50 LAT ELEKTRYFIKACJI LINII WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ, WĘZEŁ CZĘSTOCHOWSKI (VII)


Zakład Elektroenergetyki w Częstochowie

W 1998 r. na bazie Oddziału Zasilania Elektroenergetycznego w Częstochowie powstaje Zakład Elektroenergetyki w Częstochowie (ZEK Częstochowa). Dyrektorem Zakładu zostaje Stanisław Kruk, a zastępcami Janusz Kowalczyk i Włodzimierz Janiszewski.
Z dniem 01.01.2001 r. powołano do życia firmę „PKP Energetyka” spółka z o.o. Jednym z zakładów Spółki na bazie ZEK Częstochowa zostaje Zakład w Częstochowie. W dniu 1. maja 2001 r. zostają połączone Zakłady w Ostrowie Wielkopolskim i w Częstochowie. Połączone zakłady przyjmują nazwę Zakładu w Częstochowie. Dyrektorem zostaje Stanisław Kruk, a zastępcami Włodzimierz Janiszewski i Jan Golusiński. Z dniem 01.03.2002 r. „PKP Energetyka” spółka z o.o Zakład w Częstochowie przyjmuje nazwę „PKP Energetyka” spółka z o.o Zakład Staropolski. W ostatnich latach, w wyniku dostosowywania profilu działalności Zakładu do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych w gospodarce krajowej oraz wewnątrz grupy PKP, prowadzona była restrukturyzacja. Następowała zmiana zakresu i terenu działania jednostek wykonawczych poprzez ich łączenie i rezygnację z Odcinków/Sekcji jednorodnych na rzecz Sekcji obszarowych obejmujących na przydzielonym obszarze wszystkie urządzenia elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej. Działania te spowodowały polepszenie organizacji i zwiększenie wydajności pracy umożliwiając równoczesną restrukturyzacją zatrudnienia. W chwili obecnej (na dzień 01.01.2006 r.) zatrudnienie w „PKP Energetyka” Zakład Staropolski wynosi 600 osób, a w skład zakładu wchodzą następujące jednostki wykonawcze:
Sekcja Zasilania w Częstochowie,
Sekcja Zasilania w Częstochowie Raków,
Sekcja Zasilania w Tarnowskich Górach,
Sekcja Zasilania w Lublińcu,
Sekcja Zasilania w Ostrowie Wielkopolskim,
Sekcja Zasilania w Hanulinie,
Sekcja Zasilania w Jarocinie.
Nad prowadzeniem ruchu elektroenergetycznego czuwają dwie Dyspozytury Zasilania Elektroenergetycznego w Częstochowie i Ostrowie Wielkopolskim, które przy pomocy urządzeń sterowania zdalnego sprawują całodobowy nadzór eksploatacyjny nad:
2.164 km sieci trakcyjnej,
1.168 km linii napowietrznych i kablowych ŚN,
1.096 km linii napowietrznych i kablowych nn,
36 podstacjami trakcyjnymi,
32 kabinami sekcyjnymi,
119 stacjami odłącznikowymi sieci trakcyjnej,
435 stacjami energetycznymi ŚN,
powierzonymi do utrzymania instalacjami i urządzeniami elektroenergetyki nieatrakcyjnej (np. oświetleniem, eor, itp.).
W przypadku wystąpienia zakłóceń eksploatacyjnych (usterki, awarie, kradzieże) Zakład Staropolski dysponuje rozlokowanymi na całym obszarze swojego działania całodobowymi:
– sześcioma pogotowiami sieci trakcyjnej (wyposażonymi w ciężkie/tradycyjne jak i lekkie/samobieżne pociągi sieciowe i pojazdy do serwisu i utrzymania sieci trakcyjnej typu WM-15 i PUSiO),
– trzema pogotowiami elektroenergetycznymi (wyposażonymi w specjalistyczne pojazdy samochodowe),
– dwoma pogotowiami zasilania i sterowania zdalnego,
– dwoma brygadami do lokalizacji uszkodzeń i naprawy kabli elektroenergetycznych ŚN i nn (wyposażonymi w specjalistyczne laboratoria/samochody do lokalizacji uszkodzeń w kablach ŚN i nn).
Zakład Staropolski obecnie świadczy usługi w zakresie:
– przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
– całodobowego serwisu i utrzymania oraz budowy i remontów urządzeń sieci trakcyjnej,
– całodobowego serwisu i utrzymania oraz budowy i remontów instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,
– budowy, pomiarów i utrzymania oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego wraz z całodobowym serwisem,
– badań, pomiarów i lokalizacji uszkodzeń w urządzeniach i liniach energetycznych średniego i niskiego napięcia,
– badań sprzętu izolacyjnego, dielektrycznego i elektronarzędzi,
– szkolenia oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych.

Towarzystwo Przyjaciół Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Częstochowie

Ryszard Michalak, Włodzimierz Janiszewski, Wojciec

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code