KOMUNIKACJA / Od Starostwa Częstochowskiego zależy w dużej mierze przyszłość częstochowskiego PKS

PKS Częstochowa, posiadający 70-letnią tradycję w organizacji i prowadzeniu transportu publicznego na terenie makroregionu częstochowskiego, po trudnym okresie pandemii walczy o odzyskanie rynku. Szansą dla spółki Skarbu Państwa powinny być uruchamiane nowe linie w powiecie częstochowskim, realizowane przy znaczącym wsparciu środków rządowych, w ramach Funduszu Autobusowego. Powinny być, ale czy będą?