, w intencji takiej właśnie Polski. Węgrzy wyprosili zmiany, my też zdołamy, jeśli tylko zechcemy.
Więcej i dokładniej na stronach: http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

ANNA DĄBROWSKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code