LIST DO ,,GAZETY CZĘSTOCHOWSKIEJ” / Niebezpieczna ulica Żeromskiego w Koniecpolu. Potrzebne progi zwalniające

Droga powiatowa, czyli ulica Żeromskiego w Koniecpolu, stwarza poważne zagrożenia dla mieszkających tam osób. Kierowcy bowiem nie przestrzegają przepisów, co sprawia, że mieszkańcy ciągle żyją w poczucie niebezpieczeństwa. W związku z tym za pośrednictwem „Gazety Częstochowskiej” proszą władne organa, czyli Starostwo Powiatowe w Częstochowie, o jak najszybsze uporządkowanie problemu.