- Gazeta Częstochowska - https://gazetacz.com.pl -

XXIV konkurs na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” rozstrzygnięty

Zakończyła się dwudziesta czwarta edycja konkursu adresowanego do dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu publikowały materiały popularyzujące zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Wyniki XXIV Konkursu na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”

Najlepszy artykuł prasowy i publikacja internetowa:

I nagroda dla Pani Kamili Szałaj za artykuł pt. Mądry rolnik … po wypadku,
II nagroda ex equo dla:
Pani Honoraty Dmyterko za artykuł pt. Trwają żniwa. Spraw, by były bezpieczne,
Pani Doroty Jańczak za artykuł pt. Ochraniasz opryskami rośliny? Chroń też siebie!
III nagroda dla Pani Małgorzaty Micińskiej-Wąsik za artykuł pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym,
Wyróżnienie dla:
Pana Jacka Golby za artykuł pt. Rolnictwo w harmonii z ładem i porządkiem,
Pani Urszuli Giżyńskiej za artykuł pt. KRUS w akcji, czyli bezpiecznie i estetycznie w gospodarstwie rolnym,
Pani Sabiny Tworek za artykuł pt. Wypadki dawniej i dziś.

Najlepsza audycja radiowa:

I nagroda dla Pana Jana Stępnia za audycję pt. Chrońmy dzieci,
II nagroda dla Pani Edyty Wołosik za audycję pt. Inspektorzy odwiedzają rolników podczas żniw – przypominają o zasadach bezpieczeństwa,
III nagroda dla Pani Marzeny Wiśniewskiej za audycję pt. Bezpiecznie jak u Chodnickich.

Najlepsza audycja telewizyjna:

Wyróżnienie dla:

Pana Mariusza Dróżdża za audycję pt. Bezpieczne gospodarstwo rolne.

Najlepszy cykl artykułów prasowych i publikacji internetowych:

I nagroda dla Pani Moniki Lipińskiej,
II nagrody – nie przyznano,
III nagroda dla Pani Anny Rzeźnik-Osuwniak,

Wyróżnienie dla:

Pana Mariusza Szalbierza,
Pana Andrzeja Siennickiego.

Najlepszy cykl audycji radiowych:

I nagroda dla Pani Renaty Pacholczyk,
II nagroda dla Pani Małgorzaty Makowskiej-Maksim,
III nagroda dla Pana Wojciecha Szubzdy,

Wyróżnienie dla:

Pana Andrzeja Ilczuka,
Pani Magdaleny Jaroch,
Pani Moniki Jabłkowskiej.

Za najlepszy cykl audycji telewizyjnych:

I nagroda dla Pana Michała Puchlika,
II nagroda dla Pani Eweliny Baran.

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w XXV edycji konkursu.

r

Podziel się: