Ekologia

WYDAWNICTWA LOP

„Jura Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńska. Kamień wapienny, jego pochodzenie, budowa i zastosowanie”

Wydanie 1510 / nr 07 / 2021-02-18

„Wiklinowa zatoka – bobry są wśród nas”

W ostatnim czasie na terenie Aleksandrii pojawiają się gatunki zwierząt, których nie widziano w tych rejonach od długich lat. Powodem takiego stanu rzeczy jest odejście od rolnictwa małoobszarowego. Przez ostatnie 30 lat na teren porolny wchodził nieśmiało las, zmieniając krajobraz i dając schronienie licznym gatunkom zwierząt, z których niektóre są bardzo interesujące. 

Wydanie 1510 / nr 07 / 2021-02-18

Do Gąszczyka na grzyby! Cz. 5

Las mieszany, różnogatunkowy, o zróżnicowanym podłożu i poszyciu sprawi, że możemy jesienią być zaskoczeni ilością grzybów. Takie grzyby, jak saprofity i grzyby mikoryzowe związane są z poszczególnymi gatunkami drzew oraz ich zalegającymi i próchniejącymi pniakami, wykrotami. Tylko szukać!

Wydanie 1510 / nr 07 / 2021-02-18

Fundusz wspomaga renowację zabytkowego parku w Koszęcinie

 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” otrzymał wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Prace przy zieleni w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie”. Realizację zaplanowano do grudnia 2021 roku.

Wydanie 1510 / nr 07 / 2021-02-18

Zawalczmy o polską lipę

Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej walczy o tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2021. Jest przepiękna i jest jedynym drzewem z Polski, które znalazło się w zestawieniu. Można na nie głosować w internetowym plebiscycie.

Wydanie 1509 / nr 06 / 2021-02-11

MILIONY Z WFOŚIGW NA TERMOMODERNIZACJĘ

Ponad 92 mln zł dofinansowania, niemal dwukrotnie więcej niż pierwotnie zaplanowano, przyznał WFOŚiGW w Katowicach gminom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Łącznie dofinansowanych zostało 39 projektów. Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1. W marcu br. ruszy nabór wniosków w kolejnym, szóstym już konkursie.

Wydanie 1508 / nr 05 / 2021-02-04

CZĘSTOCHOWA / Tabor bardziej ekologiczny

Częstochowa otrzymała 7,5 miliona złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup 4 autobusów elektrycznych i dwóch mobilnych stacji ładowania. Całkowita wartość projektu to 11 mln zł.

Wydanie 1508 / nr 05 / 2021-02-04

Zmiany klimatu w Polsce. Co nas czeka w pogodzie w XXI wieku?

Styczeń 2020 w całej Europie był najcieplejszym początkiem roku na przestrzeni ostatnich dekad. Odnotowano wówczas temperaturę o ponad 3 stopni C wyższą niż średnia dla tego miesiąca w okresie 1981–2010. Pierwszy kwartał 2020 przyniósł kolejne rekordowe wyniki – w lutym i marcu temperatury były wyższe niż średnia z wielolecia w większości krajów Europy. Analiza obserwacji meteorologicznych wskazuje na istnienie coraz silniejszego trendu rosnących temperatur i częstszych przypadkach opadów nawalnych. Czy to może świadczyć o zmianach klimatu w naszym kraju? Jak bardzo będzie się on zmieniał i jak ocenić ryzyko z tym związane?

Wydanie 1508 / nr 05 / 2021-02-04

JANÓW / Umowa na budowę instalacji fotowoltaicznych podpisana

W ramach projektu pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Janów” w tym roku zostanie wybudowanych 66 jednostek instalacji fotowoltaicznych.

Wydanie 1508 / nr 05 / 2021-02-04

Ciekawa obserwacja w Gąszczyku Cz. 4 / Dlaczego fiołek przedziwny jest dziwny?

Aby poznać fenologię fiołka przedziwnego należy przeprowadzić obserwację w trzech terminach. Fenologia zajmuje się dostosowaniem roślin do klimatu i pór roku. Zapraszam na spacer przyrodniczy po Gąszczyku wiosną, np. w kwietniu.

Wydanie 1508 / nr 05 / 2021-02-04

Lipa św. Jana Nepomucena kandydatką na Europejskie Drzewo Roku 2021

Od dzisiaj przez cały luty każdy z nas będzie mógł zdecydować, które drzewo otrzyma tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2021. W tym roku Polskę reprezentuje zwyciężczyni 10. edycji organizowanego przez Klub Gaja konkursu Drzewo Roku. Lipa św. Jana Nepomucena w woj. podkarpackim będzie rywalizowała w zaszczytnym gronie 14. europejskich drzew, a o zwycięstwie przesądzą jak co roku głosy internautów. Głosujemy na https://www.treeoftheyear.org/PL

Wydanie 1507 / nr 04 / 2021 -01-28

Kolejne wsparcie Wojewódzkich Funduszy w walce z COVID-19

6,6 mln zł to kwota, którą w 2020 roku szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparło szpitale w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID-19. W tym roku Wojewódzkie Fundusze kontynuują wsparcie w walce z koronawirusem, przeznaczając na ten cel kolejnych 6,7 mln zł.

Wydanie 1506 / nr 03 / 2021-01-21

Gąszczyk zasługuje na ochronę! Cz. 3

    Jak już wykazałem wcześniej Gąszczyk jest wartościowy przyrodniczo ze względu na swą bioróżnorodność. Na małym obszarze występują gatunki leśne, gatunki naskalne i gatunki związane z rozlewiskiem. Bogata jest i flora, i fauna. Tym razem zapraszam na obserwacje ptaków. Ptaki w Gąszczyku można obserwować przez cały rok. Na wychodniach skalnych obserwowałem oskuby sójki, czyli pióra oskubane z ofiary przez jastrzębia gołębiarza. Na starych dębach i bukach można obserwować i posłuchać …

Wydanie 1506 / nr 03 / 2021-01-21

KALENDARZ EKOLOGA

23 stycznia

Dzień bez opakowań foliowych

Wydanie 1506 / nr 03 / 2021-01-21

JURAJSKIE ZABYTKI / Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska to część rozległego obszaru piasków, które pokrywają także okolice Bolesławia, Olkusza, Bukowna, a na południu sięgają niemal do Trzebini-Sierszy i Jaworzna-Szczakowej. Zasoby piasków na tych terenach wynoszą około 2,5 miliarda metrów sześciennych i naniesione zostały przez wody topniejących lodowców. Obszary te zostały następnie zarośnięte przez lasy, po czym z powrotem odsłonięte, w wyniku wyrębów mających miejsce w średniowieczu.

Wydanie 1506 / nr 03 / 2021-01-21

FUNDUSZ INFORMUJE / Program Moja Woda będzie powtórzony w 2021 roku

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców województwa śląskiego Programem „Moja woda” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  ma zamiar uruchomić Program w I kwartale 2021 roku. W tej sprawie trwają uzgodnienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydanie 1506 / nr 03 / 2021-01-21

POCZESNA / „Zielona Pracownia 2020” od Funduszu

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstała Zielona Pracownia z przewodnią poznawania życia i funkcji przyrodniczej owadów zapylających.

Wydanie 1504 / nr 01 / 2021-01-07

W Karolinie wybudowano nową oczyszczalnię ścieków

RĘDZINY / Inwestycję, dofinansowaną z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Unii Europejskiej kwotą 2,5 miliona złotych oraz umarzalną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończono jesienią 2020 roku. Aktualnie obiekt już wypełnia swoją funkcję.

Wydanie 1504 / nr 01 / 2021-01-07

Domki dla jeży

Jeże to nie tylko sympatyczne, ale i niezwykle pożyteczne zwierzęta. Są jednymi z największych ssaków owadożernych. Najczęściej odżywiają się owadami będącymi uporczywymi szkodnikami wielu roślin. 

Wydanie 1504 / nr 01 / 2021-01-07

KALENDARZ EKOLOGA

9 stycznia

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Wydanie 1504 / nr 01 / 2021-01-07