GOSPODARKA. Kolejna ratująca tarcza rusza


Podczas konferencji prasowej 15 stycznia 2021 roku przedstawiciel Porozumienia – częstochowski radny Klubu PiS Paweł Ruksza, przedstawił efekty ws. Tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

5 stycznia Rada Ministrów przyjęła dwie uchwały: pierwszą w sprawie nowelizacji Tarczy Finansowej PFR i drugą w sprawie przyjęcia zupełnie nowego programu dla MŚP, czyli tzw. „Tarczy Finansowej PFR 2.0”. – Stało się to na wniosek ministra Jarosława Gowina, który z sukcesem zabiegał o dodatkowe 20,5 mld zł w ramach walki o miejsca pracy i ratowania polskiej gospodarki w czasie pandemii COVID-19. Dzięki temu kwota pomocy udzielonej polskim przedsiębiorcom w trakcie pandemii zbliża się do 200 mld zł. Wsparcie dla gospodarki, za którą w ramach rządu odpowiada Jarosław Gowin, obejmie teraz w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 45 branż – informuje Paweł Ruksza. Jak dodaje wsparcie zostało poprzedzone dziesiątkami spotkań i konsultacji z przedsiębiorcami przeprowadzonymi przez Jarosława Gowina wraz z jego współpracownikami w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Nowelizacja Tarczy Finansowej PFR to przede wszystkim umorzenie do 100 procent środków otrzymanych przez polskich przedsiębiorców w celu wsparcia walki z gospodarczymi skutkami pandemii. Dzięki temu aż 7,5 mld złotych zostanie w kieszeni polskich przedsiębiorców. Tarcza Finansowa PFR 2.0 to zupełnie nowy instrument do walki o utrzymanie kondycji polskich przedsiębiorstw, na który zostanie przeznaczone13 miliardów złotych. To kolejne wsparcie dla najbardziej dotkniętych branż – 6,5 mld zł dla mikrofirm oraz 6,5 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorców. Powyższe działania mają na celu zapobieganie upadłości firm i wzrostowi bezrobocia. – Po rozpoczęciu Narodowego Programu Szczepień jesteśmy coraz bliżej uwolnienia polskiej gospodarki i powrotu Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego – podkreśla radny Ruksza.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *