- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

Zobacz kto jest w Komisjach Wyborczych w Częstochowie

Magistrat podał składy Komisji Wyborczych w Częstochowie na wybory Prezydenta RP

http://www.czestochowa.pl/data/newsFiles/obwodowe_komisje_wyborcze_wybory2020_cze.pdf

Składy obwodowych komisji wyborczych w Częstochowie – wybory na Prezydenta RP 2020

Podziel się: