Ekologia

WIOSENNE NASADZENIA

Miasto zakończyło sadzenie jednorocznych roślin, kwitnących wiosną na rabatach i w donicach w centrum Częstochowy. Posadzono niemal 6 tysięcy kwiatów.

Wydanie 1464 / nr 13 / 2020-04-02

Rezerwat Rajchowa Góra

POZNAJEMY REZERWATY ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Wydanie 1464 / nr 13 / 2020-04-02

Miejskie dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska

Już od 24 marca br. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska. Dofinansowanie dotyczy przyjętych na lutowej sesji Rady Miasta uchwał antysmogowych w zakresie modernizacji systemów grzewczych oraz montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i mieszkaniach. Można również skorzystać z pomocy finansowej w przypadku usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży. O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości.

Wydanie 1464 / nr 13 / 2020-04-02

EKOLOGICZNA GMINA – RĘDZINY. Edukacja z pomocą Funduszu

O gminnych przedsięwzięciach proekologicznych mówi wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

Wydanie 1464 / nr 13 / 2020-04-02

Miejskie dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska

Już od dzisiaj tj. 24 marca br., można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska. Dofinansowanie dotyczy przyjętych na lutowej sesji Rady Miasta uchwał antysmogowych w zakresie modernizacji systemów grzewczych oraz montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i mieszkaniach. Można również skorzystać z pomocy finansowej w przypadku usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży. O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości.

Wydanie 1462 /nr 11 / 2020-03-19

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO NA „SZKOLNĄ GAZETĘ Z DODATKIEM EKOLOGICZNYM – PRZYRODA MOJEGO REGIONU”

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska” i Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na dziewiętnastą edycję Wojewódzkiego Konkursu na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym – Przyroda mojego regionu”.

Wydanie 1462 /nr 11 / 2020-03-19

1 mln 443 tys. zł na bezdomne zwierzęta

Częstochowscy radni na sesji 27 lutego przyjęli uchwałę o przeznaczeniu w 2020 roku w sumie 1 mln 443 tys. zł na bezdomne zwierzęta.

Wydanie 1462 /nr 11 / 2020-03-19

Europejski Zielony Ład ogranicza wydobycie surowców niezbędnych do produkcji odnawialnych źródeł energii

Komisja Europejska zaprezentowała projekt europejskiego prawa klimatycznego, który pozostawił wiele gałęzi przemysłu w niepewności. Paradoks Europejskiego Zielonego Ładu polega na tym, że planowane jest ograniczenie wydobycia surowców niezbędnych do produkcji instalacji OZE.

Wydanie 1462 /nr 11 / 2020-03-19

Zmiany klimatyczne, a edukacja dzieci – jak wychować proekologiczne pokolenia?

Następujące zmiany klimatyczne dotyczą każdego z nas, wpływają na środowisko naturalne i często nieodwracalnie zmieniają obraz ziemi. Wiąże się to także z coraz większą potrzebą edukacji w zakresie ekologii i dbałości o dary, jakie dała nam natura. Jednak, czy polskie dzieci uczą się proekologicznych postaw i czy wychowujemy ekologicznie świadome pokolenia?

Wydanie 1462 /nr 11 / 2020-03-19

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

W związku z rekomendacjami służb sanitarnych i troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że od dnia 12 marca 2020 r. zawiesił bezterminowo bezpośrednie konsultacje w Funduszu dotyczące możliwości udzielania pomocy finansowej, programów finansowania przedsięwzięć, w tym programu CZYSTE POWIETRZE.

Wydanie 1462 /nr 11 / 2020-03-19

Konkurs „Mój Las”

19 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie podsumowano XXXIII edycję etapu regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu Mój Las. Laureatów powitał dyrektor szkoły Dariusz Zając.

Wydanie 1460 / nr 9 / 2020-03-05

KONKURS FUNDUSZU „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”

Laureaci konkursu ogłoszonego w listopadzie 2019 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego otrzymali atrakcyjne nagrody.

Wydanie 1458 / nr 7 / 2020-02-20

EKOGMINA. Skutecznie pracują dla dobra ekologii

O inwestycjach i działaniach na rzecz przyrody rozmawiamy z wójtem Gminy Kłomnice Piotrem Juszczykiem.

Wydanie 1458 / nr 7 / 2020-02-20

Atrakcja w chorzowskim ZOO

Po ponad 40 latach do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie  wróciły pingwiny. Przyjechały 28 stycznia 2020 roku.

Wydanie 1458 / nr 7 / 2020-02-20

Radny PiS wzywa Prezydenta Częstochowy do usunięcia naruszenia prawa

Sprawa dotyczy „bomby ekologicznej”, czyli składowiska  toksycznych odpadów przy ul. Filomatów w Częstochowie oraz innych miejscach miasta. Problem ten od wielu miesięcy bulwersuje i przeraża opinię publiczną. Odpady bowiem zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców oraz negatywnie wpływają na stan środowiska.

Wydanie 1457 / nr 6 / 2020-02-13

INTERWENCJA RADNEGO. O dzikich wysypiskach, fotopułapkach i niezrozumiałym tłumaczeniu magistratu

Relacja Radnego Miasta Częstochowy Piotra Kaliszewskiego

Wydanie Bez kategorii

„Czyste Powietrze” w Koniecpolu

Dzisiaj, 10  lutego 2020 roku, w Centrum Społeczno-Kulturalnym, przy ul. Szkolnej 1 (sala ślubów) w Koniecpolu, nastąpi uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Gminą Koniecpol, ustalającego zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Wydanie 1456 / nr 5 / 2020-02-06

CZĘSTOCHOWA. Straż Miejska przeprowadziła 2582 kontrole domowych palenisk

W 2019 roku częstochowscy strażnicy miejscy przeprowadzili na terenie Częstochowy 2582 kontrole domowych kotłowni i pieców. Strażnicy miejscy ujawnili 408 nieprawidłowych przypadków. Łącznie nałożono 142 mandaty karne oraz skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu. W styczniu 2020 roku odnotowano już 383 kontrole.

Wydanie 1456 / nr 5 / 2020-02-06

Ekologiczne ciepło dla Zabrza

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 31 stycznia 2020 roku podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę o dofinansowanie ważnej dla mieszkańców miasta inwestycji. Wsparty przez Fundusz projekt pozwoli mieszkańcom zabrzańskich dzielnic Rokitnica i Helenka korzystać z ekologicznego ciepła systemowego oraz doprowadzi do poprawy jakości powietrza.

Wydanie 1456 / nr 5 / 2020-02-06

ZBUDOWAĆ ZIELONY ŁAD

 

W Katowicach w dniach 27 i 28 stycznia 2020 roku miała miejsce dwudniowa konferencja „W kierunku zielonej gospodarki”. Z zaproszenia inicjatora sympozjum – marszałka Jakuba Chełstowskiego skorzystała komisarz UE ds. polityki spójności i reform, Elisa Ferreira.

Wydanie 1456 / nr 5 / 2020-02-06