20 LAT CZĘSTOCHOWSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ


W podniosłej i radosnej atmosferze 15 grudnia 2012 roku w Teatrze im. Adama Mickiewicza środowisko częstochowskich aptekarzy świętowało 20-lecie Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Zgromadzonych gości z serdecznością i humorem witał prezes COIA mgr farm. Piotr Stojek. Gratulacje na ręce prezesa dla całego grona farmaceutycznego w Częstochowie i regionie częstochowskim w imieniu prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka złożył jego zastępca Mirosław Soborak. Życzenia przekazali także przedstawiciele Okręgowych Izb Aptekarskich, między innymi, z Krakowa, Opola, Wrocławia, Poznania, Katowic, Warszawy Kalisza oraz reprezentanci samorządu lekarskiego i izb pielęgniarskich.

Prezes Piotr Stojek w swoim przemówieniu nawiązał do początków historii zawodu aptekarskiego. Dbałość o jego interesy zainicjowały organizacje o charakterze cechowym, sięgające korzeniami XVIII wieku, a wywodzące się z tradycji wypraw krzyżowych, a może i czasów rzymskich. Wspomnieć tu należy warszawską „Confraternię aptekarską” wolnego miasta Warszawy, czy poznańskie „Pharmacopolae”. W wyzwolonej spod zaborów Polsce środowisko aptekarskie podjęło starania stworzenia własnej zawodowej organizacji. Ukoronowaniem tych prac w dwudziestoleciu międzywojennym były dwie ustawy: „Ustawa o wykonywaniu zawodu aptekarskiego” z roku 1938 oraz „Ustawa o izbach aptekarskich” z 15.06.1939 r. Wybuch II wojny światowej przekreślił działalność wszelkich organizacji aptekarskich i farmaceutycznych. Po wyzwoleniu z niemieckiej okupacji kolejno powstawały „okręgowe izby aptekarskie”. Pierwsza rozpoczęła działalność w Lublinie w lipcu 1944r., a już w 1946r. było 14 izb aptekarskich. Pierwszym Prezesem Naczelnej Izby Aptekarskiej był prof. Bronisław Koskowski.
Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie powstała 11 lutego 1945r. Zadaniem jej było koordynowanie działalności istniejących aptek na terenie ówczesnego województwa kieleckiego. Od 1946r. istniały w niej podokręgi – Delegatury izby częstochowskiej w Kielcach i Radomiu. Pierwszym prezesem izby był mgr Aleksander Włosiński, następnie mgr W. Walenta.
Odbudowany dużym wysiłkiem samorząd aptekarski przetrwał jedynie do stycznia 1951r., kiedy upaństwowiono wszystkie apteki i ustawowo zniesiono izby aptekarskie. Troskę o nietykalność historyczną zawodu i edukację wnieśli prezesi PTFarm o/Częstochowskiego, m.in., Kazimierz Przeniosło, Czesław Włosiński, dr Władysław Szczepański, Maria Zalewska, Zdzisław Kowalewski i Przemysław Orlikowski.
Ponad dwadzieścia lat reaktywowano samorząd aptekarski (Ustawa z 19 kwietnia 1991 r.). W Ogólnopolskim Komitecie Założycielskim Izb udział brali Janina Przedpełska-Szerlowska i Marek Płuska. Swój wkład mieli także, m.in., mgr Marek Płuska, mgr Jan Wilczyński, mgr Czesława Ozimek, mgr Maria Zalewska, mgr Alicja Rząsawska, mgr Tomasz Rząca, mgr Bożena Grabowska, mgr Krzysztof Spytkowski, mgr Grzegorz Demczuk, mgr Janusz Bitner.
Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska została powołana do życia uchwałą I Krajowego Zjazdu Aptekarzy w Warszawie 12-13 grudnia 1991 r. W trzeciej dekadzie stycznia 1992 r. odbył się pierwszy założycielski zjazd Okręgowej Izby Aptekarskiej w Częstochowie – utworzono izbę okręgową obejmujący teren ówczesnego województwa częstochowskiego. Pierwszym prezesem w został Marek Płuska, Wiceprezesami: Janusz Bitner i Krzysztof Spytkowski, sekretarzem – Krystyna Puszczyńska, skarbnikiem – Anna Majchrzak, Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – Stanisława Ociepa. Aptekarskiemu Sądowi przewodniczyła Lidia Król-Trusz, a Komisji Rewizyjnej – Piotr Stojek. W Kadencji II-III prezesem był również Marek Płuska, w IV i V – Genowefa Kruszec. Obecnie twa VI kadencja – prezesem jest Piotr Stojek..
Marek Płuska w pierwszych dwóch kadencjach pełnił też funkcję wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, w trzeciej – przewodniczącego Sekcji Aptek Szpitalnych, a w czwartej i piątej – skarbnika. Genowefa Kruszec w czwartej i piątej kadencji była członkiem NRA, a Janina Przedpełska-Szerlowska w pierwszej i drugiej kadencji – członkiem Naczelnego Sądu Aptekarskiego, a w trzeciej i czwartej kadencji przewodnicząca tego Sądu, obecnie jest Członkiem Rady Naczelnej.
Podczas uroczystości wspomniano i minutą ciszy oddano hołd aptekarzom, którzy odeszli. Byli to: Halina Jabłonka, Tomasz Rząca, Romuald Szunejko, Bożena Grabowska, Marek Płuska, Ewa Pierzchlewska, Andrzej de Pytno-Flaczkiewicz, Czesława Ozimek, Krzysztof Spytkowski, Jan Wilczyński oraz pracownik biura Elżbieta Glenc.
UG
Tinta 1
W rozwój środowiska włączyło się wielu działaczy. Licznych uhonorowano medalami:
Jan Bieńkowski – medal im. Br. Koskowskiego; Janusz Bitner – medal im. Br. Koskowskiego oraz Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr. Władysława Biegańskiego; Zofia Błada – medal im. Br. Koskowskiego; Janusz Bogdaszewski – medal im. Br. Koskowskiego; GrzegorzDemczuk – medal im. Br. Koskowskiego oraz Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr. Władysława Biegańskiego, Srebrny Krzyż Zasługi; Barbara de Pytno-Flaczkiewicz – medal im. Br. Koskowskiego; Anna Frączek; Teresa Grzyb-Sikora; Teresa Huber; Zdzisława Jadczak – medal im. Br. Koskowskiego; Monika Jaszczak; Renata Klimaszewska – medal im. Br. Koskowskiego; Józef Kolarski; Halina Kolińska; Agnieszka Kołdej; Anna Knop; Zdzisław Kowalewski – medal im. Br. Koskowskiego; Łucja Kowalska – medal im. Br. Koskowskiego; Lidia Król-Trusz; Bernadeta Kunicka; Genowefa Kruszec – medal im. Br. Koskowskiego, Prezydenta Miasta Częstochowy I stopnia im. dr. Władysława Biegańskiego, Złoty Krzyż Zasługi; Adam Kwapisz; Ewa Makuch; Dorota Migacz; Anna Majchrzak – medal im. Br. Koskowskiego; Ewa Mleczko; Monika Motyl; Stanisława Ociepa – medal im. Br. Koskowskiego, Prezydenta Miasta Częstochowy I stopnia im. dr. Władysława Biegańskiego, Srebrny Krzyż Zasługi; Przemysław Orlikowski – medal im. Br. Koskowskiego; Jerzy Piechocki; Magdalena Płonka; Janina Przedpełska-Szerlowska – medal im. Br. Koskowskiego, Prezydenta Miasta Częstochowy I stopnia im. dr. Władysława Biegańskiego, Złoty Krzyż Zasługi; Krystyna Puszczyńską – medal im. Br. Koskowskiego; Maria Rybakiewicz-Pasternak – medal im. Br. Koskowskiego; Anna Rogoń; Bogdan Surowiak – medal im. Br. Koskowskiego; Małgorzata Strąk – medal im. Br. Koskowskiego; Jolanta Tukaj; Agata Turoń; Barbara Wójcik – medal im. Br. Koskowskiego, Wyróżnienie Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr. Władysława Biegańskiego; Maria Zalewska; Beata Zarycka – medal im. Br. Koskowskiego; Magdalena Zawadzka-Wilk; Jerzy Zyguła

Tinta 2
Z okazji 20-lecie CzOIA wyróżniono farmaceutów: Barbarę Wójcik, Stanisława Ociepę, Annę Majchrzak, Barbarę Stanior, Genowefę Kruszec, Janinę Przedpełską-Szerlowską, Barbarę de Pytno-Flaczkiewicz, Zofię Bładę, Małgorzatę Strąk, Marię Rybakiewicz-Pasternak, Krystynę Puszczyńską, Janusza Bitnera, Grzegorza Demczuka, Józefa Kolarskiego, Jana Bieńkowskiego, Janusza Bogdaszewskiego, Zdzisława Kowalewskieg, Bogdana Surowiaka.

Podczas uroczystości mgr farm. Renacie Klimaszewskiej wręczono najwyższe wyróżnienie aptekarskie, od ponad dwudziestu lat wykonującej zawód farmaceuty, sekretarz Okręgowej Częstochowskiej Izby Aptekarskiej. Od lewej: prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Częstochowie, mgr farm. Piotr Stojek, mgr farm. Renata Klimaszewska, Naczelna Izba Aptekarska, dr n. farm. Marek Jędrzejczak.
– Praca w aptece, to całe moje życie. To moja pasja, a nie tylko zawód, bo lubię pomagać ludziom. Czas dla polskiego aptekarstwa jest trudny. Wiele kontrowersji wywołuje ustawa refundacyjna, a szalona konkurencja niesie za sobą niesnaski. Ale ja jestem optymistką. Jak są przeciwności, to uważam, że trzeba sobie z nimi radzić. Praca aptekarza to bezpośredni kontakt z ludźmi. Naszymi klientami są ludzie chorzy, starsi, którzy często chcą z nami podzielić się swoimi kłopotami, a także uzyskać porady. Musimy zatem wykazać się i cierpliwością, wrażliwością na krzywdę ludzką oraz radosnym, by przekazać klientom pogodę ducha. Ale musimy posiadać też aktualną wiedzę farmakologiczną. Współczesny pacjent jest bardzo wymagający, oczytany, z zestawem nie zawsze rzetelnej wiedzy internetowej. Musi sprostać jego pytaniom. Niestety coraz mniej czasu mamy na relacje z klientem. Pochłaniają nas prace administracyjno-biurowe, wymaga się od nas bardzo dużo pracy papierkowej – powiedziała Renata Klimaszewska.

Zdjęcia: Agnieszka Fenig

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *