Ekologiczna torba na zakupy


Motywy przyrodnicze w ubiorze. „Owoce i warzywa – smaczne i zdrowe na torbach na zakupy” – X edycja

– Widzimy tu wysyp inwencji i talentów – tak dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie Dariusz Zając podsumował efekt dziesiątej edycji powiatowego konkursu „Motywy przyrodnicze w ubiorze. Owoce i warzywa – smaczne i zdrowe na torbach na zakupy”, który zrealizował „Reymont”, przy znaczącym współudziale Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie. – To wspaniały konkurs, który odbiega od tych, które mamy w naszym pakiecie. Zbiera wiadomości i relacje do świata. Tu mamy zaprezentowaną pracę manualną i kreatywną, która łączy się bezpośrednio z ochroną środowiska. Uczniowie i dorośli przygotowali niezwykle piękne dzieła, z osobistym wkładem twórcy. To torby bardzo praktyczne, a przez swój artyzm mające wymiar sztuki – dodaje wiceprezes LOP Maria Jasińska.
Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 10 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta. Spotkanie rozpoczęła prelekcja „Zintegrowana produkcja owoców” przedstawiona przez dr. inż. Jerzego Halabę, właściciela firmy Gospodarstwo Ogrodnicze „Sady z Sercem” w Zawadzie.
W konkursie wzięli udział uczniowie z 18 szkół: 13 podstawowych i 5 ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe: słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, rodzice uczniów ZS PMiR, absolwentka ZS PMiR, członkinie Klubu Rękodzieła przy Filii nr 9 Biblioteki Publicznej im. doktora Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Łącznie na konkurs prace złożyło 178 osób, w tym 88 uczniów szkół ponadpodstawowych, 80 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, oraz 10 osób dorosłych. Opiekę nad uczniami startującymi w konkursie sprawowało 19 nauczycieli. Na konkurs wpłynęło 197 prac, które oceniano w trzech kategoriach: uczniowie szkół ponadpodstawowych – 94 prace, w tym 65 z ZSPMiR w Częstochowie, 15 prac z TZN, 11 prac z IX LO, uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych – 90 prac, w tym 25 prac z SP nr 3 w Kłobucku, 20 prac z SP nr 53 w Częstochowie, 10 prac z SP nr 48 w Częstochowie, osoby dorosłe – 3 prac.
– Co roku bierzemy udział w tym konkursie. Szczęśliwie się trafia, że nasi uczniowie zdobywają laury, w tym i w ubiegłym roku uzyskali drugie miejsce. To bardzo praktyczna i ważna idea, torby ekologiczne chronię nasze środowisko, bo mniej używamy plastików. A torby są niepowtarzalne, prawdziwe dzieła sztuk i– mówi nauczycielka z Technicznych Zakładów Naukowych Sabina Bińczyk. – Wyhaftowałam na swojej torbie owoce i warzywa, praca była wymagająca, ale przyjemna. Haftowania nauczyła mnie babcia – dodaje laureatka drugiego miejsca Izabela Szczepanik z TZN.
W czasie uroczystości na specjalnie przygotowanym pokazie zaprezentowano nagrodzone prace. Ze starszymi koleżankami wystąpiła 6-letnia Oliwia Młyńczak. Na zakończenie obejrzeliśmy elektryzującą kolekcję „Energia jest w modzie”, zaprojektowaną i uszytą z tkanin jedwabnych przez uczennice klasy III technikum przemysłu mody pod kierunkiem nauczycieli – Joanny Przystańskiej i Sandry Kempińskiej. Twórcą choreografii do obydwu pokazów była Katarzyna Drążek-Pasternak.
Przebieg uroczystości i niezwykłe pomysły uczniów podziwiali zaproszeni goście: Katarzyna Śliwińska – podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, członek jury konkursu, Paweł Wójcik – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, członek jury konkursu, dr Ewa Kaczmarzyk – kierownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego, członek jury konkursu, Elżbieta Janik – pracownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego, członek jury konkursu, Urszula Gospodarek – przewodnicząca Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego, przewodnik PTTK, Urszula Giżyńska – redaktor naczelna Gazety Częstochowskiej, dr inż. Jerzy Halaba – właściciel firmy Gospodarstwo Ogrodnicze „Sady z sercem”, Maria Jasińska – wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, członek jury konkursu, Urszula Łyko-Katus – przewodnicząca jury konkursowego, członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg w Częstochowie, nauczycielka w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, Anna Ujma-Lubaszka – nauczycielka w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, członek jury konkursu, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, członkinie Klubu Rękodzieła przy Filii nr 9 Biblioteki Publicznej im. doktora Władysława Biegańskiego w Częstochowie, uczniowie uczestniczący w konkursie, rodzice uczniów, nauczyciele – opiekunowie uczniów, absolwenci szkoły. Nad całością uroczystości czuwali nauczyciele: Urszula Łyko-Katus (przewodnicząca jury), Beata Pusz (prezes LOP w Częstochowie) oraz Alina Świderska, a także uczniowie klasy II technikum organizacji reklamy. – Reprezentowałam Związek Polskich Artystów Plastyków. Jury było bardzo rozległe, z różnych środowisk. Pierwszą grupę stanowili najmłodsi. Tych prac było najwięcej, były najbardziej rozbudowane artystycznie. Są tu rożne techniki – aplikacje, haftowanie, malowanie. Zachwyca też świeże podejście, jak te owoce. Na drugim miejscu są uczniowie ze szkół ponadpodstawowych, gdzie dostrzega się już prawdziwe projektowanie, co jest trudne. I tu jury kierowało się sposobem ujęcia tematu, żeby nie był to pomysł spontaniczny. Bardzo podobało się nam powtórzenie elementów, czyli rytm i kolorystyka. Trzecia grupa – dorosłych, niestety, niewielka. Komisja miała duży problem, ten ogrom prac sprawił, że do oceny podchodziliśmy kilkakrotnie. Konkurs pokazał niezwykłą inwencję twórczą uczestników, aż chciałoby się, aby jakieś firmy skorzystały z tych pomysłów i kupiły projekty od dzieciaków. Torby ekologiczne są przecież wielokrotnego użytku i ich wygląd powinien mieć wyraz estetyczny i artystyczny – powiedziała przewodnicząca jury Urszula Łyko-Katus.
Nagrody oraz poczęstunek zostały ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, właściciela Firmy „Gospodarstwo Ogrodnicze „Sady z Sercem” w Zawadzie – pana dr. inż. Jerzego Halabę, właściciela Firmy „Piekarnictwo K. Szwedzik” w Radomsku – pana Krzysztofa Szwedzika, Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie.
Fotografie wykonała Anna Łapaj z klasy III technikum organizacji reklamy.
Nagodzeni
Kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych
I miejsce – Milena Suszek, ZSPMiR im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie, opiekun: Beata Pusz
II miejsce – Izabela Szczepanik, Techniczne Zakłady Naukowe, opiekun: Sabina Bińczyk
III miejsce – Aleksandra Tomalska, ZSPMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, opiekun: Beata Pusz
III miejsce – Julia Modlińska, II LO im. Romualda Traugutta, opiekun: Roman Biłos
Wyróżnienia:
Aleksandra Zasik, ZSPMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, op. Beata Pusz
Aleksandra Leśniak, ZSPMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, op. Beata Pusz
Milena Bednarczyk, Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich im. Zbigniewa. Herberta w Częstochowie, opiekun: Małgorzata Marciniak
Wyróżnienie LOP
Anna Fornalik, IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, opiekun: Barbara Wcześniak
Kategoria: uczniowie gimnazjów (klasy III) i szkół podstawowych (klasy VII, VIII)
I miejsce – Marta Stefanik, Szkoła Podstawowa nr 6 w Myszkowie, opiekun: P. Katarzyna Kowalik-Szkutnik
II miejsce – Weronika Rudecka – Kaczmarzyk, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun: Anna Langier
II miejsce – Aleksandra Koziorowska, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szanceraw Częstochowie, opiekun: Jolanta Nowak
III miejsce – Justyna Cesarz, Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie, opiekun: Dorota Kamińska
Wyróżnienia:
Aleksandra Mostowska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekunki: Izabela Śledziona i Anna Jakubczak
Katarzyna Knapik, Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie, opiekun: Bożena Górniak
Zuzanna Bajor, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie, opiekun: P. Ilona Nawrot
Klaudia Kochańczyk, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun: Anna Langier
Aleksandra Panowska, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun: Anna Langier
Natalia Ochmańska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekunki: Izabela Śledziona i Anna Jakubczak
Jan Ochmański, Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie, opiekun: Agnieszka Kula
Wyróżnienie LOP
Angelika Brzozowska, Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie, opiekun: Dorota Woszczyńska

Kategoria: osoby dorosłe
I miejsce Anna Kusztal – mama ucznia ZSPMiR
Wyróżnienia:
Krystyna Wilk – słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie
Maria Banaś – mama ucznia ZSPMiR
Anna Trynkiewicz – absolwentka ZSPMiR

Nagrody Polskiego Towarzystwa Geograficznego
1. Róża Fąfrowicz, Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie, opiekun: P. Bożena Górniak
2. Daria Sokołowska, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun: Anna Langier
3. Weronika Sadzińska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekunki: Izabela Śledziona i Anna Jakubczak
UG

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

URSZULA GIŻYŃSKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code