Gospodarstwo z Wędziny najlepsze


XIV Ogólnokrajowy Konkurs „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE” 2016
– finał wojewódzki

W trosce o poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 roku we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi instytucjami Ogólnokrajowy prowadzi Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy Patronat nad czternastą edycją Konkursu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W tegorocznej odsłonie przedsięwzięcia wzięło udział 40 gospodarstw z terenu województwa śląskiego, spośród których Regionalne Komisje Konkursowe wytypowały sześć do etapu wojewódzkiego. Były to gospodarsrtwa: Kariny i Janusza Klimżów z Bieńkowic, Agnieszki i Wiesława Adamczyków z Gorzyc, Renaty i Józefa Puzoniów z Ustronia, Żanety i Romana Tyrałów z Wędziny, Mirosławy Murmyło z Dyrdów oraz Marii i Sławomira Pastusińskich z Aleksandrii. W dniach 15 i 16 czerwca br. gospodarstwa zwizytowała Wojewódzka Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczania Społecznego w Częstochowie, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Śląskiej Izby Rolniczej. Komisja brała pod uwagę stan bezpieczeństwa i higieny pracy wybranych elementów środowiska pracy tj. podwórza i obejścia, budynków, drabin, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych oraz elementów środowiska pracy związanych z obsługą zwierząt. Dodatkowymi elementami oceny były: wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci, estetyka gospodarstwa, prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa, posiadanie oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy.
Decyzją Komisji I miejsce otrzymali Żaneta i Roman Tyrała z Wędziny (powiat lubliniecki) i to oni zostali zakwalifikowani do etapu centralnego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016. Drugie miejsce przypadło Agnieszce i Wiesławowi Adamczykom z Gorzyc (powiat wodzisławski), trzecie – Mirosława Murmyło z miejscowości Dyrdy (powiat lubliniecki). Pozostali uczestnicy otrzymali równorzędne wyróżnienia za udział w etapie wojewódzkim konkursu.
6 lipca br w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, odbyło się uroczyste podsumowanie śląskiego etapu wojewódzkiego. Laureaci etapu wojewódzkiego Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów: OR KRUS w Częstochowie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Śląski Oddział Regionalny ARiMR, Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Katowicach. Pamiątkowe dyplomy wręczył Piotr Dobosz, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie. Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu zaszczycił swą obecnością Jan Chrząszcz I wicewojewoda śląski. Jadwigę Wiśniewską, poseł Parlamentu Europejskiego reprezentowali Katarzyna Porębińska i Szymon Gruszka, poseł RP Lidię Burzyńską – Sylwia Zasępa, posła RP Szymona Giżyńskiego – dyrektor Biura Grażyna Matyszczak, senatorów RR – Ryszarda Majera i Artura Warzochę reprezentował Adrian Skrzypczak.

UG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code