HUMANIZM I PRZYRODA. Wieloaspektowa edukacja


Konferencja naukowo-edukacyjna pt.: Edukacja regionalna w kształtowaniu człowieka i obywatela XXI wieku odbyła się 26 października 2018 r. w Sali konferencyjnej Ratusza miejskiego (Plac Wł. Biegańskiego) w Częstochowie.

Propozycję zorganizowania Konferencji o tak ważnej tematyce, sformułowali członkowie Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, we współpracy z Muzeum Częstochowskim oraz przy poparciu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza, Ligi Ochrony Przyrody (Oddział w Częstochowie) oraz Stowarzyszenia Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Przytulia”. Obradom konferencji towarzyszyła sesja posterowa.
Przedmiotem konferencji było wieloaspektowe znaczenie edukacji regionalnej w kształceniu dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych dla potrzeb XXI wieku w aspekcie nauk humanistycznych (historia, pedagogika) oraz przyrodniczych (przyrodoznawstwo, ekologia, ochrona przyrody i środowiska). Przedstawiono również praktyczny aspekt edukacji regionalnej oraz zaprezentowano interesujące i różnorodne jego przykłady.
Poruszana tematyka odnosiła się głównie do edukacji szkolnej i przedszkolnej, wielokulturowości w edukacji, edukacji terenowej – w tym znaczeniu ścieżek dydaktyczno-edukacyjnych, roli obszarów chronionych i rewitalizowanych w edukacji, znaczenia zbiorów bibliotecznych i kolekcji muzealnych oraz udziału turystyki masowej i kwalifikowanej w edukacji. Sporo miejsca (również w sesji posterowej) poświęcono problematyce rewitalizacji terenów poprzemysłowych na przykładzie nieczynnego kamieniołomu „Lipówki” w Rudnikach k. Częstochowy oraz idei Geoparku Północnej Jury. Ważnym akcentem było uzmysłowienie zebranym naukowego znaczenia stanowisk wapieni zawodziańskich na obszarze miasta. Podkreślono znaczenie muzealnych kolekcji geologicznych i przyrodniczych w edukacji regionalnej i potrzebę zorganizowania ośrodka terenowego lub muzealnego propagującego wiedzę geologiczną.
Interesujące tematy z zakresu praktyki edukacyjnej zaprezentowali częstochowscy nauczyciele: Wiesława Struska i Marta Romanowska ( Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 ), Aleksandra Możdżeń i Ewa Dróżdż (Szkoła Podstawowa nr 1) oraz Joanna Pawłowska-Kramer (Szkoła podstawowa nr 31).

Uczestnikami konferencji byli ponadto pracownicy naukowi i dydaktyczni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Filologiczno-Historyczny, Matematyczno-Przyrodniczy), Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, Muzeum Częstochowskiego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego, Muzeum Geologicznego, firmy CEMEX, a także nauczyciele szkół podstawowych, działacze Ligi Ochrony Przyrody, członkowie organizacji pozarządowych, dydaktycy uczelniani, władze samorządowe miasta oraz inni zainteresowani problematyką edukacji.
Obradom konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna Marka Nowaka (członka zarządu CzTN) pt. Gąszczyk – w czterech odsłonach, propagująca unikatowe siedliska przyrodnicze uroczyska Gąszczyk (dzielnica Mirów), jako przyszłego rezerwatu przyrodniczego.
Treści poszczególnych wystąpień zostaną opublikowane na początku 2019 r. w postaci opracowania monograficznego pod zbiorczym tytułem: Edukacja regionalna . Organizatorzy mają nadzieję, że publikacja ta stanie się pierwszym numerem serii wydawniczej (rocznika) poświęconego różnorodnym aspektom edukacji regionalnej miasta i regionu częstochowskiego.

CEZARY GĘBICKI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code